בית משפט השלום בירושלים גזר לאחרונה את עונשו של אדם שביצע עבירות מס מסוג הנפקת חשבוניות פיקטיביות. עבירות מס נכללות תחת הקטגוריה של צווארון לבן, כלומר עבירות בתחום הפלילי שנוגעות לעניינים כספיים ולאו דווקא קיים בהן נפגע קונקרטי, כמו בגניבה למשל.


בשל האופי הייחודי של עבירות הצווארון הלבן, רבים נוטים להפחית מחשיבותן, אך בשנים האחרונות בית המשפט מנסה לשנות זאת. סיבה מרכזית לכך היא העובדה שתופעת עבירות המס מייצרת פגיעה בערכים ציבוריים יותר מערכים אישיים, הנוגעים לשוויון כל אדם בפני החוק.


בעל חברת כוח אדם הנפיק חשבוניות פיקטיביות במשך שלוש שנים כדי להתחמק מהתשלום הנלווה בהגשת המסמכים למס הכנסה. לאחר שהודה במעשים הושג הסדר טיעון שבו הוא התחייב לשלם את החוב לקרן המס בתוך שנה וחצי, אך בשל מצבו הכלכלי הוא הצליח להחזיר רק חלק ממנו. כתוצאה מכך, ולמרות ההכרה בקשייו, בית המשפט גזר עליו יותר מחצי שנה של מאסר בפועל.


האיש פגע בערכים חברתיים מוגנים ולא הצליח להחזיר את החוב לקרן המס


בעל החברה הנפיק חשבוניות מס כוזבות, תוך שגבה מהלקוחות את המס המחויב בחוק אך לא העביר אותו לקופת המדינה אלא לכיסו האישי. מכתב האישום עלה כי סכום החשבוניות שהונפקו היה יותר מ-353 אלף שקלים. יתרה מזאת, נמצא כי בעבור עבודות מסוימות שביצע לא הנפיק חשבוניות בכלל ו"חסך" לעצמו מיסים בסכום של 90 אלף שקלים.


השופט קבע כי בעקבות מעשיו של האיש נפגעו שני ערכים מוגנים: ערך השוויון בנטל המס המוטל על כל אזרחי המדינה, וערך הפגיעה בקופה הציבורית אליה נכנסים כספי המיסים. הוא הסביר כי לאור המצב הכלכלי הקשה של הגבר, כנראה שלא יצליח להחזיר את שארית החוב לקרן המס.


תשלום החוב הוא חלק עיקרי בקביעת מתחם העונש, לדברי השופט. הוא הדגיש כי החרטה של העבריין אמורה להתבטא בהחזרת הכספים לקרן המס. משום שבעל חברת כוח האדם לא הצליח להסדיר את החוב גם לאחר הסדר הטיעון, השופט קבע כי מתחם הענישה הראוי לו הוא בין חצי שנה לשנה וחצי מאסר בפועל.

 

הגבר לא ביצע עבירות קודמות והיה מפרנס יחיד למשפחתו


הסניגור טען כי החשבוניות שהנפיק האיש ללקוחותיו לא היו פיקטיביות לחלוטין, כיוון שתיעדו עבודות שאכן ביצע. הוא גרס כי הדפסת החשבוניות נעשתה בלי תיכנון מקדים של המעשה, ולכן אין לייחס לו כוונה פלילית.


כפי שהתברר בבית המשפט, נסיבות חייו של בעל החברה לא קלות. הוא המפרנס היחיד בביתו, נדרש לכלכל אישה וילדים, ובמשך תקופה קשה סעד את בתו שבסוף נפטרה ממחלה. כמו כן נמצא כי הוא שקוע בחובות רבים ונפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל, מה שהוביל אותו להליכי פשיטת רגל. עוד נטען כי גיליון ההרשעות שלו נקי ועבירת המס שביצע בהנפקת חשבוניות פיקטיביות היא עבירתו הראשונה.


בשל המצב הכלכלי הקשה ומצבו האישי והמשפחתי, הסניגור ביקש מבית המשפט להפחית את העונש שיוטל על הגבר. הוא טען כי עונש מאסר לאדם בחובות שעברו נקי, ירע עוד יותר את מצבו הכלכלי וכן את מצב המשפחה שתלויה בו לפרנסה.


הסניגור הסביר שהגבר עשה כל מאמץ כדי לשלם את החוב לקרן המס, אך בשל הקושי הכלכלי שלו לא הצליח להחזיר יותר מ-50 אלף שקלים. השופט השיב לטענה זו כי על סמך הפסיקה בענייני עבירות מס לא נותנים משקל למצב כלכלי, ולכן אין להפחית את עונשו בשל כך.

 

השופט הדגיש כי יש לראות בעברייני מס כמו גנבי רכוש לכל דבר


השופט הסביר שעבירות מס הן קלות לביצוע באופן יחסי, בין היתר כיוון שלא דורשות כמעט מאמץ וסיכויי התפיסה נמוכים למדי. הוא ציין כי דווקא משום כך יש להחמיר בענישה בגין עבירות אלו, כדי להרתיע עברייני צווארון לבן פוטנציאליים נוספים.


השופט קבע שעבריין מס פוגע בחברה שבה הוא חי, וחותר תחת ההסכם השוויוני לנשיאה בנטל. הוא הציג את ההבדל בין עבריין מס לגנב רכוש כאשר שניהם פוגעים בקניין חברתי, אך הגנב נושא קלון ציבורי ונשפט למאסר ועבריין המס לרוב לא נפגע באותו אופן.

 

יש לך שאלה?

פורום רישום פלילי


לבסוף נגזר על בעל החברה עונש של שמונה חודשי מאסר בפועל, תשעה חודשי מאסר על תנאי, וקנס של 15 אלף שקלים שאותו ניתן להמיר במאסר של חודשיים נוספים.

 


ת"פ 65993-03-17


עודכן ב: 19/12/2019