על פי נתונים שפורסמו ביום השואה האחרון, נכון לשנת 2012 חיים בישראל כ-200,000 ניצולי שואה. כעת, כאשר רבים מניצולי השואה נמצאים בערוב ימיהם, לא אחת הם סובלים ממצוקות בריאותיות שונות.

 

יש לכם שאלה?

פורום זכויות ניצולי שואה

 

להלן מאמר קצר העוסק בזכויותיהם של ניצולי שואה אשר הפכו לסיעודיים ברבות השנים. חשוב להדגיש כי ניצולי שואה זכאים לקבל הטבות והקצבות שונות אשר מוענקות להם במסגרת וועדת התביעות, ממשלת גרמניה והלשכה לשיקום נכים במשרד האוצר. זכויות אלה שייכות לניצולי השואה מתוקף חוק נכי רדיפות הנאצים וחוק נכי המלחמה בנאצים. המדינה מעניקה על פי חוקים אלה תגמולים לכל אדם אשר לקה בתקופת מלחמת העולם השנייה בנכות או אשר נפגע בעקבות שירותו הצבאי עם הפרטיזנים או צבאות הברית (נגד גרמניה הנאצית בשנים שבין 1939-1945).


מעבר לכך, ניצולי שואה זכאים גם לסיוע בתחומים נוספים כגון אשפוז כרוני/רגיל, מימון בעת רכישה של קלנועית, טיפולי שיניים, קבלת טיפול רפואי נאות, ביגוד לבעלי מכשירים אורטופדיים, הטבות הבראה, רכבי נכים וכיוצא באלה. כמו כן, ניצולי שואה זכאים גם לסיוע ברכישת מכשיר שמיעה (מעבר להטבה הנמצאת בסל הבריאות).


חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים הינו חוק אשר מעניק סכום של כ-4,000 שקלים נוספים לניצולים נזקקים. כמו כן, על פי חוק זה, ניצול שואה נזקק מקבל סיוע בשיעור של 10% מהסיוע אשר ניתן למימון שכ"ד ופטור מבחינת תשלום אגרת טלוויזיה. הגבלת החוק חלה במקרה זה על ניצולים אשר משולמת להם רנטת בריאות מממשלת גרמניה וניצולים אשר מקבלים תגמולים מכוח חוקים אחרים (לדוגמא, חוק מעמד וותיקי מלחמת העולם השנייה, חוק נכי מלחמה, חוק רדיפות הנאצים או חוק תגמולי אסירי ציון).


חוק נכי המלחמה בנאצים - חוק נכי המלחמה בנאצים הינו חוק אשר מעניק לניצול השואה רנטה חודשית בעקבות הוכחה כי הוא נלחם בנאצים או בצבא אדום ונפצע תוך כדי לחימתו. קיים לעניין זה תנאי נוסף. הניצול צריך להוכיח כי הוא סובל מנכות של עשרה אחוזים לכל הפחות.


חוק הוונטים - חוק הוונטים מעניק הטבה נוספת לניצולי שואה אשר יוכיחו כי הם נלחמו בנאצים. מדובר בהנחה ברכישת תרופות, פטור מאגרת טלוויזיה והטבות נוספות. הטבות אלה תלויות באישורו של משרד הביטחון.


הקרן לרווחת נפגעי השואה - סיוע סיעודי


הקרן לרווחת נפגעי השואה הוקמה בשנת 1994. מטרת הקמתה הייתה להעניק לניצולי השואה סיוע מיידי לרבות מענקים לטיפולים ותוספת סיעודית. הסיוע הסיעודי נקבע על תשע שעות שבועיות אשר כוללות הלבשה, עזרה ברחצה, ניקיון הבית וכדומה. מדובר בתוספת לסיוע הסיעודי הניתן מביטוח לאומי. כמו כן, הקרן מעניק גם סיוע סיעודי לאחר אשפוז. מדובר ב-50 שעות של עזרה לניצול השואה בבית לאחר אשפוזו בבית החולים.


סיוע זה ניתן לטווח של חודשיים והוא מיועד גם עבור ניצולי שואה שאינם זכאים לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי. כמו כן, הקרן מעניקה גם מענק חד פעמי אשר יכול להגיע עד כדי 4,000 שקלים בשנה. מענק זה כולל החזרים בגין תרופות, מכשיר שמיעה, טיפולי שיניים, בניית מצבה, מכשירים אורטופדיים, נוי חברת שירותי קרדיו, החזר נסיעות קבועות לטיפולים וכדומה.


גם לחצן מצוקה


ניצולי שואה רבים חיים כיום בגפם והם אינם אנשים צעירים. אי לכך, רבים מהם מבקשים להתקין בבית לחצן מצוקה. מדובר בלחצן אשר כולל גם שירותי רפואה, סבסוד אמבולנס וסייר ביטחון. ניצולי שואה בודדים אשר אחד מהם סובל מבעיה בריאותית יכולים לקבל סיוע במימון לחצן מצוקה מהקרן לרווחת נפגעי השואה. ניצולי שואה מתחת לגיל 80 יישאו בהשתתפות עצמית של כ-150 ₪ בשנה. ניצולי שואה מקבלים מהקרן גם החזרים בגין תשלומי חשבונות הבית (גז, חשמל, מים, הוצאות כספיות וכדומה). כמו כן, הקרן ממנת גם תוכנית פר"ח לניצול במסגרתה מבקרים את הניצולים מתנדבים (חיילים, סטודנטים ובני נוער) אשר מסייעים להם ומארחים להם חברה.


ניצולי שואה הזכאים לסיוע סיעודי


ניצולי שואה רבים זקוקים לצערנו לסיוע סיעודי (וזאת בשל גילם המבוגר ו/או בעיותיהם הרפואיות). הקרן לרווחת נפגעי השואה מעניקה אפוא סיוע סיעודי והטבות שונות בהתאם לקריטריון רחב ביותר - מי שחי תחת הכיבוש הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה. סיוע זה חל על כל ניצולי השואה אשר מקיימים את הקריטריון הנ"ל, לרבות שוהי הגטאות, מחנות הריכוז, המסתתרים וכדומה. הטבה זו חלה גם על ניצולי שואה אשר נאלצו לברוח מפני הכיבוש הנאצי (מגרמניה החל משנת 1933, מאוסטריה לאחר שנת 1938 ומיתר ארצות אירופה עם פרוץ מלחמת העולם השנייה).
 


עודכן ב: 03/05/2016