לאחרונה קבע בית משלט השלום בחיפה כי אישה שכינתה בעל מכולת "סוטה", "אנס", "מניאק", "בן זונה" ועוד, בשני אירועים שונים, וזאת בנוכחות אנשים אחרים שהיו במכולת לרבות בתו של בעל החנות - תפצה אותו בסכום של 25 אלף שקלים עקב דברי לשון הרע.


בעל המרכול הגיש את תביעתו כנגד הלקוחה שאותה הכיר שנים רבות, אחרי שמערכת היחסים ביניהם ידעה עליות ומורדות רבים. בתחילה נוצר ביניהם קשר קרוב, אולם לאחר מכן, כך טען התובע, הוא נתן לה הלוואה, אך האישה שסירבה להחזיר לו את הכסף הגישה תלונה כנגדו במשטרה בטענה שביצע בה מעשים מגונים בניגוד לרצונה. המשטרה החליטה לסגור את התיק עקב היעדר אשמה.


האישה טענה מנגד כי במשך שנים נהג התובע להטריד אותה מינית ולבצע בה מעשים מגונים, וכי ההלוואה ניתנה לה בתמורה לטובות הנאה מיניות, שאותן מעולם לא הסכימה לתת. השופטת הבהירה כי במקרה זה, מדובר ללא ספק בלשון הרע על פי הגדרות החוק, וכי לאישה לא עומדת כל הגנה מההגנות הקבועות בחוק, היות שטענותיה על ההטרדות המיניות אינן אמת, וכך גם גרסתה לגבי קבלת הכספים.


מלבד 25 אלף השקלים שנקבעו כפיצויים, חויבה האישה גם לשלם את הוצאות המשפט של התובע ואת שכר הטרחה של עורכי דינו, בסכום כולל נוסף של 15 אלף שקלים.


אירוע השיימינג הראשון קרה חמש שנים לפני האירוע השני


הצדדים מכירים זה את זה כמעט 20 שנה, האחד כבעל המכולת השכונתית שהמשיך לעבוד בה כשכיר גם לאחר מכירתה, והשנייה כמי שמתגוררת בקרבת המכולת ומגיעה אליה לעתים קרובות כדי לערוך קניות. בין השניים נוצר קשר קרוב, ולא הייתה מחלוקת כי בשנת 2008 העביר בעל המכולת לאישה צ'ק בסכום של 12 אלף שקלים.


מלבד זאת, שני הצדדים הסכימו עם העובדה שבהמשך, בעל המכולת ביקר פעמיים בביתה של האישה. לטענתו של בעל המכולת, הוא הגיע לדירה לאחר שהאישה ביקשה ממנו להעריך מה שווי הדירה מכיוון שהיא מעוניינת במכירתה. לטענת האישה, הוא הגיע מבלי שהוזמן במטרה להטרידה וציפה שתקיים איתו יחסי מין אחרי שנתן לה את הצ'ק.


התלונה כנגדו הוגשה במשטרה מספר ימים לאחר שדרש לקבל את הכספים בחזרה. התלונה בוטלה לאחר יומיים, והחוב שולם כשנה לאחר מכן בעקבות פתיחת תיק כנגד האישה ובעלה בהוצאה לפועל. בשלב מסוים האישה חידשה את התלונה, בעל המכולת נחקר במשטרה והתיק נסגר. לאחר מכן התייצבה האישה פעמיים במכולת וכינתה אותו בשלל כינויי גנאי בנוכחות לקוחות אחרים וקרובי משפחה.


האם בעל המכולת הטריד מינית את הלקוחה במשך תקופה ארוכה?


בתביעתו טען בעל המכולת כי האישה הלבינה את פניו ברבים, וכי ניסתה לסחוט ממנו את הכספים לאחר שנתן לה אותם כהלוואה באיומים שתתלונן עליו כי אנס אותה. במסגרת התביעה עמדה הלקוחה על כך שדיברה אמת מאחר שקיבלה את התשלום מתוך תקוותו של התובע לקבל ממנה טובות הנאה מיניות, וזאת לאחר תקופה ארוכה שהטריד אותה מינית.


תחילה קבעה השופטת כי אכן, שני האירועים אכן קרו. לגבי האירוע הראשון, עדותו של המוכר נמצאה מהימנה ואף נתמכה בעדותה של בתו. באירוע השני דבריה של הלקוחה הוקלטו, והאישה אף לא הכחישה את הדברים.


עוד קבעה השופטת כי הדברים שנאמרו השפילו וביזו את בעל המכולת, ומשכך הם מהווים לשון הרע בהתאם להגדות המושג בחוק איסור לשון הרע. החוק אמנם קובע כי אם מדובר בפרסום דברי אמת, לא מדובר בלשון הרע ולא ניתן לתבוע פיצויים בגין הדברים.


אולם במקרה זה, טענותיה של האישה כיה הוטרדה מינית לא הוכחו, והשופטת העדיפה את גרסתו של התובע שנמצאה מהימנה ועקבית הן במסגרת התביעה והן בדברים שמסר במסגרת חקירתו במשטרה.


מדוע בעל המרכול העביר כספים לידי האישה?


באשר לנסיבות קבלת הצ'ק על ידי בעל המרכול, גרסתה של האישה לא הייתה עקבית והשופטת דחתה אותה מחמת חוסר מהימנות, לאחר שבתצהירה הודתה כי מדובר היה בהלוואה והיא לא הצליחה להסביר את הסתירה הזו.


כמו כן, השופטת קיבלה את עדותו של בעל המכולת, כי נתן לה את הכסף כהלוואה לאחר שסיפרה לו כי היא מפגרת בתשלומי המשכנתא.

 

יש לך שאלה?

פורום לשון הרע


לאור כל זאת התביעה התקבלה, והאישה חויבה לפצות את בעל המכולת בסכום של 25 אלף שקלים. כמו כן היא תשלם את הוצאות המשפט בסכום של 15 אלף שקלים.

 

 

ת"א 36610-06-17