בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה בשבוע שעבר את עתירתה של אזרחית פיליפינית לקבל מעמד תושב, לאחר שמשרד הפנים גילה כי היא זייפה את תעודת הרווקות שהתבקשה להציג. לאחר שהוסכם כי העותרת הינה אישה נשואה ואינה יכולה להינשא בשנית לבחיר לבה הישראלי, היא התבקשה לחזור לארצה.


בשנת 2011, הכיר בחור ישראלי בחורה פיליפינית בפיליפינים, והשניים התאהבו והחליטו לקשור את חייהם זה בזה. לצורך כך, הם פנו למשרד הפנים בבקשה להליך מדורג בעניינה של האישה, על מנת שתקבל תעודת תושב. משרד הפנים דרש מבני הזוג להציג מסמכים שונים לצורך קבלת העתירה, והאישה פנתה למשרד תיווך בפיליפינים, העוסק במתן ליווי וסיוע בהמצאת מסמכים מהרשויות השונות.


וכך, פנתה האישה במרץ 2013 פנתה לשגרירות הישראלית בפיליפינים על מנת שאלה יאשרו ויאמתו את המסמכים שאספה, והיא תוכל להגיע לארץ ולהתאחד עם בחיר לבה. זמן מה לאחר מכן, היא קיבלה אשרת תייר למשך שלושה חודשים, והגיעה לישראל.


העותרים: מדובר בטעות חמורה במרשם האוכלוסין


כחודש לאחר הגעתה, קיבלה האישה הודעה ממשרד הפנים כי במהלך אימות מסמכיה, נתגלה כי למעשה היא רשומה כ"נשואה" בפיליפינים, וכי לפיכך, תעודת הרווקות נחשדת כמזויפת. על כן, נדרשה העותרת לעזוב את הארץ בתוך שבועיים מיום קבלת המכתב.


אולם, בני הזוג לא וויתרו, וטענו בפני משרד הפנים כי לא מדובר כלל בזיוף, אלא בטעות שנפלה במרשם האוכלוסין הפיליפיני, שהרי העותרת מעולם לא נישאה, והינה רווקה כפי שהצהירה. המשרד ערך לה ריאיון נוסף, שלאחריו לא שונתה החלטתו, והיא התבקשה שוב לצאת מהארץ.


בני הזוג ערעור על החלטת המשרד, ומשרד הפנים דחה את הערעור, בטענה כי העותרת הגישה בקשתה באי ניקיון כפיים, כאשר כל העובדות מעידות על היותה נשואה לאחר.


לאחר שנוצלו כל אפיקי הערעור מול המשרד, פנו בני הזוג והגישו עתירה לביהמ"ש המחוזי. בעתירתם, טענו כי הפעם הראשונה בה נודע לעותרת כי היא נשואה, היתה עם הגשת המסמכים למשרד הפנים. לטענתה, מדובר בטעות חמורה של מרשם האוכלוסין, והיא מבקשת להינשא לאזרח הישראלי בו התאהבה. כמו כן, טענה כי למעשה לא היה לה כל אינטרס לזייף את המסמך, שכן לפי החוק מותר לה להגיש בקשה למעמד גם אם אינה רווקה.


בנוסף, ציינו בני הזוג כי ממילא הם פועלים לתיקון הטעות ולהתרת הנישואין, והעותרת אף חתמה בפני השגרירות הפיליפינית בארץ על הצהרה כי היא אינה נשואה. כמו כן, השניים אף שכרו עורך דין, אשר פועל במרץ למחיקת סעיף שגוי זה במרשם האוכלוסין בפיליפינים. לפיכך, על משרד הפנים להמשיך ולדון בבקשה, לבחון את מהות הקשר בין בני הזוג לעומקו, דבר שלא נעשה כלל, ולהחליט בעניין על סמך הנתונים הרלוונטיים.


משרד הפנים: העותרת התעלמה לחלוטין מהחוק ופעלה בחוסר תום לב


מנגד, טען משרד הפנים כי למרות שיש צדק בדבריה של העותרת לגבי העובדה כי גם מבקשים אשר הינם נשואים יכולים להגיש בקשה למעמד, שהרי היא הרסה את סיכוייה לדון ברצינות בבקשתה, כאשר התעלמה לחלוטין מהחוק, והגישה מסמכים מזויפים. כמו כן, גם אם מדובר בטעות שנעשתה במרשם האוכלוסין, היה על העותרת לבדוק את העניין לעומק, ולנסות לטפל בטעות טרם הגשת מסמך כוזב המסכל את ניסיונותיה לקבל מעמד בישראל.


בנוסף, טען המשרד כי אין ביכולתו לדעת האם תתוקן ה"טעות" ואם לאו, ועל כן אין ביכולתו להעניק זכויות כלשהן לעותרת, כאשר עדיין לא השתנה דבר. יתרה מכך, לטענתו, העותרת הוסיפה לפעול בחוסר תום לב כאשר הצהירה שחתמה בפני עורך דין בפיליפינים על בקשה לתיקון הרישום, כאשר למעשה שהתה בארץ באותו הזמן.


לאחר שמיעת טענות הצדדים, קיבל בית המשפט את טענות משרד הפנים, ודחה את העתירה. בנימוקיה להחלטתה, ציינה השופטת כי במקרה בו מבקש אזרח ישראלי להינשא למי שאינו ישראלי ואינו בעל זכות קנויה להתיישב בארץ, על משרד הפנים לבדוק את כנות הקשר, ובדרך כלל על בני הזוג להיות פנויים לקשר זה.


אמנם, ישנו יוצא דופן, בו ניתן לבחון בקשה של אדם גם אם הוא נשוי, אך עליו להוכיח, מן ההתחלה, כי הוא מצוי בהליכי גירושין או התרת נישואין, וכן עליו להמציא מסמכים ואישורים המעידים על מאמציו בעניין. כך, יכול המשרד לבחון באופן אובייקטיבי את מהות הקשר, ואת מאמציהם הכנים של בני הזוג להינשא זה לזו.


במקרה זה, העותרת לא הביאה הוכחות למאמציה להתרת נישואיה, ויתרה מכך הגישה מסמך המעיד על היותה רווקה, למרות שאינה כזאת. מנגד, לא הביאה כל הוכחה לטענתה בדבר הטעות שנפלה במרשם האוכלוסין, או הסבר לפער שנוצר בין המסמך שהגישה, לבין רישומה במרשם האוכלוסין.

 

יש לך שאלה? 

פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות
פורום משרד הפנים


לפיכך, קבעה השופטת כי העותרת הגישה במודע מסמך כוזב ומזויף, על מנת שלא תצטרך להביא הסברים והוכחות בדבר התרת הנישואים בארצה. לאחר זיוף המסמך, אין לצפות ממשרד הפנים לדון ברצינות בבקשה, בעיקר לאחר שהוסיפה ושיקרה כאשר הצהירה כי חתמה בפני עורך דין לצורך התרת הנישואים, כאשר למעשה, שהתה בארץ למרות סיום תקופת אשרת השהיה.


יחד עם זאת, קבעה השופטת כי במידה ותצליח העותרת להתיר את נישואיה, ולהוכיח כי המסמך המזויף הוגש בתום לב, תוכל לעתור בשנית למשרד הפנים.


עת"מ 53589-10-13