אם ל-12 ילדים עתרה לבג"ץ וביקשה לתת צו מניעה זמני נגד משרד המשפטים ולשכת ההוצאה לפועל ירושלים, כדי שימנע מהם לפנות אותה מדירתה, זאת על פי החלטת בית הדין הרבני במסגרת סוגיית רכוש בהליכי גירושין. בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק דחה היום (יום ד') את הבקשה וקבע כי מיד בתום החג העותרת תפונה מדירתה.

 

ברקע העתירה מצויים הליכי גירושין שניהלו העותרת ובעלה בבית הדין הרבני האזורי בירושלים, שבמסגרתם נדונה סוגיית דירתם המשותפת של בני הזוג, שבה מתגוררת כיום העותרת עם ילדיה. בהחלטה שהתקבלה בחודש מרץ 2011, נקבע כי הזכויות בדירה תחולקנה בין הצדדים בחלקים שווים, באופן שהדירה תימכר והתמורה תחולק ביניהם.

 

לאחר הגשת ערעורים וקיום דיונים רבים בעניין זה, קבע בית הדין הרבני האזורי, כי לאחר שהבעל יפקיד בחשבון הנאמנות את חלקה של העותרת בדירה בסך של 550,000 שקלים, ועוד סכום נוסף של 45,000 דולר, יוצא נגדה צו פינוי ולאחריו יועברו לידיה הכספים שהופקדו בחשבון.

 

בחודש פברואר 2014, הפקיד הבעל את הכספים, ובהתאם לכך הורה בית הדין לעותרת לפנות את הדירה. בנסיבות אלה היא הגישה ערעור לבית הדין הגדול, וטענה בנוגע לשומת הדירה, למכירתה ולתנאים שבהם יהיה עליה לפנותה. במקביל הגישה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה על הפינוי עד להכרעה בערעור.

 

בית הדין הגדול התנה את המשך עיכוב ביצוע ההחלטה על הפינוי בהפקדה של 50,000 שקלים להבטחת הוצאות הבעל במידה וערעורה יידחה, אך היא התנגדה להצעה זו.

 

לפיכך בתחילת שנת 2015 הורה בית הדין הגדול על ביטול עיכוב הביצוע, והבעל פתח בהליכי הוצאה לפועל לפינויה. במסגרת העתירה הנוכחית ביקשה צו מניעה זמני נגד הפינוי, כאשר טענתה העיקרית היא שהסכום שנדרש בעלה להפקיד בנאמנות אינו משקף את שוויה של מחצית הדירה.

 

עוד טענה כי לא יהיה בסכום זה די כדי לאפשר לה לרכוש דירה חלופית, וכי קבלת הכספים מותנית בכך שתפנה את הדירה. ואף הוסיפה כי בשל חשד למעילה בכספים שהופקדו בחשבון נאמנות מתנהלת חקירה פלילית ועתרה לצו מניעה זמני עד לתום החקירה.

 

הבעל טען כי אשתו מתגוררת בדירה רק עם שניים מתוך 12 ילדיהם

 

הבעל טען כי העתירה לא הוגשה בתום לב, ויש בה ניסיון להטעות את בית המשפט, לכן יש לדחותה על הסף. הבעל ציין כי ניתן להבין מדבריה שהיא מתגוררת בדירה עם 12 ילדיהם, אולם בפועל גרים עמה רק שני ילדים. וכן, העתירה הוגשה בשיהוי ניכר לאחר כחודשיים מהמועד שבו נדחתה הבקשה לעיכוב ביצוע.

 

יש לך שאלה?

פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות
פורום בית דין רבני

 

לאחר עיון בבקשה, הגיע בג"ץ למסקנה כי אין מקום להתערב בהחלטת בית הדין הרבני הגדול, ואף קבע כי לא נפל פגם ממשי בהחלטה לפינוי העותרת המצדיק הענקת סעד מן הצדק. עוד השתכנע כי יש ממש בטענות הבעל בדבר השיהוי שבו הוגשה העתירה, ובדבר האופן שבו הוצגו פרטים ועובדות מסוימות, לכן דחה את העתירה וקבע כי העותרת תפונה מדירתה בתום חג הפסח.

 

בג"ץ 1571/15