לא פעם מעניקים קרובי משפחה מתנות לבני המשפחה שלהם, ללא תמורה ומבלי לבקש דבר. מתנות אלו יכולות להיות בעלות ערך כלכלי רב, למשל כאשר הורים מעבירים דירות לילדיהם. אולם מה קורה אם מי שנתן את המתנה, החליט שהוא מעוניין לקבל אותה בחזרה והתחרט על העברתה מלכתחילה? האם מי שקיבל את המתנה מחויב להשיב אותה?


מבחינת החוק בישראל, הדברים כלל אינם פשוטים. למעשה, מהרגע שהושלמה העברת המתנה לידיו של המקבל, החוק קובע כי לא ניתן עוד להחזיר את המתנה או לבטל אותה. זאת למעט מקרים חריגים וקיצוניים בלבד. פעמים רבות ההכרעה בעניין ביטול מתנה שהועברה לקרוב משפחה מועברת לידיו של בית המשפט לענייני משפחה, לאחר שהתפתח סכסוך שלא ניתן להכרעה בין קרובי המשפחה.


האם ניתן לבטל העברת זכויות בן ממשיך במשק חקלאי?


במקרה שהובא להכרעתו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים, העבירה אישה את זכויותיה במשק החקלאי לבתה, כפי שמעבירים זכויות במקרה של בן ממשיך. לפני שהזכויות במשק הועברו לבת, חתמו השתיים על חוזה שבמסגרתו הוסכם בין הצדדים כי האם תישאר לגור במשק כל ימי חייה, ואף כלל התחייבות מצד הבת לספק תמיכה כלכלית לאמה כפי שיידרש. החוזה העובר לגורמים הרלוונטיים: המושב עצמו, מנהל מקרקעי ישראל והסוכנות היהודית, ואילו הבת עברה להתגורר שם יחד עם בני ביתה.


ואולם, לאחר מספר שנים התגלעה מחלוקת גדולה בין השתיים. לאור המחלוקת שבמסגרתה, לטענת האם, בתה וקרובי משפחתה התנהגו כלפיה באופן מחפיר ומעליב, היא הגישה בקשה אל בית המשפט כדי שיאשר את ביטול העברת המתנה. לטענתה, זכותה לבטל את המתנה לפי החוק בשל הדרך שבה מתנהגים כלפיה בתה ומשפחתה.


תחילה ניתן פסק דין אשר לפי אמנם החוזה לא יבוטל, אולם הבת נדרשת לקיים את התחייבויותיה כלפי אמה כפי שנכתבו בחוזה, להתנהג אליה כיאות ולתמוך בה כלכלית. למרות זאת הבת לא הסכימה להעביר כספים לאמה ואף הכריזה מפורשות כי לא תתמוך בה.


בצר לה ניגשה האם בשנית אל בית המשפט בבקשה לביטול המתנה, כאשר טענתה הייתה כי בתה מפרה באופן בוטה את החוזה שנחתם ביניהן ואף את פסק הדין שיצא. אמנם הן על פי גרסתה של האם והן על פי גרסתה של הבת החוזה ביניהן היה חוזה מתנה, אף השופט דווקא התרשם שמדובר בהסכם רגיל, אשר במסגרתו הועברו הזכויות במשק אל הבת תמורת התחייבותה לתמוך באמה כלכלית.

 

יש לך שאלה?

פורום העברה ללא תמורה - עסקת מתנה


מכל מקום לא מדובר בהתחייבות לתת מתנה שלא ניתן לחזור ממנה, קבע השופט, כך על פי לשון ההסכם. על פי אחד הסעיפים בו, הפרת אחת ההתחייבויות תאפשר פנייה לבית המשפט לביטול מינויה של הבת כבעלת הזכויות במשק. מכיוון שהבת מסרבת לתמוך כלכלית באמה, היא מפרה את תנאי ההסכם, ולכן האם זכאית לבטל את המתנה ואת התחייבותה כלפי בתה.

 

 


עודכן ב: 17/05/2018