החודש נחגג חג הסיגד בקרב עולי אתיופיה בישראל, ולקראת החג יצאה הודעה מיוחדת מטעם נשיא המדינה ושרת המשפטים המיועדת לבני העדה האתיופית שנשפטו בעבר על עבירות שונות, כגון הפרת הסדר הציבורי, העלבת עובד ציבור ועוד, להגיש בקשה לנשיא המדינה למחיקת הרישום הפלילי שנותר להם. בקשתו אלו יישקלו בחיוב, כך הובהר בהודעה.


קריאה זו באה על רקע הכרת הממשלה בכך שיוצאי אתיופיה הופלו לא פעם על ידי המשטרה ורשויות האכיפה, וזאת בהתאם לדוח שפורסם לפני כשנתיים מטעם משרד המשפטים, אשר בו צוין כי מספר ההליכים הפליליים שנפתחו כנגד בני העדה האתיופית גדול באופן ניכר מכלל התיקים הפליליים שהוגשו בקרב כלל האוכלוסייה.


אל מי מיועדת הקריאה להגשת בקשה למחיקת הרישום הפלילי?


דוח הצוות למיגור הגזענות נגד יוצאי אתיופיה, פירט בין היתר כיצד עניינים קטנים ושוליים שביצעו צעירים מקרב עולי אתיופיה, טופלו ביד קשה והפכו לתיקים פליליים חמורים. כך, פעולות משטרה שגרתיות כגון בקשה לתעודת זהות הובילו לא פעם לחקירות, עיכובים, מעצרים ונקיטת הליכים פליליים שהותירו צעירים רבים עם רישום פלילי מכביד.


הודעת נשיא המדינה ושרת המשפטים יצאה כמחווה של רצון להחזיר ולחזק את האמון של יוצאי אתיופיה במערכות המשפט והמשטרה, כמו גם לתקן ולאחות את השברים שנוצרו בעקבות היחס המפלה.


מדובר בעיקר על רישום פלילי בגין עבירות הקשורות בהפרת הסדר הציבורי, כגון התפרעות, הפרעה לעובד ציבור וכדומה, אשר מי שהורשע בביצוען לא נענש בחומרה ולא נשלח למאסר בפועל. כלומר, עבירות שאינן חמורות. את הבקשה למחיקת הרישום יש להגיש אל מחלקת החנינות של נשיא המדינה, והן יישקלו בחיוב, כפי שצוין בהודעה.


אילו סוגי בקשות ניתן להגיש אל נשיא המדינה?


במסלול הגשת בקשות החנינה אל נשיא המדינה, ניתן להגיש בקשה להקלה בעונש של מי שהורשע בעבירה פלילית, כגון עבודות שירות או מאסר בפועל. כמו כן ניתן לבקש לקצוב עונש מאסר עולם, להקל בעונשים ובהחלטות משפטיות אחרות ולמחוק רישום פלילי.


בכל הנוגע למחיקת הרישום הפלילי, ניתן להגיש בקשה לקיצור ההתיישנות על הרישום הפלילי או לקיצור תקופת מחיקת הרישום, כאשר יש מסלולים מיוחדים להגשת הבקשה למי שמשרת בצה"ל או בשירות הלאומי.


כיצד רישום פלילי משפיע על החיים, ולמה כדאי לדאוג למחיקתו?


לא מעט תיקים פליליים בגין עבירות שוליות ואף חקירות משטרתיות שמסתיימות ללא הגשת כתב אישום, מותירים את חותמם שנים לאחר מכן בדמות רישום פלילי במאגרי המשטרה. עד שתחול התיישנות על הרישום הפלילי כעבור מספר שנים, הרישום הפלילי עלול לשבש את מהלך החיים בעיקר בכל הנוגע לקבלה לעבודות מסוימות, קבלת אזרחות במדינות זרות והליכים שונים הקשורים בחיים האישיים. על כן, חשוב לזכור שבמקרים מסוימים ניתן לקצר את תקופת ההתיישנות ולדאוג למחיקת הרישום הפלילי בהקדם.


ישנם מקרים שבהם הרישום הפלילי עלול לסכל הליכי אימוץ או קבלה ליישובים מסוימים. במקרים אחרים, הרישום הפלילי פוגע בהליכי קבלה לעבודה או ללימודים. אמנם רוב הרשויות, המעסיקים והגופים השונים אינם יכולים לקבל גישה אל מרשם הגיליון הפלילי של אדם, גם אם הם דורשים זאת, אולם ישנם מקצועות שלא ניתן לעסוק בהם עם רישום פלילי, כגון עריכת דין. כמו כן, מקומות עבודה כגון עבודות ביטחוניות או עבודות ממשלתיות שונות אינם מעסיקים אדם עם עבר פלילי.


איך ניתן למחוק את הרישום הפלילי?


ישנן כמה אפשרויות להביא למחיקת הרישום הפלילי. ניתן לנסות לשנות את העילה שבגינה נסגר התיק, להגיש בקשה למשטרה למחיקת הרישום, או לפנות לנשיא המדינה בבקשת חנינה. האפשרות השלישית היא הרלוונטית בעניין ההודעה שיצאה מטעם הנשיא המיועדת ליוצאי אתיופיה.


מכל מקום, בכל אחת מהדרכים הללו, מחיקת הרישום הפלילי יכולה להסיר כל מכשול אשר עלול להפריע במקום העבודה או בחיים האישיים. חשוב לזכור שרישום פלילי לא נותר רק בעקבות הרשעה, אלא במקרים רבים גם לאחר חקירה משטרתית שלא הבשילה לכדי הגשת כתב אישום.


כיצד מקצרים את תקופת מחיקת הרישום ותקופת ההתיישנות לאחר הרשעה?


על פי חוק המרשם הפלילי, תקופת ההתיישנות בגין עבירה שבה הורשע אדם, מתחילה במועד מתן פסק הדין, ומבוססת על העבירה עצמה והענישה שניתנה בגינה. ההרשעה תימחק עשר שנים לאחר סיום תקופת ההתיישנות, מלבד עבירות חמורות במיוחד אשר לא חלה עליהן תקופת ההתיישנות או תקופת המחיקה.


כאשר מדובר ברישום פלילי במשטרה של תיק שנסגר, ניתן להגיש פנייה לביטול הרישום. ביטול הרישום הפלילי ייקבע בהתאם לסוג העבירה, עברו הפלילי של המבקש והזמן שחלף מאז שבוצעה העבירה. כאשר מדובר בבגיר שביצע עבירה מסוג פשע, ניתן לבטל את הרישום הפלילי לאחר עשר שנים. אם ביצע עבירה קלה יותר מסוג עוון, ניתן למחוק את הרישום לאחר שבע שנים.


כאשר מדובר בקטין שביצע עבירה מסוג עוון, ניתן למחוק את הרישום הפלילי לאחר חמש שנים. כאשר מדובר בעבירה מסוג פשע, הרישום הפלילי יימלק לאחר שבע שנים.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום פלילי


כאמור, לנשיא המדינה יש סמכות לקצר הן את תקופת ההתיישנות של הרישום הפלילי והן את תקופת מחיקת הרישום, ולצורך כך יש להגיש אל הנשיא בקשת חנינה. לאור חשיבות העניין, חשוב לקבל ייעוץ מעורך דין העוסק בדין הפלילי בכל מקרה שבו רוצים להגיש בקשה למחיקת הרישום הפלילי.