בית משפט השלום בחיפה גזר לאחרונה את עונשו של גבר אשר הורשע בהתאם להודאתו בזיוף תלושי משכורת ודפי חשבון בנק לצורך קבלת הטבות שונות בפתיחת חשבון בנק. העבירות שבהן הורשע על פי חוק העונשין הן שימוש במסמך מזויף וניסיון לקבלת דבר במרמה, והפרקליטות ביקשה להטיל עליו עונש של שישה חודשי מאסר לכל הפחות, אשר ירוצו במסגרת עבודות שירות, מאסר על תנאי לצורך הרתעה ותשלום קנס.


הנאשם עצמו הסביר כי רק ביקש להגדיל את גובה הלוואת המשכנתא שיוכל לקבל מהבנק ולא התכוון "לעקוץ" את הבנק. הוא ביקש להתחשב בעברו הנקי, בעובדה שהודה מיד והתנצל על מעשיו וכן בכך שלמעשה לא נגרם כל נזק לבנק.


השופט סקר מספר פסקי דין שניתנו בעבירות דומות והתחשב בכך שמדובר באדם נורמטיבי המפרנס באופן בלעדי את ילדיו. על כן הוחלט שהעונש הראוי במקרה זה הוא ארבעה חודשי שירות, שבעה חודשי מאסר על תנאי ותשלום קנס בסכום של 3,000 שקלים.


פקידת הבנק חשדה שמדובר במסמכים מזויפים ומנעה את ביצוע העבירה בפועל


על פי עובדות כתב האישום, לפני כשנתיים הועסק הנאשם כשכיר, והפקיד את משכורתו בבנק הפועלים. כאשר נתקל בהצעה של בנק מזרחי לשורה של הטבות שיקבלו מצטרפים חדשים, וזאת כפוף להצגת משכורות על פי תנאי המבצע, החליט להגיע אל הבנק ולמסור לפקידה תלושי משכורת ודפי חשבון שזייף, כדי לעמוד בתנאים המעניקים הטבות.


אל פקידת הבנק הועברו שלושה תלושי משכורת שזויפו, כאשר שכרו של הנאשם גבוה בשיעור ניכר מהשכר האמיתי שקיבל כמשכורת. כמו כן, בדפי החשבון המזויפים שמסר לפקידת הבנק, ניתן היה להבין כי הוא נמצא ביתרת זכות, כאשר בפועל הוא נמצא ביתרת חובה.


מאחר שחשדה של הפקידה התעורר, היא פנתה אל סגן מנהל סניף הבנק, והנאשם עזב את הבנק לאחר שהשניים הודיעו לו כי יצרו איתו קשר במועד מאוחר יותר. כך למעשה התגלה דבר הזיוף.


הפרקליטות: מדובר בניסיון לפגיעה בתקינות ההתנהלות בבנק


הנאשם ביקש להתחשב בכך שלא נגרם לבנק שום נזק, והסביר כי בסך הכול ביקש לקבל משכנתא גבוהה יותר. מאחר שמצבו הכספי לא היה טוב דיו, החליט להוסיף את הספרה אפס על כל תלוש משכורת שזייף.


מלבד זאת ביקש להתחשב בכך שהוא המפרנס היחיד בתא המשפחתי ושיש לו ילדים קטנים המתגוררים עמו. כמו כן הוזכר השיהוי הממושך בהגשת כתב האישום, אשר הוגש כשנתיים לאחר שהעבירות בוצעו בפועל, וכן העובדה שמדובר באדם נורמטיבי ללא הרשעות קודמות, אשר הודה מיד בביצוע העבירות והתנצל על כך. הוא ביקש להסתפק בענישה הצופה פני עתיד.


מנגד ביקשה הפרקליטות להדגיש את הערכים המוגנים שנפגעו על ידי מעשיו של הנאשם, לרבות חופש הרצון והפעולה של המרומה לפעול באופן מושכל ללא הטעיה, פגיעה בהתנהלות התקינה של הבנקים אשר שקולה לפגיעה בכלל הציבור לאור האמון הניתן בבנקים ועוד. היא ביקשה להטיל על הנאשם קנס, מאסר על תנאי וכן מאסר בפועל לתקופה מינימלית של שישה חודשים, אשר יוכל לרצות בעבודות שירות.


כיצד נקבע העונש ההולם בגין עבירת הזיוף?


השופט ציין כי העבירות שביצע הנאשם תוכננו מראש והמסמכים זויפו מבעוד מועד. אילו היה מצליח במעשיו - היה זוכה במרמה להטבות שהציע הבנק. מעשים אלו פוגעים באמון שמביע הבנק בלקוחות ועלולים להשליך על כל מהלך העסקים הבנקאיים השוטפים, ולכן עלולים לפגוע בציבור כולו. על כן נקבע מתחם העונש ההולם למספר חודשי מאסר בפועל ועד 18 חודשי מאסר בפועל.


עם זאת, הזכיר השופט, בקביעת העונש ההולם ניתן אף להתחשב בנסיבות האישיות של הנאשם שלא קשורות למעשיו. במקרה זה מדובר באדם ללא עבר פלילי אשר ביקש לקבל תנאי הלוואת משכנתא טובים יותר מאלו שיכול היה לקבל בהצגת משכורתו האמיתית. נראה כי אכן לא היה כאן תכנון לעקוץ את הבנק אלא רק לקבל הטבות כספיות לצורך רכישת בית.


כמו כן, המשיך השופט, יש להביא בחשבון את העובדה שבסופו של דבר לא נגרם נזק לבנק וכן את העובדה שהנאשם הוא מפרנס יחיד לילדיו הקטנים, ושמדובר בעבירות שבוצעו לפני יותר משנתיים.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מחשב סייבר, עבירות זיוף הונאה ומרמה


לאור זאת נקבע העונש ברף התחתון של מתחם הענישה. הנאשם ירצה ארבעה חודשי עבודות שירות וישלם קנס בסכום של 3,000 שקלים. מלבד זאת הוטלו עליו שבעה חודשי מאסר על תנאי.


ת"פ 51440-11-17
 


עודכן ב: 03/05/2018