האם ניתן להסתפק בעונש של עבודות שירות בגין נהיגה בזמן פסילה, ללא רישיון ותוך מתן שם כוזב לשוטרים? ביום ד' נדון בבית המשפט המחוזי בירושלים ערעורה של המדינה על קולת העונש שנגזר על נהגת בגין עבירות אלו בבית משפט השלום, בטענה שהמעשים מחייבים ענישה בדמות מאסר מאחורי סורג ובריח. בחינה מעמיקה של פסק הדין שניתן בבית משפט השלום הביאה לקבלת הערעור, מהסיבה שהתנהגותה החמורה באופן יוצאת דופן של הנהגת מחייבת מאסר בפועל, תוך העדפת השיקול הציבורי על פני נסיבותיה האישיות. לפיכך, במקום חמישה חודשי עבודות שירות היא תרצה ארבעה חודשי מאסר בכלא נווה תרצה.


הנהגת הורשעה והודתה בכך שנהגה ברכבה חרף העובדה שרישיונה נפסל ל-39 חודשים, בגזר דין שניתן רק חודש לפני כן. כאשר השוטרים ביקשו ממנה פרטים, היא התחזתה לאחותה בניסיון להתחמק מעונש.


בית משפט השלום דן אותה לחמישה חודשי עבודות שירות, הטיל עליה קנס בסך 5,000 שקלים והאריך את הפסילה המותנית שהוטלה עליה לשנתיים נוספות, תוך התייחסות לכך שגזר הדין ניתן לאחר לבטים רבים ותוך סטייה מהענישה הראויה בגין עבירות אלו המחייבת מאסר בפועל, משום שהתרשם מהבעת החרטה על המעשים, מהשתלבותה בהליך טיפולי ולנוכח תפקודה הנורמטיבי.


הנהגת הוכיחה במעשיה כי היא עוברת על החוק פעם אחר פעם ומהווה מפגע תעבורתי של ממש


על החלטה זו הגישה המדינה את הערעור, בטענה שמדובר בעונש קל מדיי לאור חומרת העבירות. לגרסתה, הנימוקים שניתנו בפסק הדין אינם מצדיקים את הסטייה המשמעותית ממדיניות הענישה הנהוגה במקרים אלו, היות שמדובר בנהגת שהוכיחה כי היא חסרת מעצורים ובבחינת מפגע תעבורתי של ממש, כאשר ביצעה את העבירות חודש בלבד אחרי שנקבעה הפסילה. היא דרשה לשלוח אותה לשמונה חודשי מאסר בפועל ולפסול לה את הרישיון לתקופה נוספת.


מתסקיר שירות המבחן בעניינה עלה כי היא משתפת פעולה בצורה מלאה עם ההליך הטיפולי שהיא עוברת. קצין המבחן העריך כי השיקום שלה ייפגע אם תישלח למאסר בפועל ולכן המליץ שלא לשלוח אותה לכלא.


גם הסנגור טען כי כלל לא מדובר בענישה קלה, אלא בענישה ראויה וחמורה מספיק. מדובר בבחורה נורמטיבית לחלוטין עם עבר נקי מפלילים, אשר שליחתה למאסר תפגע בה בצורה לא מידתית. הנהגת נשאה אף היא את דבריה בבית המשפט, ציינה כי שילמה מחיר כבד על מעשיה החמורים, למדה את הלקח ואין כל סיכוי שתבצע מעשים כאלו בעתיד.


כפי שהיה בפסיקה הקודמת, גם הכרעתו של השופט בפסיקה זו ניתנה לאחר התלבטות והיסוס. הוא ציין כי לא נעלמו מעיניו הלבטים והשיקולים שלאורם ניתן גזר דינה של הנהגת, אך שקילת מכלול הנסיבות הביאה אותו למסקנה כי במקרה הזה השיקול הציבורי גובר על הנסיבות האישיות, ומחייב לקבל את הערעור.

 

יש לך שאלה?

פורום פסילת רישיון | שלילת רישיון
פורום נהיגה ללא רישיון, ביטוח או טסט


מעשיה של הנהגת מוכיחים כי היא אינה בחורה נורמטיבית כפי שניסתה לטעון, כך קבע השופט, בייחוד לאור חומרת התנהגותה והעובדה שנהגה בפסילה זמן קצר אחרי שרישיונה נפסל. בכך היא הראתה שהיא מפרה את החוק פעם אחר פעם, ולכן ענישה בדמות מאסר בפועל היא בלתי נמנעת. היא נשלחה לרצות את עונשה מאחורי סורג ובריח לתקופה של ארבעה חודשים, ויתר רכיבי הענישה הכוללים פסילה ופסילה על תנאי נותרו בעינם.


עפ"ת 46499-06-15