אדם שטען כי אלוהים התגלה אליו ודרש ממנו להקים את בית המקדש, ביקש לפתוח חשבון בנק לתרומות לטובת בנייתו, ונתקל בסירובם של הבנקים. הוא לא וויתר ופנה לביהמ"ש המחוזי אשר דחה אף הוא את בקשתו, אולם גם במקרה זה לא וויתר התובע, ופנה לעליון בבקשה לביטול פסק הדין ולמתן פטור מאגרה. וכך, בשבוע שעבר (יום ב') דחה בית המשפט העליון, את ערעורו בנושא, וחייב אותו בתשלום אגרה כחוק, עבור תביעתו המוזרה.


התובע, ניגש לחמשת הבנקים המובילים בישראל, בבקשה לפתוח חשבון בנק המיועד לתרומות לשם הקמת בית המקדש השלישי. את בקשתו זו הסביר התובע לנציגי הבנק, בכך שאלוהים בכבודו ובעצמו נגלה לעיניו ודרש ממנו לפעול לאלתר להקמתו של בניין בית המקדש.

 

לפיכך, הוא פנה לבנקים הגדולים, בבקשה לפתוח חשבון בנק וכן להעמיד לרשותו סכום אשר יסייע בידו לבנות את הבית. אולם, הבנקים כולם סירבו לבקשתו התמוהה, ולא אפשרו לפתוח חשבון, וכן לא העמידו לרשותו, מטבע הדברים, את הסכום שביקש.


התובע לא אמר נואש, ושם פעמיו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע, שם הגיש תביעתו כנגד חמשת הבנקים, וכן נגד היועץ המשפטי לממשלה בגין סירובם לפתוח לו חשבון בנק ללא סיבה נראית לעין. את תביעתו, העמיד התובע על סך של לא פחות מ-100 מיליון שקלים.

 

כמו כן, בעקבות מצבו הכלכלי ואי יכולתו לשלם את האגרה הנלווית לתביעה מעין זו, ביקש התובע לפטור אותו מאגרה לבית המשפט, לאור הנסיבות.


ביהמ"ש המחוזי: אין עילה לתביעה והתובע יחויב בהוצאות


בית המשפט המחוזי דחה את תביעתו על הסף, כאשר השופט מביע צערו על הדחייה אך מציין כי למעשה לא הביא התובע עילה מספקת, ולכן אין טעם כלל לדון בכתב התביעה. עוד קבע השופט כי לאור העובדה כי התביעה הוגשה ללא סיבה מספקת, אין מקום לפטור אותו מאגרת בית המשפט, יהא מצבו הכלכלי אשר יהא.


בעל החזון העיקש לא וויתר, ופנה בשתי בקשות לבית המשפט העליון. האחת, בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי, והשנייה, בקשה נוספת למתן פטור מלא מאגרת בית המשפט. רשמת בית המשפט חייבה את התובע בהפקדת עירבון לבית המשפט בסך 5,000 שקלים, וציינה בפניו בהסבר שאינו משתמע לשתי פנים, כי סיכוייו בערעור אינם טובים בלשון המעטה.


התובע התעלם מדבריה, ופנה לאחר הפקדת העירבון, לבקשת ערעור. בערעורו בפני העליון, למרות שלא ביקש פטור בגין דמי העירבון, התלונן בפני בית המשפט גם על סכום זה. לטענתו, בעקבות סירוב הבנקים, ובעקבות מחיקת חשבון התרומות על ידי בנק הפועלים, הוא איבד את מקור פרנסתו שהיתה איסוף תרומות לבניית בית המקדש, כפי שהתבקש לעשות על ידי האל.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה אזרחית | תביעה משפטית
פורום תביעות בנקים


בית המשפט העליון, דחה את ערעורו וחייב את המערער הן בהפקדת העירבון והן בתשלום אגרת בית המשפט. בנימוקיו להחלטתו, טען השופט כי התובע לא תמך דבר מטענותיו הרבות במסמכים היכולים לשפוך אור על מצבו כלכלי או על הקשיים אותם ציין בתביעתו.


לבסוף, לפנים משורת הדין, ולנוכח הנסיבות המיוחדות, התיר שופט העליון למערער להגיש שוב בקשה לרשמת בנוגע לעירבון, במידה וימציא מסמכים מתאימים.


בש"א 4166/14