השנה חלה מהפכה ביחסם של בתי המשפט לענייני משפחה בישראל בכל הנוגע לתשלום דמי מזונות לילדים להורים גרושים. על פי ההלכה שנקבעה, כאשר מדובר במשמורת משותפת וזמני השהות מחולקים באופן שווה בין האב והאם, גם תשלום המזונות יהיה שוויוני וייקבע בהתאם ליכולות הפיננסיות הן של האב והן של האם. כלומר, חובת המזונות לא תחול באופן אוטומטי רק על האב.


האם המהפכה המשפטית בתחום מזונות הילדים היא עילה מספיקה לשנות הסכם גירושין הכולל הסכמות בנוגע לתשלום מזונות עבור שלושה ילדים קטנים, אשר נחתם ואושר מספר ימים לאחר שנקבעה ההלכה החדשה?


לאחרונה החליט שופט בית המשפט לענייני משפחה בנצרת לדחות על הסף תביעתו של אב להקטין דמי מזונות בסכום של 7,000 שקלים בחודש, שהוגשה על סמך ההלכה החדשה. השופט הבהיר כי לא טובת הילדים עמדה לנגד עיניו של האב, אלא אינטרסים אישיים וצרים, וכי לא חל כל שינוי נסיבות שיכול להצדיק את הפחתת הסכום. האב חויב בהוצאות המשפט בסכום של 7,000 שקלים.


האב טען כי לא היה מיוצג כשחתם על הסכם הגירושין, ולכן זכויותיו נפגעו באופן לא מידתי ולא סביר


במסגרת הסכם הגירושין אשר כאמור אושר לאחר שנקבעה ההלכה המשפטית החדשה בתחום המזונות, נקבע כי המשמורת הפיזית על שלושת הילדים הקטנים תישאר אצל האם, אך לאב נקבעו זמני שהות נרחבים הכוללים לינה של הילדים אצלו פעמיים בשבוע ובכל סוף שבוע שני. במסגרת ההסכמות הרכושיות בין הצדדים, ויתרה האם על זכויותיה בעסק העצמאי של האב וכן על זכויותיה בבית הפרטי שבנו.


בבקשה שהגיש להפחתת דמי המזונות טען האב כי הסכום שנקבע בהסכם, בגובה 7,000 שקלים, עומד בסתירה להלכה החדשה שנקבעה ומקפח את זכויותיו. הוא טען כי למעשה הסדרי הראייה הנרחבים שלו עם הילדים מהווים משמורת משותפת לכל דבר ועניין, ואף לא הייתה לו הבנה משפטית ראויה בכל הנוגע לזכויותיו המשפטיות.


זאת מכיוון שלא היה מיוצג ולא ידע כי באותו יום שבו חתם על ההסכם, השתנתה ההלכה המשפטית בעניין המזונות. עוד טען כי מצבו הכלכלי השתנה מאז שנחתם ההסכם, והוא מרוויח היום פחות ונקלע לסחרור כספי לאור סכום המזונות הגבוה שעליו לשלם.


האם טענה כי האב כלל לא עומד בהסדרי הראייה שנקבעו בהסכם


מנגד טענה האישה כי חמישה חודשים לאחר שחתמו על הסכם הגירושין, היא עברה עם הילדים לדירה שכורה בעיר אחרת - וזו הסיבה האמיתית לתביעתו של הגרוש כעת. אם הוא אינו מוכן לקבל את הילדים לפי מה שנקבע, טענה, היא מוכנה להקטין את זמני השהות שנקבעו בהסכם.


מלבד זאת טענה כי הפכת המזונות נקבעה לאחר שחתמו על ההסכם, ומכל מקום לא מדובר במקרה זה במשמורת משותפת או בחלוקת זמני שהות שוויונית, וכן כי קיימים בינה ובינו פערי השתכרות גבוהים. בעוד הגרוש מנהל עסק עצמאי מצליח ומחזיק בבית מגורים עם יחידת דיור, היא עובדת כשכירה ומתגוררת בדירה שכורה. קביעת המזונות בהסכם, המשיכה וטענה, התבססה בין היתר על כך שוויתרה על זכויות רכושיות שונות ונותרה למעשה חסרת כל רכוש.


האם ההלכה המשפטית החדשה בעניין חלוקת המזונות צריכה לחול גם רטרואקטיבית על הסכמים שאושרו לפני כן?


בתחילת הדיון הבהיר השופט כי במרבית פסקי הדין שניתנו מאז שנקבעה מהפכת המזונות, הוחלט כי עצם קביעת ההלכה החדשה אינה מהווה שינוי נסיבות המצדיק את שינוי סכומי המזונות שכבר נקבעו לפני כן.


במקרה זה, קבע השופט, טענותיו של האב אינן מבססות עילה לשינוי נסיבות מהותי המצדיק את שינוי סכום המזונות. השופט לא השתכנע כי חלה פגיעה ממשית בגובה הכנסתו של האב, ואף הזכיר כי האם ויתרה על זכויותיה ברכוש במסגרת הסכם הגירושין. דירת המגורים המשותפת שלהם נותרה בחזקתו הבלעדית של הגרוש, והאישה אף לא קיבלה כל זכויות בעסקו. למרות זאת, הגרוש התנגד לפתוח מחדש את ההסכם בכל הנוגע לפן הרכושי, וביקש לשנות רק את גובה דמי המזונות.


מלבד זאת התברר כי האב כלל אינו רוצה לקיים את ההסדר שנקבע בהסכם מבחינת זמני השהות, ולא פעם הודיע לאם כי לא ייקח את הילדים באמצע השבוע. נראה כי דווקא דרישתה של האם לקיום הסדרי הראייה הם העילה להגשת התביעה הנוכחית, קבע השופט, ולא טובת הילדים או פגיעה בזכויותיו של האב.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעת מזונות - הערך סיכוייך!


מאחר שהשופט השתכנע כי התביעה לא הוגשה בתום לב, הוא החליט לדחות אותה על הסף. זאת מעבר לעובדה שלא מצא כל הצדקה להפחתת המזונות. לאור תוצאות פסק הדין, האב חויב לשלם לאם את הוצאות המשפט בסכום של 7,000 שקלים.


תלה"מ 10726-05-18