בהחלטת בג"ץ שניתנה פה אחד בשבוע שעבר (יום ד') נקבע כי גיורה של גיורת יבוטל, כפי שהחליט בית הדין הרבני בעניין, וזאת לאחר שהוכח כי לאישה מלכתחילה לא היתה כל כוונה לשנות את דתה.


הגיורת, אשר נולדה ברומניה למשפחה נוצרית, הגישה עתירתה לבג"ץ בשל ההחלטה שניתנה על ידי בית הדין המיוחד לגיור שנתיים לאחר גיורה כהלכה. בהחלטתו, קבע בית הדין המיוחד כי נתגלו ספקות באשר למידת כנותה של האישה להתגייר וכי לאחר הגיור ההלכתי, שינתה העותרת כליל את אורח חייה באופן קיצוני אשר אינו מותיר מקום לספק באשר לכוונותיה.


בעתירתה, טענה האישה כי בית הדין אינו בעל סמכות לבטל גיור שנערך זה מכבר, כדת וכדין, וכי ביטול זה גורם לפגיעה בכללי הצדק הטבעי. את עתירתה הגישה נגד בית הדין המיוחד לגיור, בית הדין הרבני הגדול לערעורים, הנהלת בתי הדין הרבניים וכן נגד הרב הראשי לישראל בתקופה נשואת העתירה, הרב שלמה עמאר.


בבואו לדון בערעור, נאלץ בית המשפט לקבוע ראשית האם בסמכותו של בית הדין המיוחד לבטל גיורה של אישה, אשר נערך כהלכה, וזאת שנתיים תמימות לאחר הגיור. בהחלטתו של בית הדין, נקבע כי העותרת הציגה מצג שווא בפניהם כאשר ביקשה לעבור את הליך הגיור, ולמעשה ביצעה מעשה תרמית.


בית הדין: הגיורת מעולם לא התכוונה לקבל על עצמה עול מצוות


עוד לטענתם, האישה מעולם לא התכוונה לקבל על עצמה שמירת מצוות, ומיד לאחר גיורה היא השילה מעצמה כל סממן הנוגע לגיור ובכך למעשה ייתרה את ההליך כולו ולא הותירה דבר המרמז על הפיכתה לאישה יהודייה.


בית המשפט קבע, כי בהחלטתו הסתמך בית הדין על ממצאים עובדתיים חד משמעיים, אשר אינם מותירים מקום לספק או לבחינה נוספת. מה גם, שהאישה היתה מיוצגת כדין על ידי טוענת רבנית וניתנה לה ההזדמנות לשטוח טענותיה בפני הדיינים.


לפיכך, הגיע בית המשפט הגבוה לצדק למסקנה, כי לא נפל פגם משפטי בהחלטת בית הדין, וכי היה בסמכותו להגיע להחלטה זו. לפיו, ההחלטה לא התקבלה בקלות ראש, נבחנה על ידי חמישה דיינים שונים, ונקבעה על פי עובדות וראיות חותכות.


בסיום מתן פסק הדין, ציינו שופטי בית המשפט את כללי הדיון בבקשות גיור אשר הותקנו על ידי הראשון לציון דאז, הרב שלמה עמאר, בשנת 2006. כללים אלו הותקנו על מנת להסדיר את עבודתם של בתי הדין העוסקים בגיור. שם נקבע כי במידה והדיינים חושדים בגיור לא תקין, או במעשה מרמה יוצא דופן, הם רשאים לזמן את המתגייר ולדון בביטול גיורו.

 

יש לך שאלה?

פורום בית דין רבני
פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות


כללים אלה אמנם מרמזים דיים על סמכותו של בית הדין לדון בביטול גיורה של העותרת, אולם הם הותקנו רק לאחר ההחלטה שניתנה בנוגע לגיורה של העותרת, ולכן לכאורה אינם רלוונטי לעתירה זו. אף על פי כן, קבעו שופטי בית המשפט הגבוה לצדק, כי יש בכללים אלה בכדי להשלים את התמונה ולהכריע בדבר סמכות בית הדין המיוחד לגיור, שלא נתערערה.


לפי כל אלה, דחה בית המשפט פה אחד, את עתירתה של הגיורת, והותיר את ביטול גיורה על כנו.

 

בג"ץ 5444/13