פקודת התעבורה מגדירה מהי עבירת נהיגה בקלות ראש, אשר יכולה להתאים למספר סיטואציות שונות שאינן מוגדרות כעבירות ספציפיות בחקיקה. על פי ההגדרה, נהג המואשם בנהיגה בכביש ברשלנות, בקלות ראש או במהירות המהווה סכנה לציבור, גם אם אינה חורגת מהמהירות המותרת, עלול להישלח לכלא לתקופה ממושכת של עד 24 חודשים.


כלומר, החוק רואה בנהיגה רשלנית עבירה חמורה, וקובע לכך ענישה בהתאם. נוסף על תקופת המאסר הממושכת אשר בית המשפט לתעבורה עלול להטיל, רישיון הנהיגה של נהג המואשם בנהיגה בקלות ראש יישלל לפחות למספר חודשים.


מהי עבירת נהיגה בחוסר זהירות?


חשוב לציין כי קיימת עבירה דומה אך פחותה בחומרתה המכונה נהיגה בחוסר זהירות, שבמסגרתה מואשם הנהג באי תשומת לב לדרך במקרה ספציפי ולא כחלק מהתנהלותו הרגילה על הכביש. כמובן, הדבר תלוי בנזק שגרם הנהג ולשאלה האם חוסר תשומת לבו גרם לתאונת דרכים, לנזק לרכוש או לנפגעים.


כאשר מדובר בנהג נורמטיבי, גם אם גרם לתאונה או לנזקים עקב אי זהירות באופן חד פעמי, לא יראו בו כגורם המסכן את ציבור המשתמשים בדרך, לדוגמה אם נכנס לצומת מבלי לשים לב לתמרור עצור.


במקרה זה הענישה יכולה להסתיים בקנס בסכום של 500 שקלים, ואין חובה שהרישיון ייפסל. למעשה, לא יתקיים משפט על עבירת נהיגה בחוסר זהירות, אלא אם כן הנהג המואשם בעבירה יבקש להישפט.


באילו מקרים יוגש כתב אישום בגין נהיגה בקלות ראש או נהיגה ברשלנות?


במקרים אחרים תבחר המשטרה להחמיר עם הנהג ולהאשים אותו בעבירה החמורה יותר, מה שיגרור אוטומטית ענישה חמורה יותר בבית המשפט. זאת מכיוון שעבירת נהיגה בקלות ראש מצביעה על זלזול בחוקי התנועה מצדו של הנהג הנאשם, באופן שמסכן את הנהג עצמו ואת כלל הציבור.


מדובר במקרים שבהם העבירה מבוצעת באופן מתמשך, והנהג מבצע אותה בידיעה שנהיגתו עלולה לגרום נזקים לעצמו או לנהגים אחרים. אם הוא מודע להתנהלותו האסורה אך בכל זאת ממשיך להתעלם מחוקי התעבורה, הוא למעשה מפגין זלזול בחוק ומהווה סכנה לסביבה.


כך למשל, נהג יואשם בקלות ראש אם יגרום לתאונת דרכים עקב דיבור בטלפון הנייד בזמן הנהיגה, אם ינהג תחת השפעת אלכוהול או סמים, כאשר יד אחת מחזיקה מזרון או לוח שנמצאים על גג המכונית וכדומה.


מתי ניתן להפחית את האשמה לנהיגה בחוסר זהירות?


כאשר נהג נעצר על ידי שוטרי תנועה, עליהם לקבוע מהו סוג העבירה שבגינו יואשם הנהג, ולא תמיד מדובר בסוף פסוק. בגין אישום בנהיגה בקלות ראש תידרש המשטרה להוכיח את טענותיה באמצעות דוח, ואילו נהיגה בחוסר זהירות לא תוביל למשפט במרבית המקרים.


ההבדל בין עבירת נהיגה בקלות ראש לעבירת נהיגה בחוסר זהירות בעל משקל רב, הן מבחינת האשמה והן מבחינת הענישה. במקרה של כתב אישום בגין עבירה ברשלנות, חשוב להיוועץ עם עורך דין תעבורה הבקיא בהמרת סעיפי אישום, כך שיפעל להמיר את העונש לקל יותר ולדאוג שהרישיון לא יישלל.


מה העונש על נהיגה בקלות ראש?


בית המשפט יפעיל את שיקול דעתו לפי נסיבות המקרה וכן בהתאם לשיקולים נוספים כגון עבירות קודמות, האם מדובר בנהג חדש וכדומה. בסמכותו לגזור עד שנתיים מאחורי סורג ובריח על נהג שהורשע בעבירה, ולהטיל בנוסף או לחלופין קנס כספי. תקופת פסילת הרישיון תהיה לפחות חודשיים ותשתנה בהתאם לנסיבות.

 

יש לך שאלה?

פורום פסילת רישיון | שלילת רישיון


אם הנהג המורשע ביצע עבירות תעבורה נוספות בשנתיים שקדמו להרשעתו, רישיונו ייפסל לכל הפחות לחודשיים. אם בשל ביצוע העבירה נגרם נזק לאדם או לרכוש, הרישיון יישלל לכל הפחות לשלושה חודשים. במקרה שנהיגה בקלות ראש גרמה לפציעה קשה, וכן הנהג המורשע ביצע עבירות נוספות שנתיים לפני כן, תקופת השלילה תעמוד לפחות על 12 חודשים.