האם אי הקפדה על שמירת נידה יכולה לגרום להפסד כתובה? בתביעה כתובה על סכום של 52 אלף דולר שנדונה לאחרונה בבית הדין האזורי בתל אביב יפו, טען הבעל כי הוא פטור מתשלום הכתובה מכיוון שהם קיימו יחסים גם בזמן שהאישה הייתה בנידה.


עוד טען הבעל כי האישה עברה ועוברת על חוקי ההלכה מאחר שאינה צנועה, כי רב מוסמך אמר לו שהכתובה אינה מחייבת, כי שני הצדדים מרדו זה בזה וכי אין לחייב אותו בכתובה מאחר שהוא משלם מזונות בסכום גבוה.


שלושה רבנים בחנו כל אחת ואחת מטענותיו של הבעל, וקבעו כי הבעל ידע שאשתו אינה טובלת במקווה וכלל לא היה לו אכפת מעובדה זו, ועכשיו הוא רוצה לנצל זאת כדי להתחמק מתשלום הכתובה. גם יתר טענותיו נדחו, ובסופו של דבר תביעת הכתובה התקבלה, והבעל חויב לשלם את מלוא סכום הכתובה בהתאם לשער הדולר היציג.


הבעל תבע את הגירושין, האישה ביקשה שלום בית


בני הזוג לשעבר נישאו זה לזו בשנת 2008, והביאו יחד ילד לעולם. כעבור שנתיים הגיש הבעל תביעה לגירושין בטענה שבין השניים חל נתק מוחלט ואשתו מאיימת עליו בתביעות ובפניות למשטרה. האישה טענה מנגד כי בעלה מנהל קשרים רומנטיים עם נשים אחרות, ולמרות זאת, היא מעוניינת להמשיך עם קשר הנישואין, וברצונה לסלוח לו ולנסות שלום בית תוך שיילכו לטיפול זוגי או לייעוץ.


שנתיים חלפו והתברר כי מצב הקשר הורע, הבעל הוציא צו הרחקה כנגד אשתו והיא עזבה את ביתם ועברה להתגורר בעיר אחרת. שוב דרש הבעל לחייב את אשתו להתגרש, אולם בית הדין הרבני האזורי לא מצא כל עילה הלכתית לחיובה בגט. רק ערעורו של הבעל אל בית הדין הרבני הגדול, אשר התקבל, הוביל את בית הדין למסקנה כי על בני הזוג להתגרש, וכי עניין הכתובה יטופל בנפרד לאחר מכן.


האם הבעל פטור מתשלום הכתובה מכיוון שאשתו לא טבלה במקווה ולא שמרה נידה?


להוכחת טענתו כי האישה הפסידה את זכותה לכתובה, ציטט הבעל את דברי הרמב"ם, אשר לפיהם גם במקרה שהבעל עצמו מודע לכך שאשתו אינה שומרת על נידה ואינו מקפיד על כך, אישה המקיימת יחסים בזמן נידה הפסידה את האפשרות לקבל את כספי הכתובה.


ואולם, על פי מקורות נוספים, הבהירו הדיינים כי דברי הרמב"ם התייחסו למקרים שבהם הבעל מעוניין להמשיך לחיות עם רעייתו תוך שמירה על כללי הטהרה אולם היא מסרבת לכך. עם זאת, בעל שמעוניין להתגרש מאשתו ומשתמש באי שמירת נידה כתירוץ שלא לשלם את כתובתה - אין ממש בדבריו, ויש לחייב אותו לשלם את הכתובה.


בהתאם לדברים אלה, הבעל היה מודע לכך שאשתו אינה מקיימת את כללי הטהרה ואינה טובלת במקווה. כשהיו השניים נשואים, הדבר כלל לא הפריע לו לקיים איתה יחסים. הדיינים קבעו כי כעת הוא מנצל את העובדה הזו כדי להתחמק מתשלום הכתובה, אולם אין להעניש את האישה על כך.


האם אישה שאינה מתלבשת בצניעות עלולה להפסיד את הכתובה?


עוד טען הבעל כי אשתו לא שמרה על חוקי הדת והייתה נוהגת להתלבש באופן לא צנוע, ולכן התנהגותה גרמה לכך שאין לה זכאות לקבל את הכתובה. הדיינים הבהירו כי אכן, במקרים שבהם כוונתו של הבעל כנה והוא מעוניין כי אשתו תקפיד על צניעות, אזי האישה יכולה להפסיד את כתובתה, אולם במקרה זה, מדובר בטענה שהועלתה אך ורק כדי לפטור אותו מתשלום הכתובה.


מלבד זאת הסביר הבעל כי בזמן שחתם על הכתובה, הוטעה להבין שמדובר במסמך אשר אינו מחייב - כך הסביר לו רב מוסמך. ואולם, האישה הכחישה את טענותיו, והוא עצמו לא הביא כל ראיה או הוכחה לדבריו, ולא קרא לאותו רב לתת עדות בבית הדין. יתרה מכך, אפילו לפי טענתו לא נאמר לו כי לא מדובר במסמך מחייב, אלא כי במרבית המקרים האישה מוותרת על זכותה או מפסידה את הכתובה משום שהיא זו אשר מגישה את התביעה לגירושין.

 

יש לך שאלה?

פורום טוען רבני | סרבנות גט | כתובה - יש לך שאלה?


לגבי טענתו כי הוא משלם מזונות גבוהים לבנו ולכן פטור מתשלום הכתובה, הבהירו הדיינים כי עדיף שכלל לא היה מעלה טענה זו. לא מדובר בפטור מכתובה משום שהאישה מקבלת סכומים גבוהים על פי חוק יחסי ממון, אלא בתשלום מזונות כלפי הילד.


לבסוף סיכמו הדיינים את המקרה בכך שבמקרה שבו הבעל מבקש להתגרש, האישה זכאית לקבל את הכתובה, וכך גם במקרה זה. הבעל חויב לשלם את מלוא סכום הכתובה בסכום של 52 אלף שקלים.


תיק ‏ 818875/6