במשך מספר חודשים בשנת 2008, נוצלו מינית שתי ילדות בנות תשע ועשר על ידי אביהן החורג, מי שהיה נשוי לאמן באותה עת. בזמן שהאם עבדה בשעות הערב, ניצל בעלה את העובדה שנותר בבית לבדו עם הילדות לביצוע מעשיו. ביום ה' ניתן גזר דינו בבית המשפט המחוזי על ידי הרכב של שלושה שופטים, שהתייחסו לחומרת המעשים לאור גילן הרך של הנפגעות ומידת הנזק שנגרם להן, אך גם שקלו לקולא את העובדה שהנאשם הודה במעשים וחסך מהן את הצורך לתת עדות בבית המשפט, ושמעשיו הופסקו מיוזמתו לאחר חודשים ספורים. הוא נשלח למאסר בפועל לתקופה של חמש וחצי שנים, ויפצה את שתי הילדות בסכום כולל של 180 אלף שקלים.


באותה תקופה התגוררו יחדיו הנאשם, אשתו דאז, שתי בנותיה הקטנות ובתם המשותפת של בני הזוג. כתב האישום תיאר שורה של מקרים שבהם ניצל את היעדרותה של האישה מהבית, נכנס לחדרן של הילדות בשעות הלילה, ליטף אותן וביצע בהן מעשים מגונים. בשנת 2009 התגרשו הנאשם ואמן של הילדות.


שירות המבחן מצא כי בעברו הורשע הנאשם בעבירות סמים ורכוש ואף ריצה תקופת מאסר, אך מאז עבר גמילה מוצלחת מסמים ועבד באופן סדיר. הוא הודה בביצוע המעשים והביע עליהם חרטה וצער, אך לא לקח עליהם אחריות מלאה. קצין המבחן זקף לזכותו את העובדה שחלפו שבע שנים מאז, את העובדה שהנאשם הפסיק את המעשים מיוזמתו כעבור מספר חודשים ואת רצונו לעבור טיפול לעברייני מין בתקופת מאסרו הצפויה.


בית המשפט: האב החורג הפך לזאב טורף ופגע בשתי ילדות רכות שבטחו בו ונשאו אליו את עיניהן


הוגש גם תסקיר לגבי שתי הילדות, שתיאר את התוצאות ההרסניות של מעשי הנאשם על חייהן ואת הפגיעה המתמשכת שהן חוות גם היום.
בעוד בטיעוניה לעונש של תשע שנות מאסר הדגישה המאשימה את חומרת המעשים ואת לקיחת האחריות עליהם באופן חלקי בלבד, ביקשה הסנגורית להדגיש כי המעשים לא לוו באלימות וכי הם נמשכו רק מספר חודשים והנאשם הפסיק אותן מיוזמתו.


מעשיו היו נפשעים וחמורים, קבעו השופטים, ומדמות אב הפך לזאב טרף לילדות רכות בשנים ששמו בו את מבטחן. תופעה קשה וטרגית זו של עבירות מין בתוך התא המשפחתי מחייבת ענישה הולמת. הבנות הפכו לשבר כלי, ושתיהן עברו אשפוזים פסיכיאטריים וניסיונות אובדניים, כאשר שמרו את הסוד במשך שבע שנים ארוכות.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מין ותלונת שווא במשטרה
פורום מעצר | מעצרים


לחומרה נשקלו הנסיבות החמורות, גילן הרך של הילדות ומידת הפגיעה בהן, ולקולא התחשבו השופטים בהודאתו אשר חסכה בצורך לזמן את הבנות לעדות, עניין עם חשיבות רבת משקל בהקשר של עבירות מין במשפחה, מבחינת הנפגעות. כמו כן התחשבו בזמן שחלף ובמספר החודשים המצומצם שבהם ביצע הנאשם את מעשיו. בהתאם למכלול כל השיקולים והנסיבות, נקבעה תקופת מאסר מאחורי סורג ובריח של חמש וחצי שנים, וכן נקבע פיצוי כספי בסך 180 אלף שקלים שעל הנאשם לשלם לשתי הילדות.


תפ"ח 60136-12-14