אישה מבוגרת בשנות ה-70 לחייה שעבדה כסייעת בבית ספר לחינוך מיוחד, הגישה תביעה כנגד הביטוח הלאומי לאחר שזה סירב להכיר בפציעה שאירעה לה במהלך העבודה, כאשר הותקפה על ידי אחד התלמידים, כתאונת עבודה. לאחרונה ניתן פסק הדין בעניינה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב. המומחה הרפואי שמונה על ידי בית הדין קבע כי קיים קשר של החמרה בין התקיפה לבין הנזק שנגרם בשיניה של הסייעת, בסבירות של 50% לפחות, ובהתאם לחוות דעתו התקבלה תביעתה.


התאונה אירעה לפני כארבע שנים בבית ספר לחינוך מיוחד. הסייעת ניסתה לתת לאחד התלמידים את תרופות הבוקר שלו, כאשר לפתע הוא תקף אותה וסטר לה בעוצמה על פניה. התובעת שנחבלה לטענתה בשיניים התחתונות כתוצאה מהסטירות, פנתה לאחר שלושה ימים לרופא שיניים, ונקבעה לה תוכנית טיפולים.


הסטירה של התלמיד לא גרמה לכל הנזק, אלא החמירה את מצב שיניה של הסייעת


בטיפול הראשון שעברה לאחר התאונה לא נרשם דבר לגבי חבלה בשיניה התחתונות. כמו כן התגלה שמספר שנים לפני התקיפה עברה הסייעת טיפול שיניים מקיף, לרבות בלסת ובשיניים הקדמיות. מאחר שלא נמצאה עדות לקשר סיבתי בין התקיפה לנזק בשיניים, ובייחוד לאור העובדה שמדובר באישה מבוגרת ושתוחלת החיים הממוצעת של השיניים היא 70 שנה, מסקנת המומחה הרפואי הייתה כי התובעת עברה טיפולי שיניים שגרתיים בלבד שאינם קשורים לפציעתה הנטענת בעבודה.


החלטתו של המומחה השתנתה לאחר שקיבל מסמכים רפואיים נוספים מרופא השיניים שטיפל בתובעת, והתבססה על העובדה שתוכנית הטיפולים הורכבה שלושה ימים לאחר שנפצעה בבית הספר. תשובתו הפעם הייתה כי יש קשר סיבתי בין הנזק הרפואי לאירוע, וסביר להטיל 50% מעלות הטיפול על התקיפה.


הביטוח הלאומי העביר למומחה שאלות הבהרה, ובהתייחסו אליהן הוא קבע כי סטירה בלבד אינה יכולה להיות הגורם לכל הנזק, אבל כן יכולה להחמיר את המצב הקיים. הוא העמיד את הקשר הסיבתי בין המכה שספגה לבין מצב השיניים שלה על 20%.


אין מקום להתייחס אל מסקנות המומחה לאחר שאלות ההבהרה של הביטוח הלאומי במנותק מחוות דעתו המקורית, קבעה השופטת לאחר שבחנה את חוות הדעת במלואן. קריאה מלאה של תשובותיו מעלה כי בחוות הדעת השנייה הוא לא חזר בו ממסקנתו כי יש קשר של החמרה במצב שיניה של התובעת בסבירות של 50% לפחות. בהתאם לפסיקה, הזכירה השופטת, גם החמרה של ליקוי משמעה הוכחת קשר סיבתי בין התאונה לנזק הנטען.

 

יש לך שאלה?

פורום מימוש זכויות רפואיות כספיות
פורום תאונת עבודה


המסקנה מדברים אלו היא כי בהתאם לחוות הדעת של המומחה, שהשופטת לא מצאה צידוק לסטות ממנה, הוכח קשר רב ומשמעותי בין תקיפת הסייעת בפניה על ידי התלמיד לבין הנזק שנגרם לשיניה, על דרך ההחמרה, אשר מוכרת בחוק הביטוח הלאומי כפגיעה בעבודה.

מסיבה זו קבעה השופטת כי אכן מדובר בתאונת עבודה כפי שטענה התובעת, וקיבלה את תביעתה. מאחר שהלשכה לסיוע משפטי ייצגה את התובעת בהליך, לא הוצא צו לתשלום הוצאות.


ב"ל 53548-06-12