הלחץ להגעה להסדר חובות סופי, המונח על כתפיהם של הגורמים השונים למשא ומתן בין חברת דלק נדל"ן לבין מחזיקי אגרות החוב, עולה ככל שנוקפות השעות.

 

יש לכם שאלה?

פורום גביית חובות

פורום הוצאה לפועל

 

היום (יום א', 29.4) נמשכו המגעים בין נציגיו של יצחק תשובה (בעל השליטה בחברה) לבין נציגויות האג"ח, וזאת במסגרת ניסיון גישור של כונס הנכסים הרשמי. הצדדים התכנסו הבוקר במשרדיו של כונס הנכסים הרשמי בתל אביב, וזאת לאחר שמועד הפגישה הוקדם לשעות הבוקר על ידי הכונס, פרופ' דוד האן. עמדתו של הכנ"ר תוגש עד מחר לשופטת ורדה אלשיך.


משימותיו של פרופ' האן נוגעות לשלוש מחלוקות עיקריות בין הצדדים:

  • גובה הריבית – בעלי האג"ח דורשים בעניין זה ריבית בגובה של כ-4.4%, ממוצע טווח אשר נקבע במסגרת המתווה המקורי. לעומתם, תשובה מוכן לשלם ריבית בשיעור של 2% בלבד.
  • הזרמות מצד תשובה – תשובה מוכן לשלם, על פי המתווה המקורי, 250 מיליון שקלים. לעומתו, בעלי האג"ח דורשים, בגלל הדרישות של בלקסטון, תוספת של 60 מיליון ₪.
  • היקף המזומן המיידי – עמדתו של תשובה בעניין היקף המזומן המיידי עומדת על כך שהוא ישלם כ-40 מיליון ₪ לכלל הסדרות. לעומתו, נציגי האג"ח דורשים כ-50 מיליון ₪, לא כולל 13 מיליון ₪ אשר שולמו לסדרה כה'.

הסדר חובות, מהו?


חברות (ציבוריות או פרטיות), אנשים פרטיים ואף ישויות מדיניות, עלולים להיקלע למצוקה כלכלית ובעיות תקציביות. כתוצאה מהמצוקה הפיננסית הנ"ל, ייתכן והחברות תצבורנה חובות כנגד צדדים שלישיים שונים. אי לכך, לא אחת פונות החברות להליך של הסדר חוב. מדובר בהליך אשר מאפשר להפחית ו/או לדון באופן מחודש בחובות החברה, וזאת במטרה לאפשר לה לשוב למצב של נזילות או לשפר את מצב הנזילות שלה. מטרתו של הסדר החוב הינה להעניק לחברה אפשרות להמשיך בפעילותה כתמול שלשום.
 

בניגוד להליך חדלות פרעון, הסדר חוב הינו הליך המאופין בהסכמיות. דהיינו, קיימת בין החייב לבין הנושים הסכמה חוזית בדבר הפחתתו של שיעור החוב. הסדר חוב הינו הליך אשר מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט. עם זאת, לעיתים, הסדרי חוב ייכנסו תחת כנפיהם של דיני חדלות הפרעון, וזאת כאשר ישנו יש צורך לכפות את ההסדר על נושים המסרבים להסדר (כפייה זו תתאפשר רק בהתאם לרוב מיוחד מבין הנושים והיא כפופה גם לאישורו של בית המשפט).


המניעים להסדר חוב


ישנם מספר מניעים בולטים אשר מצדיקים פנייה להסדרי חוב. ראשית, הסדר החוב נחשב להליך פחות יקר והוא מהווה אלטרנטיבה להליכי חדלות הפרעון מבחינה זו. העלויות העיקריות של הליך הסדר חוב מצויות אפוא במאמצים והמשאבים (לרבות הזמן) אשר דרושים לשם ההתמקחות עם הגורמים השונים (בנקים, נושים, רשויות המס, הספקים וכדומה). מבחינת החייב, קיים יתרון בהליכה להסדר חוב וזאת משום שישנה אפשרות של ממש להארכת תנאי התשלום ו/או הפחתה של החוב.


החלף בין חוב להון


במסגרת עסקת החלף בין חוב להון מניות ישנה הסכמה באופן כללי מצד הנושים לקבלת חלק מהון המניות בחברה בתמורה לביטול החוב או חלקו. מדובר בעסקאות אשר מתרחשות בדרך כלל כאשר עסקינן בתאגידים גדולים אשר נקלעו למצוקה כלכלית. על פי רוב, עסקת החלף מסתיימת עם השתלטותם של הנושים העיקריים על החברה. מקורה של ההשתלטות הנ"ל הינה במקרים בהם היחס בין החובות של החברה לבין הנכסים אשר נותרו לה הינו עגום, והנושים לא רואים כל יתרון בלנסות ולהביא את החברה להליכי חדלות פרעון. במקרים כגון דא, שיעור החוב אשר יוחזר לנושים יהיה נמוך באופן יחסי, ובמקום זה הנושים ישתלטו על החברה כ"עסק חי". כתולדה מכך, מדולל בד"כ חלקם של בעלי המניות המקוריים ולעיתים הוא נמחק באופן מוחלט.


הסדרי חוב למחזיקי אגרות חוב


לעיתים, הסדרי חוב (כולל הסדרים הכוללים עסקת החלף) נקראים "תספורת" למחזיקי אגרות חוב (אג"ח). כלכלנים מובילים הציעו לא אחת תספורת אג"ח במסגרת ניסיונות למצוא פיתרונות אפשריים למשבר הסאבפריים. תספורת אג"ח הינה מהלך אשר במסגרתו מנפיק אגרות החוב מציע למחזיקי האג"ח להביא לפידיון החוב במחיר הנמוך מהערך המתואם של אגרת החוב. מדובר אפוא במהלך אשר ניתן לפנות עליו כאשר מחזיקי אג"ח אינם בטוחים בכושר של החברה או של בעליה לגבי ההחזר ומוכנים, בתמורה לפדיון מוקדם, לספוג הפסד חלקי.


איך להגיע להסדר חוב?


פעילות עסקית יכולה להניב פירות והצלחה כלכלית. עם זאת, לעיתים, החברה (או האדם הפרטי) נקלעת לקשיים פיננסיים ועומדים כנגדה חובות אשר אותם היא מתקשה להחזיר. פעמים רבות, הגישה הרווחת במקרים כגון דא יוצאת מנקודת הנחה כי הנה הגיע העסק אל קיצו והוא נמצא למעשה ב"תחילת הסוף". עם זאת, ניסיון החיים והמציאות מראים לא אחת כי ניתן להחזיר את העסק למסלול ולאפשר לו פעילות לטווח ארוך, וזאת על ידי תכנון וחשיבה מוקדמת, במקביל לטיפול אחראי וראוי.


הליך הסדר חובות יכול להתאים במקרים אלה גם לאדם פרטי וגם לחברה עסקית. ניהולו של ההליך הנ"ל יכול בהחלט למנוע התמודדות בלתי נעימה בעליל עם אנשי ההוצאה לפועל. ההבדל בין אדם פרטי לבין חברה בע"מ, במקרים אלה, הינו בעיקר מבחינת מסך ההתאגדות המשפטי אשר חוצץ בין בעלי המניות של החברה לבין נושיה (במידה ולא הורם מסך זה).


אדם או חברה אשר אינם משכילים לעמוד בהתחייבויותיהם הכספיות יקבלו על פי רוב התרעה מהנושה או בא כוחו. עם קבלת ההתרעה הנ"ל, ניתן לפנות לנושה ולפעול להסדר החוב. במקרים רבים, יהיה ניתן כבר כעת לעצור את "סחף החובות" באופן יעיל וראוי. במידה ולא יעלה בידי החייב להגיע להסדר עם הנושה בשלב מוקדם זה, ייתכן והאחרון יתריע בפתיחת הליכי הוצאה לפועל. במקרים כגון דא, החוב עלול לגדול ולתפוח (בשל ההוצאות המשפטיות, האגרות בהליכי ההוצאה לפועל וכו'). עם פתיחת התיק בהוצאה לפועל, החייב יקבל אזהרה לפני נקיטה בהליכים שונים. כעת, החייב יזומן לחקירת יכולת אשר תבחן את יכולתו של האחרון לפרוע את החוב. כמו כן, יהיה ניסיון לפרוס את החוב לתשלומים לחייב, בהתאם ליכולותיו הכלכליות. בסמכותה של לשכת ההוצאה לפועל לנקוט בפעולות שונות כנגד החייב כגון עיכוב יציאה מהארץ ועיקולים.


כפי שצוין לעיל, ניתן בהחלט להימנע מהמפגש עם ההוצאה לפועל, וזאת על ידי הגעה עם הנושה (או הנושים) להסדר חובות. מדובר אפוא בהליך פשרה אשר מתבצע מחוץ לכותלי בית המשפט ואשר במסגרתו עורכי דין משני הצדדים מנסים להגיע לפשרה אשר תאיין את הצורך בפנייה להוצאה לפועל. מומלץ אפוא לבחון אפשרות זו בהקדם, וזאת משום שככל שהחוב לא יוסדר, הוא לא ייעלם אלא יתפח ויגדל. עם זאת, חשוב לציין כי גם אם לא פעלתם לתיקון "הנזקים" בהקדם, ניתן להגיע להסדרי חובות גם בשלבים מאוחרים יותר.