בית הדין הרבני האזורי באשדוד קיבל לאחרונה תביעתה של אישה לחייב את בעלה בגט, וזאת לאחר שנמלט מהארץ בעקבות חובות משמעותיים שצבר לשוק האפור בשל הימורים. הבעל נמצא בחו"ל במקום שאינו ידוע לאישה או לבני המשפחה יותר משנתיים, ובמסגרת ההליך בבית הדין טען כי על האישה לעזור לו לשלם את חובותיו כדי שיוכל לשוב לישראל.


שלושת הדיינים בבית הדין דנו בסוגיה ובהלכות הנוגעות לה, והבהירו כי לא ניתן לצפות מהאישה ומשלוש הילדות המשותפות של בני הזוג להצטרף אל הגבר ולנדוד איתו ממקום למקום, ואף הבעל עצמו לא הציע זאת בשום שלב אלא רק דרש ממנה לכסות את החובות.


היקף החובות שנצברו עומד על מיליוני שקלים, והדיינים הביעו ספק רב אם אי פעם יוכל להסדיר אותם ולשוב ארצה. ניסיונו של הבעל לנצל את הגט כדי להוציא כספים מבני משפחתה של האישה נדחה על ידי בית הדין. לאור כל זאת נקבע כי על בני הזוג להתגרש ויש אף לכפות על הבעל את מתן הגט אם יהיה צורך בכך.


לאחר שמונה שנות נישואין גילתה האישה כי בעלה מהמר כפייתי אשר ריקן את כל חסכונותיהם כדי להסדיר את חובותיו


לפי דבריה של האישה, ביום נישואיהם השמיני התוודה בפניה בעלה, בעודו ממרר בבכי בעקבות תקיפתו על ידי גורמים בשוק האפור, כי במשך שנים רבות הסתיר ממנה את העובדה שהוא מהמר כמעט מדי לילה, בזמן שהיא חשובת כי הוא בעבודה.


הוא סיפר לה שנקלע לחובות גדולים ונאלץ לרוקן את חשבונות הבנק שלהם ואף גנב צ'קים מאביה ומקרובי משפחה אחרים כדי לנסות ולפרוע את החובות, אך אלה המשיכו לתפוח ועכשיו עומדים על מיליוני שקלים. הוא הוכה כבר פעם אחת על ידי נושיו, וכעת חושש לחייו.


באותו לילה שבו התוודה בפניה, ברח בעלה מהארץ מבלי שהודיע לה על כך, ולמעשה נטש אותה. מאז הוא יוצר איתה קשר מדי פעם מבלי להסגיר לה היכן הוא נמצא, ודורש ממנה לפרוע את חובותיו בתמורה לגט. מאחר שאין לבני הזוג כל נכס - כל החשבונות כבר רוקנו על ידי הבעל - הוא דורש כי אביה וקרובי משפחה אחרים יסלקו את חובותיו.


הבעל טען כי האישה ידעה על ההימורים ודרש שתדאג להסדרת חובותיהם המשותפים כדי שיוכל לשוב לישראל


אביו של הבעל העיד בבית המשפט ואישר את דבריה, אך טען כי במשך כל השנים נהנתה האישה מפירות ההימורים וכעת צריכה גם היא לשאת בעול החובות. הבעל עצמו קיים שיחות וידאו עם בית הדין ממקום מחבואו, והצהיר כי הוא מעוניין לשוב למשפחתו ועל אשתו לעזור לו בכך. הוא טען אף כי אשתו מוסתת כנגדו על ידי בני משפחתה ומונעת ממנו לשמור על קשר עם בנותיו.


האם כאשר הבעל בורח מהארץ בשל חשש לחייו יש לכפות עליו גט?


על פי המקורות שהציגו הדיינים, ניתן לכפות גירושין על בעל שנמלט ממקום למקום, מאחר שאינו עומד בחובותיו כלפי רעייתו. עם זאת, דעות נוספות שהושמעו העלו את הסברה כי אין מקום בכפיית גט במקרה כזה, וזאת משום שהאישה יכולה להצטרף אליו וכך הבעל יוכל לעמוד בהתחייבויותיו כלפיה.


במקרה הנדון, הבעל ברח למדינה אחרת ואינו יכול אף להקים שם מגורי קבע וזאת מחשש שייתפס. הוא אף אינו מגלה לאיש היכן הוא נמצא, ומונע מאשתו להצטרף אליו גם אם הייתה רוצה בכך. מלבד זאת קבעו הדיינים כי לא ניתן לצפות מהאישה שתיקח את שלוש בנותיה הקטינות כדי להצטרף לחיי הנוודות של בעלה.


אמנם באופן תאורטי קיימת אפשרות שיום יבוא והבעל ישוב לחיק משפחתו בישראל אחרי שיסלק את חובותיו או יגיע להסדר עם הנושים. אולם במצב הנוכחי, שבו הוא נמלט מנושיו כבר יותר משנתיים מבלי שחל שינוי של ממש מבחינת חובותיו, וכאשר החובות הגיעו לסכומים של מיליונים שלא ניתן לגייס כדי להשיבם - קיים ספק של ממש אם אי פעם יוכל באמת לחזור ארצה.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


טענת הבעל כי יש לגייס את הכספים מבני משפחתה של האישה נדחתה על הסף, כאשר הדיינים מבהירים שלא יתנו יד לניסיון סחיטה מצדו בתמורה למתן הגט. לפיכך נקבע כי על הבעל לתת את הגט בהקדם האפשרי, וזאת באמצעות גט שליח ממקום הימצאו. אם לא יסדיר את הגט, בית הדין אף יוכל לכפות עליו את הגירושין.


תיק 1068998/1