תושבי עפולה הגישו תביעה ייצוגית כנגד מפעל מיחזור שגרם לטענתם למפגעי ריח קשים בעיר, ולאחר שהצדדים הגיעו להסדר פשרה הוא הוגש לאישורו של בית המשפט. אף על פי שהיועץ המשפטי לממשלה הביע התנגדות להסדר, לפני שבוע (יום א') אישר אותו בית המשפט המחוזי בנצרת. לפי ההסדר, המכון יפצה את תושבי עפולה בסכום של 500 אלף שקלים אשר יופנו לפרויקטים חינוכיים והקמת מתקן שפכים, ונוסף על כך ישלם 170 אלף שקלים לשכר טרחת עורכי דין, וכן 5,000 שקלים לכל אחד מהתובעים הייצוגיים.


תחילה הכחיש המפעל את הטענות שהופנו כנגדו, וטען כי הבקשה לתביעה הייצוגית אינה מבוססת, לא משפטית ולא עובדתית. הוא טען כי לא רק שאינו גורם לריח רע באזור עפולה, אלא מתאמץ לעזור במניעת מפגעי ריח ממפעלים אחרים באזור.


לאחר מכן, כאמור, הגיעו הצדדים להסכם פשרה והגישו אותו לאישור בית המשפט. השופטת הורתה להם לפרסם את הבקשה לאישור הסכם הפשרה בשני עיתונים, אחד מקומי ואחד ארצי, וכן לשלוח את הבקשה ליועץ המשפטי לממשלה ולמשרד להגנת הסביבה.


היועץ המשפטי התנגד להסדר הפשרה וטען כי התחייבות המפעל לעמוד בכל התנאים להיתר הפליטה לא יכולה להיחשב הטבה, מאחר שמכל מקום הוא מחויב לעמוד בתנאים אלו, ואילו המפעל טען שיעשה כל אשר ידרוש ממנו המשרד להגנת הסביבה, ובמסגרת זו טענת היועץ לא רלוונטית.


השופטת דחתה את טענת היועץ בנושא זה לאחר שקבעה כי גם אם אכן לא מדובר בהטבה של ממש, ייתכן שהמפעל לא היה מתחייב לפעול בהתאם לתנאי היתר הפליטה ללא התביעה שהוגשה נגדו.


היועץ המשפטי התנגד להסדר הפשרה, וטען שסכום הפיצוי שנקבע בו נמוך מאוד


טענה נוספת שהעלה היועץ היא כי הקמת מתקן שפכים אף היא אינה יכולה להיחשב הטבה, מכיוון שהמפעל מחויב להתקין מפעל כזה לפי תנאי רישיון העסק שלו. השופטת דחתה טענה זו מהסיבה שהקמת מתקן השפכים במתכונת שהוצעה בהסדר הפשרה היא הרבה מעבר לתנאים שברישיון העסק, ולכן מדובר בהטבה לתושבים הנפגעים.


עוד טען היועץ המשפטי כי מלבד התובעים המייצגים עצמם, ההסדר אינו כולל פיצוי ישיר לשאר חברי הקבוצה, שהם תושבי עפולה אשר סבלו ממפגע הריח. השופטת דחתה טענה זו לאחר שקבעה כי פיצוי אישי יהיה נמוך מכדי להוות פיצוי ממשי, ולכן פיצוי לטובת הציבור כפי שסוכם בהסדר הפשרה, שישמש לפרויקטים חינוכיים למען איכות הסביבה, הוא אפקטיבי וממשי יותר.


היועץ המשפטי הוסיף כי סכום הפיצוי שנקבע בהסדר נמוך מאוד ואינו משקף כראוי את הסיכויים של התביעה הייצוגית. ואולם, גם בטענה זו לא מצאה השופטת ממש, וקבעה כי מדובר בפיצוי הוגן וראוי.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה ייצוגית | תובענות ייצוגיות
פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות


השופטת סיכמה ואמרה כי מצאה שההסכם סביר והוגן, ולכן דחתה את התנגדותו של היועץ המשפטי ואישרה את הסדר הפשרה, אשר לפיו כאמור יפצה המכון את חברי הקבוצה בסכום של חצי מיליון שקלים שיושקעו בפרויקטים חינוכיים ובבניית מתקן שפכים ייעודי, וכן ישלם 170 אלף שקלים עבור שכר טרחה ו-5,000 שקלים לכל אחד מהתובעים הייצוגיים.

 

ת"צ 19368-10-12