לאחרונה קיבל חלקית בית משפט השלום בעפולה את תביעתו של צלם עיתונות אשר צילם את התמונה שבה עמיר פרץ, שהיה בזמנו שר הביטחון, נראה מתבונן דרך משקפת סגורה. היוצר תבע את מפלגת מרצ-יחד שהשתמשה בתמונה בפרסום בחירות על הפרת זכויות יוצרים, ובית המשפט קבע כי המפלגה הפרה את זכותו המוסרית בתמונה וחייב אותה בפיצויים.


בשנת 2007 צילם התובע את התמונה, ולטענתו לאחר חמש שנים השתמשה מרצ בתמונה במסגרת פרסומים שונים מטעמה לקראת הבחירות לכנסת ה-19, ואף הדביקה חלקים ממנה על פוליטיקאים אחרים. כל זאת ללא אישורו והסכמתו ואף ללא אזכור שמו, בחוסר תום לב. כך, בהתנהגותה הפרה את זכות היוצרים והזכות המוסרית שלו בתמונה.


מנגד טענה המפלגה כי הצלם אינו בעל זכויות היוצרים בתמונה המדוברת, מפני שצילם אותה במסגרת עבודתו בעיתון ולכן העיתון כמעסיק הוא בעל זכות היוצרים ביצירה. מעבר לכך, רק חלקי התמונה פורסמו במסגרת קולאז' שהורכב לצורך הקמפיין, והיקף הפרסום היה מצומצם ולמשך זמן קצר בלבד. מרצ הוסיפה כי תכלית השימוש ביצירה לא היתה למטרות מסחריות אלא כדי לעורר מחשבה ביקורתית בקרב הציבור.

 

האם השימוש בתמונה מהווה הפרת זכויות יוצרים או הפרת הזכות המוסרית?


לאחר שמיעת טענות שני הצדדים, תחילה דן בית המשפט בשאלה אם אכן מדובר בהפרת זכויות יוצרים, ופסק כי הצלם אינו בעל זכות היוצרים בצילום המדובר. זאת מכיוון שהעיד כי צילם אותו במהלך עבודתו בעיתון, ולכן זכות היוצרים במקרה זה היא של העיתון עצמו. אי לכך נקבע כי המפלגה לא הפרה את זכות היוצרים של האמן, והחלק הזה של התביעה נדחה.


לאחר מכן דן בית המשפט בשאלה אם הופרה הזכות המוסרית של התובע. לאור העובדה ששמו ללא הוזכר ולא ניתן לא קרדיט למרות השימוש בתמונה במסגרת הקמפיין, קבע בית המשפט כי הופרה זכותו המוסרית.


בית המשפט הוסיף כי השינויים שבוצעו בתמונה ללא אישורו והסכמתו של צלם העיתונות, עלולים לפגוע בכבודו, בשמו הטוב ובמוניטין שלו כצלם עיתונות לא תלוי. זאת בייחוד לאור ההקשר הפוליטי שבו הוצגה התמונה, אשר ניתן להסיק ממנו על השתייכותו הפוליטית של התובע, כאשר הדבר עלול לפגוע בעבודתו כצלם עיתונות שאמור להציג מבט אובייקטיבי וללא עריכה מכוונת. משכך, הדבר מהווה פגיעה בזכותו המוסרית.


בית המשפט שקל מה סכום הפיצויים המגיעים לצלם, כאשר היוצר עצמו דרש פיצויים בסך 70 אלף שקלים מכיוון שסבר כי יש לפסוק בעניינו לפי הרף העליון של הפסיקה במקרים כאלו, ולעומתו סברה הנתבעת שסכום הפיצוי לא צריך להיות גבוה מכמה אלפי שקלים בודדים.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות יוצרים במוזיקה ואמנות
פורום חוזה אמן | חוזה ריאליטי


בסופו של דבר ולאחר ששוכנע כי הנתבעת לא הפרה את זכותו המוסרית של הצלם בחוסר תום לב קיצוני ואף ניסתה לסיים את המחלוקת בדרכי פשרה, קיבל בית המשפט חלקית את התביעה. נקבע כי עקב הפרת הזכות המוסרית, תשלם המפלגה לצלם פיצויים בסך 14 אלף שקלים, וכן שכר טרחת עו"ד בסך 3,000 שקלים.


תא"מ 28263-12-12