שחקן קבוצת הכדורגל "הפועל טירת הכרמל", יליד 1981, נפגע במהלך משחק, כתוצאה מכך שלאחר קפיצה לגובה, רגלו נקלעה לתוך בור במגרש, שהיה סמוי מן העין, דבר שגרם לסיבוב הברך. בנסיבות אלה הוגשה אל בית המשפט המחוזי בחיפה תביעה לפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו לו בתאונה.

 

על פי עובדות התביעה, בחודש ספטמבר 2014, בזמן שהתובע שיחק בקבוצת הכדורגל "הפועל טירת הכרמל" קיימה קבוצתו משחק ידידות עם קבוצת הכדורגל "מכבי עירוני טירת הכרמל", שהיא הנתבעת 1. במהלך המשחק ניתר התובע לגובה, כדי להגיע לכדור, ובעת שנחת נקלעה רגלו לתוך בור במגרש והברך השמאלית שלו הסתובבה.

 

התובע פונה לקבלת טיפול רפואי במרכז הרפואי, ונמצא כי נגרם לו קרע שלם של הרצועה הצולבת הקדמית בברך שמאל, וסימני חבלה במניסקוסים. מחוות דעת של מומחה בתחום האורתופדיה עלה כי נותרה לתובע נכות משוקללת בשיעור 35.20% לצמיתות בגין הגבלה ביישור הברך ונזק למניסקוס החיצוני והפנימי.

 

התובע טען כי מגרש הכדורגל שבו התקיים המשחק מצוי בבעלות עיריית טירת הכרמל והמגרש הוחכר על ידי העיריה להסתדרות החדשה, אשר השכירה את המגרש להנהלת הקבוצה "מכבי עירוני טירת הכרמל". מדוחות ביקורת של מבקר מטעם ההתאחדות לכדורגל, עלה כי בתקופה הרלבנטית לקרות התאונה מצבו הפיזי של המגרש לא היה תקין, לרבות משטח דשא לא תקין.

 

התובע טען, כי לצד אחריותה של הנהלת הקבוצה, יש להטיל אחריות גם על עיריית טירת הכרמל שהיא בעלת המגרש, אשר מוטלת עליה החובה לדאוג לתחזוקתו התקינה, ולגבי הנתבעת השלישית, שהיא ההסתדרות החדשה, נטען, כי היא שכרה את המגרש מהעירייה, ולכן גם היא הייתה חייבת לדאוג לתחזוקתו התקינה.

 

הנהלת הקבוצה ניסתה להתחמק מאחריותה בטענה שאת האחריות לתקינות המגרש יש להטיל על עיריית טירת הכרמל וההסתדרות החדשה. עוד נטען כי אין לקבל את גרסת התובע בדבר הימצאות בור במגרש.

 

חובה על מי שמחזיק במגרש לדאוג לכסות את הבורות

 

לאחר שמיעת טענות הצדדים, ציין בית המשפט כי בורות במגרש כדורגל יכולים להיווצר מדי פעם וחובה על מי שמחזיק במגרש לדאוג לכסות אותם כדי למנוע תאונות. הביקורת שיש לבצע חייבת להיות ביקורת שגרתית במטרה להבטיח סילוק כל מפגע לפני שהשחקנים עולים לשחק במגרש.

 

בית המשפט הגיע למסקנה כי התובע נפגע במהלך המשחק כתוצאה מכך שלאחר קפיצה לגובה, רגלו נקלעה לתוך בור במגרש, דבר שגרם לסיבוב הברך. עוד קבע כי הנהלת הקבוצה היא האחראית הבלעדית לנזקי לתובע, לאור הפרת חובת הזהירות המוטלת עליה, ולצדה חבה חברת הביטוח אשר ביטחה אותה.

 

בית המשפט ציין כי במשך תקופה ארוכה הנהלת הקבוצה החזיקה במגרש, חובתה הייתה לתחזק את המגרש כך שהשחקנים לא יחשפו לסיכונים כלשהם. היה עליה לבדוק את תקינות המגרש לפני שאפשרה את קיום משחק הידידות בין קבוצתה לקבוצתו של התובע. העובדה שהתובע נפגע מבור במגרש במהלך המשחק, מלמדת שהנהלת הקבוצה הפרה הן את חובת הזהירות המושגית החלה עליה והן את חובת הזהירות הקונקרטית.

 

בית המשפט השתכנע כי עיריית טירת הכרמל דאגה לכסח את הדשא במגרש מעת לעת. עם זאת לא סבר שניתן לזקוף לחובת העירייה וההסתדרות את קיומו של הבור במגרש, שגרם לפגיעתו של התובע. הבור שגרם לפגיעתו של התובע הוא פגם מאוד מסוים במגרש, ותיקונו היה מוטל על כתפי הנהלת הקבוצה שהחזיקה במגרש, ועליה בלבד.

 

הנהלת הקבוצה תשלם לשחקן פיצויים בסך 651,500 שקלים

 

עוד נקבע כי לתובע נותרה נכות רפואית צמיתה בתחום האורתופדי בשיעור של 10%, וזהו גם שיעור נכותו התפקודית. כמו כן, נגרמה לו נכות נפשית בשיעור 2.5%, לאחר חישוב נזקי התובע, נפסקו לטובתו פיצויים בסך 651,500 שקלים.

 

בסופו של דבר חייב בית המשפט את מכבי עירוני טירת הכרמל ואיילון חברה לביטוח בע"מ, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך 651,500 שקלים, בגין הפסדי השתכרות בעבר ובעתיד, הפסד זכויות סוציאליות בעבר ובעתיד, עזרת צד שלישי לעבר ולעתיד, הוצאות רפואיות וניידות ופיצוי בגין כאב וסבל. זאת בצירוף הוצאות משפט כולל שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 120,000 שקלים.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני ספורט - ייצוג ספורטאים

 

התביעה נגד עיריית טירת הכרמל וההסתדרות החדשה נדחתה, ובית המשפט חייב את התובע לשלם לכל אחת מנתבעות הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עורך דין בסכום כולל של 50,000 שקלים.

 

ת"א 1835-05-16