בשבוע שעבר (יום ג') דן בית המשפט המחוזי בערעורו של פרופסור על פסיקתו של בית משפט השלום, אשר קבע שמגיע לו פיצוי בסך של 3,000 שקלים מגולש שהגיב למאמר שפרסם על תקופת השואה באינטרנט, אשר כינה אותו זדוני ומטורף. בית המשפט קבע שיש ממד אישי בפגיעה בשמו הטוב של הפרופסור, ולכן קיבל את הערעור לגבי גובה הפיצוי המגיע לו. נקבע שיש להכפיל את הסכום, ולכן המשיב ישלם לו 6,000 שקלים במקום הסכום שנקבע בהליך הקודם.


הרקע לערעור הוא תוצאות התביעה שהגיש הפרופסור נגד המשיב, שבמסגרתה טען כי פרסם באתר חדשות מאמר דעה ביקורתי על תקופת השואה. הוא נתקל בטוקבק הפוגעני של המשיב, כמו גם בתגובות פוגעות של מגיבים אנונימיים אחרים, אך כשפנה לאתר החדשות בדרישה שיסיר את התגובות הללו הוא נתקל בסירוב. המשיב טען להגנתו כי דבריו הם אמת ולכן אינם מהווים לשון הרע לפי החוק.


בית משפט השלום הבחין בין תגובות המשיב למאמר עצמו, שלגביהן קבע שמדובר בהבעת דעה לגיטימית וביקורתית על יצירה ספרותית, לבין תגובותיו ודעותיו על הפרופסור ולא על המאמר, אשר חלקן חוסות תחת חופש הביטוי, אך חלקן כבר חורגות ממתחם הסבירות ומהוות לשון הרע. מכיוון שלא נגרם למערער נזק קונקרטי בעקבות הפרסומים, העמיד בית המשפט את סכום הפיצויים על 3,000 שקלים בלבד.


חופש הביטוי באינטרנט רב יותר ממקומות אחרים


לגבי הערעור עצמו, התייחס שופט בית המשפט המחוזי בביקורת רבה לטענותיו של המערער אשר כללו גם אמירות לא ראויות ואישיות על השופטת שפסקה את דין תביעתו בבית משפט השלום, ציין כי מוטב היה אם טענות פוגעניות אלו כלל לא היו מועלות על הכתב, וכי שקל לדחות את הערעור רק על בסיס זה, אך החליט לבסוף לדון בערעור לגופו לאחר שהמערער חזר בו מההתבטאויות הלא ראויות.


המשיב ביקש לדחות את הערעור, הסביר כי תגובתו הקשה למאמר על השואה באה על רקע היותו בן של ניצולי שואה שלחמו בארגוני האצ"ל וההגנה עבור המדינה, והוא חש עלבון אישי צורב מהדברים הבוטים והקשים שנכתבו במאמר. הוא גם ציין כי היו מגיבים שפרסמו טוקבקים עם ביטויים פוגעניים וקשים בהרבה כנגד הפרופסור, אולם הוא היחיד שנתבע מכיוון שהזדהה בשמו האמיתי, ולכן מדובר באכיפה בררנית.


עיון בעיקרי הטענות הביא את השופט למסקנה כי יש לקבל את הערעור רק בנוגע לגובה הפיצוי. הוא הזכיר כי סכום הפיצויים נקבע על פי הנזק שנגרם כתוצאה מפרסום לשון הרע, ויש להביא בחשבון גם את התנהגות הצדדים אחרי הפרסום ואת כוונת המפרסם.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני אינטרנט | זכויות יוצרים באינטרנט
פורום לשון הרע


הוא סבר כי חופש הביטוי באינטרנט מקבל הגנה מעבר למקומות התבטאות אחרים, היות שהאינטרנט מהווה במה להתבטאויות ספונטניות וחופשיות. לכן קבע שבית משפט השלום צדק בפסיקת פיצויים מינימלית. עם זאת לטעמו סכום זה נמוך מדי בנסיבות המקרה, מאחר שדברי המשיב כללו נוסף על הפגיעה בשמו הטוב של המערער גם פגיעה בממד האישי. לפיכך קבע שיש להכפיל את סכום הפיצוי, וקבע אותו על סך של 6,000 שקלים.


ע"א 43198-10-14