לא מעט אזרחי ישראל מחזיקים חשבונות בנק פעילים במגוון מדינות בחו"ל, אם לצורך עסקים, משיקולי מס או מסיבות אחרות. רבים מהם לא מדווחים על קיומם של החשבונות לרשויות המס, תוך הסתכנות בביצוע עבירה פלילית ובהליכים אזרחיים מקבילים שעלולים להיפתח נגדם. מתי אי דיווח מהווה העלמת מס? מי חייב לדווח על החשבונות במדינות זרות וכיצד ניתן לעשות זאת?


על מי חלה חובת דיווח לגבי חשבונות בנק בחו"ל?


באופן עקרוני, חובת הדיווח חלה על כל אדם שברשותו חשבון בנק בחו"ל, במסגרת הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה. עם זאת, כאשר בחשבון נמצאים סכומים שאינם עולים על כשני מיליון שקלים, כאשר סכום התקרה מתעדכן מדי שנה, חל פטור על הגשת הדוח השנתי.


אף על פי כן, כאשר החשבון מניב הכנסות, כגון הכנסות ריבית, ניירות ערך וכדומה, בכל מקרה חלה חובה לדווח על ההכנסות לרשויות מס הכנסה ולשלם מסים על ההכנסה בהתאם. קיימות שתי דרכים לדווח על ההכנסות: באמצעות דוח שנתי או באמצעות דוח מקוצר. באילו נסיבות ניתן להגיש את הדוח המקוצר, הפשוט יותר מהדוח השנתי?


איך ניתן לדווח על הכנסות חוץ באמצעות דוח מקוצר?


באמצעות הדוח המקוצר על הכנסות שהתקבלו מחוץ לישראל, עדיין ניתן להיות פטורים מהגשת הדוח השנתי, המסורבל והמורכב יותר, אולם כדי לדווח על ההכנסות באמצעות הדיווח המקוצר יש לעמוד במגבלות רבות. בין היתר, רק אדם פרטי רשאי לדווח על הכנסותיו בצורה זו, ולא חברות או גופים אחרים. כמו כן, יש לעמוד בתקרת הכנסות של כ-326 אלף שקלים, ומעבר לכך כבר לא ניתן לדווח באופן זה.


כדי לדווח על ההכנסות מחשבון הבנק בחו"ל יש למלא את הפרטים הרלוונטיים בטופס 5329ב - פרטים על הכנסות ונכסים מחו"ל בלבד. בהתאם לנתונים שנמסרו בטופס יוציא פקיד השומה שוברים לדיווח. סכום המס לתשלום ייקבע לפי סוג ההכנסה, והדיווח והתשלום יתבצעו פעם בשנה.


מה עושים אם חשבון הבנק לא דווח עד עכשיו?


בעבר ניתן היה להסתיר בקלות מרשות המסים את דבר קיומם של חשבונות הבנק בחו"ל, אולם יותר ויותר מדינות משתפות ביניהן מידע, ויותר ויותר בנקים ברחבי העולם נדרשים לוודא מהו מקור הכסף בחשבונות של לקוחותיהם.


לדוגמה, בארצות הברית חוקק חוק ה-FATCA, אשר מחייב את הבנקים ברוב מדינות העולם, ובין היתר בשוויץ או בישראל, לדווח על קיומם של חשבונות בבעלות אזרחים אמריקאים לרשויות המס בארצות הברית.


למעשה, לרשות המסים בישראל יש כבר מידע רב על ישראלים רבים המחזיקים בחשבונות בחו"ל, אשר חלקם אינם מדווחים לפי החוק. מי שמעוניין לחשוף הכנסות מחשבונות מחו"ל שלא דווחו עד כה, יכול עדיין לדווח מיוזמתו על ההכנסות במסגרת הליך גילוי מרצון, ונכון להיום ניתן לעשות זאת רק עד סוף שנת 2016.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


במסגרת גילוי מרצון ניתן לדווח על העלמות מס או עבירות מס נוספות שבוצעו, ובין היתר עבירות בניהול ספרים, בדיווח, בתשלום או כל פעולה אחרת שבוצעה לצורך התחמקות ממס. כל זאת מבלי לעמוד לדין פלילי, ובלבד שהמס שצריך היה להיות משולם ישולם כעת במלואו, כולל הפרשי הצמדה וריבית.
 


עודכן ב: 04/07/2017