ארבע נשים תושבות בית שמש תבעו את העירייה ואת ראש העיר, על שלא פעלו להסרת שלטים המוצבים במקומות שונים בעיר, אשר דורשים מנשים להתלבש בצניעות או ללכת רק במדרכות מסוימות. ביום א' קבע בית משפט השלום בבית שמש כי העירייה והעומד בראשה התרשלו כאשר לא דאגו להוריד השלטים הפוגעניים, ועליהם לפצות את הנשים על ההשפלה שנגרמה להן, כל אחת ב-15 אלף שקלים, וכן בהוצאות ובשכר טרחת עורכי דין בסכום כולל של 8,000 שקלים.


בשנים האחרונות מוצבים ברחבי העיר, ואף ברחובות ראשיים ובמרכזים מסחריים, שלטים המצווים על נשים להתהלך ברחובות בלבוש צנוע. בקרבת בתי כנסת מוצבים שלטים הדורשים מנשים להימנע מלהתעכב במקום או לעבור למדרכה ממול.


התובעות חוו אלימות ויידוי אבנים במקומות שבהם מוצבים השלטים


התובעות מגדירות את עצמן אורתודוכסיות מודרניות. לטענתן, השלטים הסבו להן עוגמת נפש רבה ותחושות השפלה ועלבון, כאשר הם מצווים עליהן להתלבש בצורה מסוימת כתנאי להליכתן ברחובות הראשיים של העיר.


כל אחת מהנשים העידה כי חוותה אלימות מצד גברים חרדים על רקע לבושה שלא היה צנוע מספיק בעיניהם, וזאת קרוב למקומות שבהם מוצבים השלטים. הנשים היו קורבן לאיומים, נאצות ויריקות, לקריאות הגנאי "שיקסע" ו"פרוצה", ואף יידו עליהן עגבניות, אבנים וביצים. כל אלו גרמו להן לנסוע בדרכים עקיפות ולהימנע מכניסה לאזורים שבהם מוצבים השלטים, כדי להימנע מתחושות ההשפלה הקשות ומהפגיעה הפיזית.


חלק מהן הגישו תלונות למשטרה, ובד בבד דרשו מהעירייה ומראש העירייה לפעול להסרת השלטים. ואולם, פנייתן לא הועילה, ולא ננקטו פעולות כלשהן להסרת השלטים, מלבד פעילות נקודתית. השלטים נשארו במקומם.


לטענת הנשים, התנהלות העירייה נובעת מרשלנות והיא מפרה חובה חקוקה, ותבעו לפצותן בגין נזקים לא ממוניים כגון עוגמת נפש, השפלה ופגיעה בכבודן, שנגרמו להן עקב השלטים והמחדל להסירם.


השלטים עצמם משתמשים בלשון "דרישה" כלפי נשים. הם גדולי ממדים ואי אפשר להתעלם מקיומם. המסר של השלטים מפלה ופוגעני, והם מגבילים את השימוש של נשים במרחב הציבורי. הם גורמים לפגיעה חריפה בזכותן של נשים לשוויון ולכבוד.


הנתבעים לא חלקו על כך שיש להם סמכות לפעול להסרת שלטים עם תוכן פוגעני. הם גם לא חלקו על העובדה שמוטלת עליהם חובה לעשות כך. לטענתם, הם ניסוי בעבר להסיר את השלטים אך הדבר דרש משאבים לא סבירים, הן מצד העירייה הן מצד המשטרה.

 

הניסיונות להורדת השלטים גררו תגובות אלימות, וגרמו להפרת הסדר הציבורי למשך שבועות. נוסף על כך, לטענתם הניסיונות לא היו אפקטיביים, הואיל ובתוך זמן קצר הוצבו שלטים חדשים במקום אלה שהוסרו.


לכן סברו לטענתם כי יש להימנע מפעולות להסרת השלטים, ובמקום זאת נקו פעולות להידברות וגישור בין האוכלוסיות השונות. התנהלות זו לטענתם באה בגדר שיקול הדעת אשר מסור לעירייה ולעומד בראשה, ואינה מקימה לנשים זכות פיצוי.


בית המשפט: התנהלות העירייה תרמה לעוגמת הנפש של הנשים


בית המשפט קבע כי העירייה וראש העירייה השלימו הלכה למעשה עם קיום השלטים הפוגעניים בעיר, וכי הניסיונות להסרת השלטים היו נקודתיים ורחוקים מלהיות מספקים. בכך הנתבעים לא ממלאים את חובותיהם.


בית המשפט הוסיף כי הם התעלמו לאורך זמן מהסמכות הנתונה להם, ולמעשה התנערו מחובתם לפעול להסרת השלטים. הם התעלמו מכך שמאמצי ההידברות אינם מביאים לשינוי המצב.


כמו כן נקבע כי יש קשר סיבתי בין הנזק על עוגמת הנפש שתבעו הנשים לבין ההתרשלות העירייה. אילו היו פועלים להסרת השלטים, לא היו נגרמות להן עוגמת הנפש, ההשפלה והפגיעה בכבודן. התנהלות העירייה תרמה לעוגמת הנפש, והביאה לתחושה קשה כי הרשויות מפקירות את ציבור הנשים.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה אזרחית | תביעה משפטית
פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות


נוכח הנסיבות, קיבל בית המשפט את התביעה. הנתבעים ישלמו לכל אחת מהנשים סכום של 15 אלף שקלים, ובסך הכול 60 אלף שקלים, וכן הם ישלמו את הוצאות הנשים ושכר טרחת עורכי דין בסכום של 8,000 שקלים.


ת"א 41269-02-13