גבר כבן 40 נתפס בנהיגה כ-15 שנים אחרי שפג תוקפו של רישיון הנהיגה שלו. הוא הורשע במעשים על פי הודאתו, ולאחרונה גזר עליו בית משפט השלום לתעבורה בירושלים את עונשו. בשל עברו התעבורתי המכביד מאוד של הנאשם שהספיק לצבור 40 הרשעות מאז שפקע רישיונו הוחלט שאין מנוס אלא לשלוח אותו למאסר מאחורי סורג ובריח, ועל כן הוא ירצה מאסר בפועל לתקופה של שלושה חודשים. כמו כן הוטלו עליו מאסר על תנאי למשך שנה, פסילה של 60 חודשים, קנס בסך 1,500 שקלים והתחייבות כספית בסך 5,000 שקלים להימנע מביצוע עבירות תעבורה נוספות.


בין שלל העבירות שבהן הורשע הנהג ניתן למנות שמונה עבירות של נהיגה ללא רישיון מהשנים האחרונות, שלוש עבירות של נהיגה בזמן פסילה ועוד עבירות חמורות. למרות מספרן הרב של העבירות הוא מעולם לא נדון למאסר מותנה או למאסר בפועל, ובתי המשפט הסתפקו בפסילת רישיונו לתקופות ארוכות, כאשר מרבית הפסיקות ניתנו בהיעדרותו של הנאשם מהתייצבות במשפטים כדין.


אין לו עבר פלילי, אך אילו העבירות התשיעית והעשירית שביצע בסמיכות מועדים של נהיגה ללא רישיון בתוקף. אי לכך עתרה המדינה להטיל עליו מאסר בפועל של שנה לפחות. היא ציינה כי מדובר במעשים חוזרים ונשנים אשר הוכח כי הנאשם לא נרתע מלבצעם שוב ושוב. כמו כן היא ביקשה להתייחס אליו כאל מי שלא הוציא מעולם רישיון, לאור התקופה הארוכה שבה לא פעל כדי לחדש אותו.


הנאשם צבר הרשעות תעבורה גם במשך התקופה שבה טען כי היה בחו"ל


כביסוס לטענתו של הנאשם שאין להתייחס אליו כאל מי שלא הוציא רישיון, הוא טען כי מי שמחדש רישיון אינו נדרש לעבור מבחני רישוי כמי שמוציא רישיון. הוא ביקש שלא לגזור עליו מאסר בפועל, וטען שבמשך שבע שנים, משנת 2002 ועד 2010 הוא היה בחו"ל, ומסיבה זו לא חידש את הרישיון ולא משום שאינו כשיר לנהוג. הוא ביקש מבית המשפט שיסתפק בעונש של מאסר על תנאי ועונשים נלווים.


מי שנוהג במשך 15 שנים תמימות ללא רישיון נהיגה בתוקף הוא אדם שמזלזל בחוק ומסכן את עצמו ואת הציבור, כך החלה השופטת את דבריה. אין כל רלוונטיות לסוגיית כשירותו לנהוג כאשר רישיונו אינו תקף תקופה ארוכה כל כך, ומכל מקום הכשירות במקרה כזה אכן מוטלת בספק. חמש שנים בלבד נהג הנאשם עם רישיון בתוקף ומאז חלפו 15 שנה נוספות שבהן צבר הרשעות רבות, גם במשך השנים שבהן טען כי היה בחו"ל.

 

יש לך שאלה?

פורום פסילת רישיון | שלילת רישיון
פורום נהיגה ללא רישיון, ביטוח או טסט


זהו מקרה חמור של אדם אשר עושה דין לעצמו, המשיכה השופטת, ויש להענישו בצורה שתרתיע אותו מלהמשיך באותה דרך. מעשיו החמורים המהווים סכנה של ממש למשתמשי הדרך מחייבים עונש של מאסר בפועל. השופטת הביאה בחשבון כי הוא מעולם לא ריצה מאסר בפועל ואף לא הוטל עליו מאסר על תנאי, אם כי ייתכן שהסיבה לכך היא אי התייצבותו לבתי המשפט, והחליטה תוך שקילת הדרגתיות בענישה, לשלוח אותו לשלושה חודשים בכלא, וכן להטיל עליו מאסר על תנאי, פסילה לתקופה של 60 חודשים, קנס של 1,500 שקלים והתחייבות כספית להימנע מביצוע העבירות בעתיד.


פ"ל 3233-06-15


תת"ע 7146-11-14