לפני חודש ננשך ילד במודיעין על ידי כלבו של חברו. העירייה הורתה להכניס את הכלב להסגר בן עשרה ימים על פי פקודת הכלבת, אך הבעלים סירב להסגירו ואף העביר אותו מביתו למקום מסתור. נוסף על כך הוא הגיש עתירה מנהלית כנגד העירייה לבית המשפט המחוזי, בטענה שהכלב מחוסן מכלבת ולפיכך ההסגר מיותר ורק יגרום עוגמת נפש לו ולכלבו. ואולם, בית המשפט החליט לדחות את העתירה על הסף, הן מכיוון שלא התקיימה עילה להתערבותו בהחלטת העירייה והן מפני שהעתירה הוגשה בחוסר ניקיון כפיים, הואיל והבעלים סירב לקיים את חובתו ולהסגיר את הכלב מיוזמתו. הוא חויב בהוצאות המשפט בסך של 2,000 שקלים.


ההוראה על הכנסת הכלב להסגר באה בעקבות הודעה שהועברה לשירות הווטרינרי בעירייה על הנשיכה מלשכת הבריאות המחוזית. העירייה טענה שעוד באותו יום פנתה לבעלים, הן טלפונית והן באמצעות מסירת מכתב רשמי, והורתה לו למסור את הכלב, אך הוא נמנע מהסגרתו לשירות הווטרינרי למרות פניותיה.


העותר העביר את הכלב ליאכטה מחוץ לגבולות המדינה כדי לא למסור אותו להסגר


יום למחרת הוא הגיש בקשה בבית משפט השלום לצו מניעה מהעירייה, אשר נדחתה בנימוק שעליו לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים, שלו נתונה הסמכות לדון בהשגה על החלטות שהתקבלו בשירות הווטרינרי של העירייה. עוד באותו יום הוא הודיע למנהל השירותים הווטרינריים כי העביר את הכלב מחוץ לגבולות הארץ והוא נמצא כעת ביאכטה של חברו, ובתגובה לכך הוגשה נגדו תלונה במשטרה. עד לרגע זה הכלב לא הועבר לעירייה וטרם נכנס להסגר.


העותר טען כי אין טעם לשים את כלבו בהסגר שמטרתו לוודא כי הכלב אינו חולה בכלבת, מאחר שהוא מחוסן. לכן השמתו בהסגר תגרום לעוגמת נפש מיותרת לו ולילדיו וגם לכלב. הוא אף הביע חשש כי בהסגר הכלב יידבק במחלות מכלבים אחרים בכלבייה. לחלופין ביקש לבצע את ההסגר בביתו במקום בכלבייה.


העירייה בתגובתה הדגישה כי מבחינת החוק אין הבדל בין כלב שחוסן וכלב שלא חוסן לגבי הצורך בהשמתו בהסגר, היות שכבר היו מקרים שכלבים מחוסנים בכל זאת נדבקו במחלת הכלבת. לטענתה, דרישתה להכניס את הכלב להסגר מתבקשת בנסיבות העניין ואינה מצדיקה את התערבותו של בית המשפט.


עיון בבקשה ובתגובה הביאה את השופט למסקנה שדינה של העתירה להידחות על הסף. כפי שטענה העירייה, כלל לא הוקמה עילה להתערבות בית המשפט, ואף קיימת חובה חוקית על בעלים של כלב שנשך לדווח על הנשיכה ולהעבירו מיוזמתו להסגר. אמנם הסיכון לכלבת נמוך יוצר במקרה שהוא מחוסן, אך זו אינה הצדקה לבטל את ההסגר. גם בקשתו החלופית של העותר לקיים את ההסגר בביתו נדחתה, היות שאין מקור חוקי לאפשרות כזו.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה אזרחית | תביעה משפטית
פורום תביעה ייצוגית | תובענות ייצוגיות


לפני מתן פסק הדין ציין השופט כי דין העתירה להידחות גם מפני שהיא הוגשה בחוסר ניקיון כפיים, הואיל והעותר סירב לקיים את חובתו ולהעביר את הכלב להסגר ביוזמתו בניגוד לחוק. ממכלול הסיבות העתירה נדחתה, ובית המשפט הורה לעותר להעביר את הכלב מיידית לתחנת ההסגר העירונית, ואף חייב אותו בהוצאות המשפט בסך של 2,000 שקלים.


עת"מ 52508-07-15