שלח הודעה ללא התחייבות
עורכי דין מאמרים נזקי גוף ותאונות אחוזי נכות בביטוח לאומי: כך נקבע שיעור הנכות המזכה בקצבאות ומענקים

אחוזי נכות בביטוח לאומי: כך נקבע שיעור הנכות המזכה בקצבאות ומענקים

 
מאת: LawGuide| פורסם ב: 22/01/2018 | צפיות: 9153
 

כיצד קובעת הוועדה הרפואית בביטוח הלאומי את אחוזי הנכות, וכיצד נקבע סכום קצבת הנכות בהתאם לאחוזי הנכות?


קראו עוד בתחום

אזרח ישראלי שנפצע, נפגע או חלה באופן אשר פוגע ביכולתו להשתכר, זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי ולהגיש תביעה להכרה בפגיעה ולקביעת אחוזי הנכות. ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי תקבע את שיעור הפגיעה בתפקודו של הנפגע והפגיעה ביכולתו להשתכר. בהתאם לשיעור הנכות הרפואית מכוח החלטת הוועדה הרפואית, כך ייקבע האם הוא זכאי לקצבה או גמלה, ובאיזה שיעור.


כדי שהביטוח הלאומי יכיר באחוזי הנכות ויקבע מהו שיעור הנכות, יש להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות כללית, להכרה בנכות מעבודה או לקבלת קצבת שירותים מיוחדים, ולצרף לטופס התביעה את חוות הדעת הרפואיות והתיעוד הרפואי הרלוונטי לתביעה. לאחר מכן, יזומן התובע לוועדה הרפואית, שם יוכל להעלות את טענותיו ויעבור בדיקה רפואית.


כיצד קובעת הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי את אחוזי הנכות?


במסגרת הפנייה אל הוועדה הרפואית של הביטוח הרפואי, התובע ייבדק על ידי רופא מומחה או מספר רופאים מומחים בהתאם למצב הרפואי אשר דיווח עליו בפנייתו. הרופאים יקבעו מהם הליקויים, המומים הרפואיים או המחלות של התובע, ומהם אחוזי הנכות בגינם.


קביעת אחוזי הנכות מתבצעת על בסיס תקנות הביטוח הלאומי, אשר מפרטות במסגרת ספר המבחנים מהו שיעור הנכות עבור כל ליקוי וליקוי. הספר מפרט את הליקויים בהתאם למערכות הגוף שבהן הליקויים מופיעים, וכולל עשרה פרקים.


ישנם אנשים רבים אשר למרבה הצער סובלים ממספר ליקויים או בעיות רפואיות. במקרה כזה ייקבע אחוז נכות נפרד עבור כל ליקוי, ויתבצע חישוב משוקלל ומצטבר לצורך קביעת שיעור הנכות הכללי.


במקרים שבהם התובע איבד את יכולתו לעבוד בעקבות המחלות או הליקויים הרפואיים שמהם הוא סובל, תיקבע לו דרגת אי כושר במסגרת קביעת אחוזי הנכות. זכויותיו בביטוח הלאומי לקבלת כספים והטבות, נקבעות על בסיס אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר לעבוד שנקבעו לו על ידי הוועדה הרפואית.


כיצד שיעור הנכות משפיע על הזכאות לקבלת פיצויים, מענקים, קצבאות וגמלאות מהמוסד לביטוח לאומי?


חשוב לדעת שלא בכל מקרה שבו נקבעים אחוזי נכות בביטוח הלאומי, קיימת זכאות לקבלת מענק, גמלה או קצבה. כאשר מוגשת תביעה לקבת קצבת נכות כללית, לא כל אחוזי הנכות מובאים בחשבון ובאים לידי ביטוי בחישוב הנכות המשוקלל, אלא רק כאשר מדובר בליקויים אשר פוגעים בכושר העבודה של התובע. כלומר, נזקים שאינם גורמים לפגיעה בכושר העבודה לא יובאו בחשבון לצורך קביעת דרגת אי הכושר.


מלבד זאת חשוב לדעת כי הבדיקה בוועדה הרפואית וקביעת אחוזי הנכות היא רק השלב הראשון בתהליך, כאשר קביעת הזכאות לקבלת הקצבה מתבצעת לאחר מכן. כדי לבדוק את הזכאות לקצבה בשל אי כושר לעבוד, תחילה יש לעבור את תנאי הסף הראשוני: קביעת נכות רפואית משוקללת בשיעור 60% לכל הפחות, או נכות רפואית משוקללת בשיעור 40% במקרה שנקבעו 25% לכל הפחות עבור אחד מהליקויים.


כמו כן, במקרה שמדובר בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית אשר מוגשת על ידי עקרת בית, עליה לעמוד בתנאי סף של נכות בשיעור 50% לכל הפחות.


רק במקרים המתאימים, תיבדק דרגת אי הכושר לעבוד, אשר תכריע האם התובע זכאי לקבל קצבת נכות. קביעה של מעל 50% אי כושר השתכרות בלבד מזכה בקצבת נכות כללית. רק מעל 75% אי כושר השתכרות מזכה בקבלת קצבת נכות מלאה.


האם אחוזי הנכות תלויים בגילו או במקצועו של מגיש התביעה?


באופן עקרוני, אחוזי הנכות יכולים להיקבע על שיעור של 60%, שיעור של 65%, שיעור של 74% או שיעור של 100%, אולם בכל מקרה הם לא קבועים ועשויים להשתנות בהתאם למידת הנזק או ההחמרה במצב, וכן על פי חישוב הפגיעה העתידית בשכרו של הנפגע, בגילו ובתחום עיסוקו. מלבד זאת, הוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי אף רשאית להקטין את שיעור הנכות או להגדיל אותו, וזאת על פי החוק, התקנות והמבחנים שנקבעו בעניין.


שיעור הנכות יקבע את סכום הקצבה, כאשר חשוב לזכור כי עלולים להיקבע אחוזי נכות רפואית בשיעור ניכר, אולם מבלי שתהיה פגיעה בכושר העבודה - לא תהיה זכאות לקבלת קצבת הנכות.


כיצד מתבצעת הבדיקה בוועדה הרפואית של הביטוח הלאומי?


הבדיקה בוועדה הרפואית תתבצע על ידי רופא עם התמחות ספציפית או על ידי מספר רופאים מומחים. דוח הוועדה יירשם על ידי מזכיר הישיבה. ייתכן שהרופאים ימליצו על בדיקות נוספות, ובעקבות זאת יוזמן התובע לוועדות רפואיות נוספות.


בסופה של הבדיקה תועבר חוות הדעת הרפואית לרופא מוסמך, והוא יקבע מהם אחוזי הנכות המשוקללים עבור כל הליקויים והמחלות על פי רמת חומרתם.


עוד לפני הבדיקה יידרש התובע לפרט את מלוא המחלות והליקויים שבגינם הוא מבקש לקבל קצבת נכות, לרבות דיווחים על קשיים בעבודה או על הזדקקות לסיוע של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות מסוימות כגון לבוש או אכילה.


מהן זכויות התובע במסגרת בדיקת הוועדה הרפואית?


במסגרת ההופעה בפני הוועדה הרפואית, ניתן להגיע עם מלווה או מתרגם, וכן בליווי עורך דין מייצג. לאחר רישום התלונות והטענות לגבי הליקויים והמחלות, התובע יידרש לחתום על טופס הסכמה לבדיקתו על ידי רופא מטעם הוועדה.


הבדיקה הגופנית תתבצע בהתאם להחלטתו של הרופא, ובמהלכה זכאי התובע לנוכחות מלווה. המסקנות הרפואיות יירשמו לאחר עזיבת התובע וקביעת אחוזי הנכות תתבצע כאמור בהתאם לספר המבחנים שבתקנות הביטוח הלאומי.


קביעת אחוזי נכות וקבלת קצבת נכות חודשית: כיצד נקבעת הזכאות?


באופן עקרוני, סכום גמלת הנכות ייקבע בהתאם לאחוזי הנכות ועל פי טבלת הביטוח הלאומי. חישוב גובה הקצבה יתבצע על פי 75% מגובה המשכורת החודשית הממוצעת של התובע לפני פגיעתו, כפול שיעור הנכות שנקבע לו על ידי הוועדה הרפואית. קצבת הנכות שמקבלים מהמוסד לביטוח לאומי אינה חייבת במס הכנסה.


כאשר מדובר בנכות צמיתה, קצבת הנכות תשולם באופן חודשי למשך כל החיים. בגיל פרישה יוכל לבחור מקבל הקצבה האם להמשיך ולקבל את גמלת הנכות או לקבל במקומה קצבת זקנה. כאשר בוחרים בקצבת הזקנה, ניתן לקבל מענק חד פעמי בשווי של מספר קצבאות נכות.


איך ניתן לערער על אחוזי הנכות ודרגת אי הכושר שנקבעו על ידי הוועדה הרפואית?


ניתן לערער על שיעור הנכות הרפואית או על דרגת אי כושר בפני ועדה רפואית לעררים, במקרה של קביעת אחוזי נכות של פחות מ-80%, או קביעת דרגת אי כושר של פחות מ-74%. את הערר יש להגיש בתוך פרק זמן של 60 יום ממועד קבלת ההחלטה על אחוזי הנכות.

 

בסמכותה של הוועדה הרפואית לעררים להפחית או להגדיל את שיעור הנכות שנקבע על ידי הרופא המוסמך, או להשאיר את החלטתו על כנה.


מי שמעוניין לערער על החלטת הוועדה הרפואית לעררים, יכול לעשות זאת באמצעות הגשת ערעור בפני בית הדין לעבודה, וזאת בתוך פרק זמן של 60 ימים מהמועד שבו התקבלה החלטת הוועדה.

 

יש לך שאלה?

פורום אחוזי נכות


ניתן אף לערער על דרגת אי הכושר בפני ועדה מיוחדת לעררים, אשר מוסמכת לשנות את ההחלטה הקודמת שניתנה על ידי פקיד התביעות. על החלטת הוועדה לעררים ניתן לערער בפני בית הדין לעבודה.


כדאי להתייעץ עם עורך דין אשר עוסק בתחום מיצוי הזכויות הרפואיות, כדי להגיע מוכנים לוועדה הרפואית ולוודא שמלוא הזכויות ממומשות באופן הטוב ביותר.
 


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא נזקי גוף ותאונות
חדשות ופסקי דין בנושא נזקי גוף ותאונות
מורה לחינוך גופני ירד במדרגות המגיעות למים בחוף שקמים שבכנרת, כאשר לפתע החליק ונפל על ברכו. בעקבות הנפילה שבר את הפיקה ונאלץ לעבור ניתוח. מאחר שלא הוצב במקום שלט המזהיר מפני החלקה, נקבע כי החברה האחראית לטיפול בחופי הכנרת תפצה אותו עקב רשלנות
מאת: LawGuide | 04/07/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


אייל בן ישי משרד עורכי דיןאייל בן ישי משרד עורכי דיןאזור הצפון053-9377900למעלה שנות מ-15 ניסיון ברשלנות רפואית, תביעות ביטוח ותאונות.
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דיהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דאזור הצפון053-9428843עוסק בתחום הנזיקין לגווניו, בעבירות כלכליות ובצווארון לבן
לנציאנו, פרייז ושות`לנציאנו, פרייז ושות`אזור המרכז053-9428442עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, ביטוח לאומי ועוד..
בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת בתאל מנור משרד עו"ד ומגשרת אזור הצפון053-9370224המשרד עוסק בניהול חובות, פשיטת רגל, נזקי גוף, תאונות דרכים וזכויות עובדים.
דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון	דרור חייק, משרד עורכי דין ונוטריון אזור המרכז053-9428361וותק 15 שנים, סניפים במרכז ובצפון - עוסק בדרכון פורטוגלי, דיני עבודה ונזיקין.
עודד פרץ ושות` עודד פרץ ושות` אזור המרכז053-9428566עוסק בלשון הרע והוצאת דיבה, סכסוכי שכנים, פינוי שוכר, דיני עבודה ומשפחה
אורלי זפרני לביא, משרד עורכי דיןאורלי זפרני לביא, משרד עורכי דיןאזור המרכז053-6130164עוסקת ברשלנות רפואית, תאונות דרכים, ביטוח לאומי, פוליסות ונזקי גוף.
אריק שלו ושות`, עורכי דיןאריק שלו ושות`, עורכי דיןאזור המרכז053-9377919דיני עבודה, ייצוג עובדים ומעסיקים, ביטוח לאומי ונזקי גוף.
עו"ד אריק ריביצקי  עו"ד אריק ריביצקי אזור הדרום053-9386727המשרד עוסק התחום הנזיקין והביטוח הלאומי, שלוחות באשקלון ובאר שבע
רונן מעוז משרד עו"דרונן מעוז משרד עו"דאזור המרכז053-7359661נזקי גוף וביטוח לרבות ביטוח לאומי, רשלנות רפואית ותאונות
ענת אשכנזי, משרד עורכי דיןענת אשכנזי, משרד עורכי דיןאזור השפלה והסביבה053-9386724עוסקת בנזקי גוף ותביעות עבודה, רשלנות רפואית, ותביעות רכוש וביטוח.
אסף-זלוואס-פן עורכי דיןאסף-זלוואס-פן עורכי דיןאזור המרכז053-7101882משרד מקצועי ובעל ניסיון בתחום הרשלנות הרפואית, הביטוח והנזיקין.
יובל ניב, משרד עורכי דיןיובל ניב, משרד עורכי דיןאזור השרון והסביבה053-9377914עוסק בתחום האזרחי לרבות דיני עבודה, נזיקין ודיני משפחה, צוואות וירושות
דוניץ ושות משרד עורכי דין דוניץ ושות משרד עורכי דין אזור השרון והסביבה053-7101876משרד בוטיק המתמחה במשפט מסחרי, נזיקין ורכוש, ליקויי בניה ומסחר נדל"ני
שי סבג, משרד עורכי דיןשי סבג, משרד עורכי דיןאזור הצפון053-9428828עוסקים בנזקי גוף, תאונות דרכים, תביעות ביטוח, תאונות עבודה וסיעוד בכל הארץ.