אדם שנישא לאישה שבבעלותה שתי דירות, לאחר שחתמו על הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית מוחלטת בין נכסיהם, ערער על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין שהוציא לו שומה לתשלום מס רכישה בגין דירה שרכש, בטענה שהוא זכאי לפטור ממס זה מכיוון שהדירה שרכש היא דירתו היחידה. ביום ה' קיבלה ועדת הערר שבבית המשפט המחוזי את הערעור, ואישרה שאכן מדובר בדירה יחידה לאור ההפרדה הרכושית בין בני הזוג. הוועדה הורתה לבטל את שומת מס הרכישה, וכן חייבה את מנהל מיסוי מקרקעין בהוצאות המשפט בסכום של 20 אלף שקלים.


מדובר בנישואין שניים של שני בני הזוג אחרי שהתגרשו מבני הזוג הראשונים שלהם, כאשר לכל אחד מהם יש ילדים שהתחתנו כבר בעצמם. הם חתמו על הסכם ממון עוד לפני שנישאו, ובו קבעו כאמור הפרדה רכושית מוחלטת בין רכושם.


בבעלותה של האישה שתי דירות. את הראשונה רכשה עשר שנים לפני שהתחתנה עם בן זוגה, ואת השנייה רכשה באמצעות כספי ירושה שקיבלה מאמה עוד בטרם הנישואין.


העורר וגרושתו מנישואיו הראשונים מכרו את דירתם המשותפת, ועם הכסף שקיבל ממכירתה רכש דירה חדשה בפתח תקווה בסכום של 890 אלף שקלים, שנרשמה על שמו בלבד. לאחר שנרכשה הוא השקיע בה כספים נוספים מכיסו בלבד כדי לשפץ ולרהט אותה.


הסכם הממון שנחתם לפני הנישואין התקבל כהוכחה להפרדה רכושית בין בני הזוג


מנהל מיסוי מקרקעין הוציא לו שומת מס רכישה כרוכש דירה שנייה, המבוססת על ההנחה שמחצית מדירתו מיוחסת לאשתו שבבעלותה שתי דירות כאמור, אף על פי שהוא רשום כבעלים על מלוא הזכויות בדירה. המנהל אף דחה את השגתו בעניין, וקבע כי גם אם קיים הסכם ממון בין בני הזוג וגם אם הוא רכש את הדירה מכספו בלבד, עדיין מחצית מהדירה שייכת לאשתו.


מסיבה זו הוגש הערר לוועדה, כאשר העורר טוען כי המנהל טעה בהחלטתו ליישם את חזקת השיתוף שבחוק מיסוי מקרקעין, שלפיה רואים בני זוג כרוכש אחד לעניין קבלת פטור ממס רכישה, מאחר שפעל באופן שרירותי ותוך התעלמות מהנסיבות האמיתיות.


הוא טען שהוא זכאי ליהנות מהפטור מכיוון שיש בינו לבין אשתו הפרדה רכושית מוחלטת המעוגנת בהסכם הממון שערכו ביניהם עוד לפני שנישאו, וכי יש לראות בו רוכש דירה יחידה הואיל ואין לו בעלות בדירותיה של אשתו ולה אין בעלות בדירתו.


מנגד טען מנהל מיסוי מקרקעין שחזקת השיתוף אינה ניתנת לסתירה, והיא חוקקה כדי למנוע מצב של רכישת כמה דירות על ידי אותו תא משפחתי וייחוסן בעורמה לבני משפחה שונים, כדי לקבל את ההטבה במס הרכישה הניתנת לדירה יחידה ולזכות בה בצורה לא מוצדקת.

 

יש לך שאלה?

פורום רכישת דירה | מכירת דירה
פורום מיסוי מקרקעין


ועדת הערר החליטה כי העורר הצליח להוכיח שאכן קיימת הפרדה רכושית מוחלטת בינו לבין אשתו, ולכן הדירה שרכש היא אכן דירתו היחידה, וציינה שהיא נותנת אמון מלא בעדויותיהם של בני הזוג. כפועל יוצא מכך, הערר התקבל ושומת מס הרכישה בוטלה. המנהל חויב להוציא לעורר שומת מס רכישה חדשה המתייחסת לדירה כדירתו היחידה, ואף חויב בתשלום הוצאות המשפט בסכום של 20 אלף שקלים.


ו"ע 54905-05-13