באילו מקרים ייפתח תיק פלילי עקב עבירת תנועה? האם הדין הפלילי חל על כל עבירות התעבורה? האם עבירת חניה עלולה לגרור כתב אישום, הרשעה ורישום פלילי? אמנם אזרחים רבים בישראל מחזיקים ברישיון נהיגה ונוהגים ברכב, אולם לא כולם יודעים מהן ההשלכות, הפליליות והאחרות, שעלולות להיגרם בעקבות ביצוע עבירת תנועה.


הגדרתה של עבירת תנועה כוללת כל עבירה על החוק המבוצעת על ידי אדם אשר נוהג בכלי תחבורה כלשהו, לרבות טוסטוס, מונית, אוטובוס, משאית, רכב פרטי ואפילו כלי רכב ממונעים כגון אופניים חשמליים, במקרים מסוימים. כל עבירת תנועה מסווגת כעבירה פלילית, ולכן דיני המשפט הפלילי תקפים גם בעבירות אלה.


עם זאת, עבירות תעבורה הן מהעבירות הנפוצות ביותר בישראל. האם כל מי שמבצע עבירת תנועה חשוף להליכים פליליים, לפתיחת תיק פלילי, להרשעה, לעונשים פליליים ולרישום פלילי שילווה אותו במשך שנים? אף על פי שכלל עבירות התנועה מוגדרות כעבירות פליליות, קיימים הבדלים משמעותיים מבחינת החוק בין עבירות קלות לחמורות, כאשר לא בכל מקרה ייפתח תיק פלילי כנגד מבצע העבירה, אלא אם כן הוא נאשם בבצוע עבירת תנועה חמורה.


אילו עבירות תנועה נחשבות קלות ואילו עבירות נחשבות חמורות?


כאמור, בגין ביצוע עבירות תנועה חמורות ייפתח תיק פלילי כנגד הנאשם, בהתחשב במידת הנזק שנגרם כתוצאה מהעבירה, למשל בתאונת פגע וברח או בגרימת מוות ברשלנות, וכן בהתאם למידת הזלזול בחוק.


ניתן למצוא בחוק דירוג של עבירות תנועה, ובהתאם למידת חומרתן את מידת הענישה עבור עבירות קלות מאוד או חמורות מאוד. עבירות קלות מוגדרות כעבירות קנס, כלומר העונש בגין ביצוע עבירת תנועה קלה הוא קנס כספי. לדוגמה, עבירות חניה, אי ציות לתמרור, נסיעה ללא חגורת בטיחות ועוד. במקרה כזה ניתן לבחור בתשלום הדוח או במשפט. גובה הקנס תלוי גם הוא בחומרת העבירה, אולם אין חשש מענישה מחמירה כגון מאסר בפועל.


עבירות חמורות יותר מחייבות העמדה לדין, כאשר המשפט שמתנהל בבית משפט לתעבורה עלול להסתיים בעונשים כבדים כגון פסילת רישיון הנהיגה, קנסות כספיים ואף מאסר על תנאי או מאסר בפועל. מדובר למשל בעבירות כגון הפקרת פצוע בתאונת דרכים, תאונת דרכים הכוללת נפגעים, גרימת מוות ברשלנות, תאונת פגע וברח, מהירות מופרזת בנסיבות מחמירות, נהיגה בשכרות ועוד.


בגין גרימת מוות ברשלנות אפשר לקבל עונש מאסר של עד שלוש שנים, ואילו הפקרת פצועים בתאונת פגע וברח עלולה להסתיים בעונש מאסר של תשע שנים. מקרים חמורים של עבירות תעבורה כגון אי מתן זכות קדימה, נהיגה ללא רישיון או בזמן פסילה, אי ציות לרמזור וכדומה, אשר הובילו לתוצאות קשות, יובילו להליכים פליליים ולעונשים כבדים.


מאסר בפועל ורישום פלילי בעקבות עבירות תנועה


פתיחת תיק פלילי עלולה להשליך באופן קשה על הנאשם, וזאת אחת הסיבות לכך שלא כל עבירות התנועה יובילו לנקיטת אמצעים פליליים ואף לרישום פלילי, אשר עלול להגביל את אפשרויות התעסוקה, האפשרות לקבל תעודות במקצועות מסוימים או עבודה בשירות המדינה, לקבל אשרה למדינות מסוימות ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום בית משפט לתעבורה


מאחר שמרבית עבירות התנועה אינן כוללות קלון, עבירות התנועה הקלות לא יירשמו במרשם הפלילי אלא רק ברישום התעבורתי. עם זאת, גם רישום תעבורתי עלול למנוע עיסוק במקצועות שונים כגון נהג רכב ציבורי, נהג אמבולנס או מורה לנהיגה.