כתב אישום פלילי מוגש כנגד אדם שנחשד בביצוע עבירה פלילית, ולאחר שנחקר במשטרה, המליצה מחלקת התביעות במשטרה להעמידו לדין. כתב התביעה מוגש כנגד הנאשם על ידי פרקליטות המדינה, והוא מורכב מפירוט עובדות המקרה שהתגלו במהלך החקירה המשטרתית, מהוראות החוק השונות אשר בגין הפרתן מועמד הנאשם לדין, מרשימת העדים מטעם התביעה ועוד.


עם קבלת כתב האישום, יקבל הנאשם זימון לדיון שיתנהל בנוגע לאישומים נגדו בבית המשפט. הנאשם מחויב להתייצב בבית המשפט, ובמקרה של אי התייצבות, בית המשפט יוציא צו הבאה המסמיך את המשטרה להוביל אותו באזיקים אל הדיון המשפטי.


לא כל הנאשמים מודעים לכך, אולם קיימים מצבים שבהם הם יכולים להגיש בקשה לביטול כתב האישום, אפילו עוד לפני שהוגש וגם לאחר הגשתו אל בית המשפט. את הבקשה מגישים אל המשטרה, אל התביעה או אל בית המשפט, תלוי בנסיבות המקרה. באילו מקרים ניתן יהיה להביא לביטולו או למחיקתו של כתב האישום?


ביטול כתב אישום לפני הקראה: מתי אפשר לבקש ממחלקת התביעות במשטרה לבטל את כתב האישום?


יש אפשרות לבטל את כתב האישום עוד לפני שהוא מוגש אל בית המשפט וטרם שלב ההקראה המתנהל בבית המשפט, שבו פרטי כתב האישום מוקראים בפני הנאשם והוא מגיב עליהם בהודאה באשמה או באי הודאה.


כבר בשלב מוקדם זה אפשר להגיש בקשה לביטול אל מחלקת התביעות במשטרה, בהתבסס על ראיות ועובדות שיכולות להביא למסקנה כי יש למחוק את כתב האישום. ביטול כתב האישום במסגרת זו אפשרי כאשר מדובר בעבירות שבוצעו לכאורה לפני זמן רב, כאשר מצבו הכספי או הרפואי של הנאשם מצדיקים זאת, וכן אם מדובר בעבירה חד פעמית או בעבירה הנחשבת קלה. במקרה כזה, כתב האישום יבוטל עוד לפני העברתו לבית המשפט.


ביטול כתב אישום לאחר הקראה: הגשת בקשה אל הפרקליטות לחזור בה מכתב האישום


גם אם כתב האישום כבר הועבר אל בית המשפט על ידי התביעה, ניתן להגיש בקשה אל התביעה לביטולו. זאת במקרים כגון ראיות חדשות המשנות את התמונה, זמן רב שחלף ממועד ביצוע המעשים ועד שהוגש כתב האישום בעילה של חוסר עניין לציבור, חומר ראיות לא מספק, נסיבות אישיות ועוד. במקרה כזה, יכולה התביעה לחזור בה מהגשת כתב האישום.


ביטול כתב אישום בשל הגנה מן הצדק או עילות משפטיות אחרות: הגשת בקשה אל בית המשפט


ישנה אפשרות נוספת לביטול כתב האישום באמצעות הגשת בקשה לבית המשפט, גם אם התביעה אינה מסכימה לכך. זאת בעיקר במקרים שבהם קיימות הצדקות משפטיות לביטול כתב האישום ללא קשר לסוגיה האם הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו.


למשל, כאשר נפל פגם בכתב האישום, במצב שהעובדות בו אינן מעידות על ביצוע עבירה, בשל חוסר סמכות, התיישנות העבירות, בעילה של הגנה מן הצדק כאשר מתקיימת חוסר הגינות בהעמדת הנאשם לדין ועוד.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


פעמים רבות הנאשם לא זוכה לשימוע פלילי לפני הגשת כתב האישום כפי שקובע החוק, ובמצבים מסוימים ניתן לערוך את השימוע גם באופן רטרואקטיבי לאחר שהוגש כתב האישום, כאשר בתום ההליך כתב האישום יימחק.