בית משפט השלום בירושלים גזר בשבוע שעבר (יום ה') את דינו של צעיר שפרץ למשתלה וגנב ציוד וכסף מזומן.


על פי עובדות כתב האישום, בחודש נובמבר 2012 פרץ הנאשם למשרד של משתלה באזור ירושלים, גנב ממנו סכום של 2,000 שקלים במזומן, גנב מצלמות במעגל סגור ומכשירי הקלטה. בנוסף גרם הנאשם לנזק רב במקום כאשר שפך בזדון מים על מחשב הקופה, עקר חלון וקורות עץ ופרץ את ארון החשמל שבמשרד. הנאשם הודה ביצוע המעשים והורשע בגין עבירות של גניבה, התפרצות והיזק בזדון.


מפאת גילו הצעיר של הנאשם, הופנה להכנת תסקיר שירות המבחן בעיניינו. בנוסף הורה בית המשפט להפנות את הנאשם לחוות דעת הממונה על עבודות השירות.


עבירות קודמות וקושי בקבלת מרות


מהתסקיר עלה כי לנאשם קושי בקבלת מרות וסמכות, תפיסת עולם ילדותית וכי הוא חסר את היכולת להבין את חומרת מעשיו. עוד עלה מהתסקיר כי הוא סירב לשאת באחריות למעשים וצוין כי חזר על עבירות דומות שביצע בעבר, ככל הנראה בשל קושי כלכלי.


שירות המבחן התרשם שהנאשם לא נרתע מהענישה שהוטלה עליו עד כה, המליץ להימנע משליחת הנאשם למאסר בפועל והציע להסתפק במאסר שירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי כספי.


המאשימה הדגישה את חומרת העבירות והנזק הרב שנגרם בגינן וטענה כי מתחם הענישה ההולם את המעשים, נע בין שישה לשמונה עשר חודשי מאסר בפועל. אולם בהתאם להסדר הטיעון, הסכימה להגביל את העונש לשנים עשר חודשים. כמו כן עתרה למאסר על תנאי והתחייבות כספית בסך 4,000 שקלים עליה חתם הנאשם מבעוד מועד.


מנגד טען סנגורו של הנאשם כי יש להקל עמו בשל גילו הצעיר, נסיבות חייו ועובדת שהייתו במעצר בית ממושך. זאת ועוד טען הסנגור כי משפחתו של הנאשם שילמה למשפחת המתלוננים פיצוי בסך 50,000 שקלים וכך הסדירו ביניהם את המחלוקת.


ביהמ"ש התחשב בגילו ובמצבו של הנאשם


השופטת התחשבה בטענות ההגנה בנוגע למעצר הבית הארוך בו שהה הנאשם, בהודאתו ובנטילת האחריות והחרטה על מעשיו שהביע בפניה, בשונה מהכתוב בתסקיר שירות המבחן. יחד עם זאת קבעה השופטת כי ההרס והנזק שהסב הנאשם לרכוש, חמורים ביותר וכי יש להטיל עליו עונש הולם שיבטיח שלא יחזור על עבירות מעין אלו בעתיד.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי
פורום עבירות רכוש | גניבה | פריצה


בית המשפט התייחס לפגיעה בערכי שמירה על רכוש הפרט וההגנה על הביטחון האישי, ופסק כי ההתפרצות עלולה היתה להתפתח לכדי תקרית אלימה ואף להוביל חלילה לפגיעה בגוף ובנפש. לאחר שדנה בנסיבות ביצוע העבירות ובערכים החברתיים שנפגעו כתוצאה מהן, ושקלה את טענות הצדדים, החליטה השופטת לגזור על הנאשם עונש שישה חודשי מאסר בפועל שירוצו בעבודות שירות, מאסר על תנאי לתקופה של שישה חודשים למשך שלוש שנים וכן קיבלה את ההתחייבות הכספית בסך 4,000 שקלים.


ת"פ 25940-12-1