בית הדין הרבני האזורי באריאל דן בתביעתה של אישה לגירושין ולכתובה, אשר נדונה במקביל להליכים המתנהלים בבית המשפט לענייני משפחה בכל הנוגע לקביעת משמורת על שני ילדיהם הקטינים של בני הזוג, גובה המזונות וחלוקת הרכוש.


בעוד האישה טענה כי בעלה הוא זה שעזב את הבית ומנהל קשר זוגי עם מישהי אחרת, טען הבעל כי יש לדחות את התביעה מאחר שלא מתקיימת כל עילה לגירושין. כמו כן טען כי מכיוון שאשתו התלוננה נגדו במשטרה והוציאה נגדו צו הרחקה - היא הפסידה את זכותה לקבל את הכתובה.


הרכב של שלושה דיינים התרשם כי לא רק שהבעל הוא זה שעזב את הבית ובכך גרם לפירוק הקשר הזוגי והמשפחתי, הוא אף נתן עיניו בנשים אחרות וקיים קשר זוגי עם אישה אחרת שאף הוא הודה בו, גם אם באופן חלקי. בנסיבות אלה נקבע כי עליו לגרש את אשתו ולשלם לה את מלוא סכום הכתובה על סך של 55,555 דולר, סכום השווה בערכו ל-195 אלף שקלים.


האישה טענה כי גילתה על האישה האחרת רק אחרי שהגישה את תביעת הגירושין


בני הזוג נפרדו אחרי ארבע שנות נישואין, ויש להם שני ילדים קטנים, אשר אחד מהם נולד כבר לאחר המשבר שפרץ ביניהם. לפני שהבעל עזב את הבית באופן סופי, הוא עזב וחזר מספר פעמים לפני כן.


לטענת האישה, מלבד העובדה שבעלה מנהל קשר זוגי עם אחרת, מאז שעזב הוא אינו מעוניין לשוב. היא מצדה דווקא הייתה מאפשרת לו לחזור מאחר שלא הייתה לה כל כוונה לגדל ילד לבדה בעודה בהריון.


האישה תיארה כי מערכת היחסים ביניהם הייתה מלווה במריבות רבות, בעיקר בנושאים כספיים ובנוגע לשעות העבודה שלה. מאז שעזב את הבית, טענה, הוא אינו לוקח חלק בהוצאות השוטפות.


הבעל הודה שעזב את הדירה המשותפת, אך עם זאת טען כי לא מתקיימת עילה לגירושין


על פי דבריו של הבעל, הקשר בין בני הזוג עלה על שרטון על רקע שעות העבודה הממושכות של האישה, והעובדה שחזר לא פעם לבית ריק. את האישה האחרת הכיר לטענתו רק אחרי שכבר עזב את הבית, והוא מקיים איתה קשר חלקי מזה שנה.


לטענתו, לאור העובדה שהאישה התלוננה נגדו והוציאה נגדו צו הרחקה, היא הפסידה את כתובתה. עוד טען כי על פי חוק יחסי ממון, יש לו זכות לקבל חלק מהרווחים של האישה בעסק שלה.


בית הדין הרבני: שני הצדדים מרדו זה בזה ועליהם להתגרש


תחילה קבעו הדיינים כי במקרה זה יש לקבוע שעל בני הזוג להתגרש ולקבוע מועד לסידור הגט, עוד לפני שדנים בחיובו של הבעל להתגרש עקב העובדה שעזב את הבית. במסגרת הדיון התברר שהבעל התכתב עם אישה אחרת בעודו מתגורר בבית ועוד לפני שעזב אותו באופן סופי, והוא לא הכחיש את הדברים.


כמו כן, הוצגו בבית הדין פוסטים שעלו בעמוד הפייסבוק של האישה אשר עמה הוא מנהל קשר זוגי כיום, שבהם הגדירה אותו כבן זוגה. נוסף על כך הוצגו צילומים מבילויים משותפים שלהם עם שני הילדים. הקשר הזה נוצר כשלושה חודשים אחרי שעזב את הבית, כך לפי דבריו של הבעל.


על כן נקבע כי בנסיבות אלה שבהן הבעל עזב את הדירה המשותפת מרצונו, האישה לא מנעה ממנו בשום שלב לשוב הביתה, ולמרות זאת הוא לא ניסה לשוב אחרי הפרידה - הוא נחשב מורד.


האם מגיעות לבעל זכויות מהעסק של האישה?


באשר לטענות הבעל על זכויותיו בהכנסות מהעסק של אשתו, הוא לא הוכיח את הסכומים שתבע ואף לא הוכיח כי כספים אלו לא הועברו לחשבון הבנק המשותף שניהלו בני הזוג. מלבד זאת, הוא לא שילם את מזונות האישה לאחר שעזב את הבית.


אמנם הגשת תלונה במשטרה עלולה להוביל להפסד הכתובה, אולם במקרה זה התלונה הוגשה רק כארבעה חודשים אחרי שבני הזוג נפרדו, ואחרי שהבעל עזב את הבית והכיר את בת זוגו החדשה. כלומר, עזיבת הבית לא הייתה בעקבות הגשת התלונה אלא מתוך החלטתו ויוזמתו של הבעל, תוך שהוא כבר מתעניין בנשים אחרות.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


לבסוף נקבע כי העובדה ששני הצדדים הוגדרו כמורדים, אינה מבטלת את זכותה של האישה לקבל את כספי הכתובה. על כן חויב הבעל להתגרש ולשלם את מלוא סכום הכתובה בסך של 55,555 דולר. מלבד זאת נקבע מועד לסידור הגט.


תיק ‏990046/1