כשהוא מצויד ברישיון נהיגה רוסי בלבד וללא רישיון ישראלי, ביצע הנהג עקיפה מסוכנת ואסורה שכללה חציית קו הפרדה רצוף. לפני שבוע (יום ד') ניתן גזר דינו בבית משפט השלום לתעבורה באילת. בית המשפט התחשב בכך שנהיגה ללא רישיון ישראלי היא עבירה טכנית במהותה, ושהנאשם הוציא מיד לאחר שנתפס רישיון נהיגה ישראלי, והודה מיד בביצוע העבירה. לכן העונש שהוטל עליו חרג לקולא וכלל פסילה של הרישיון למשך ארבעה חודשים, קנס כספי בסך של 1,000 שקלים והתחייבות כספית על סך של 7,000 שקלים.


הנאשם נתפס כשנסע על כביש 90 ועקף רכב אחר בצורה מסוכנת. הצדדים הגיעו להסדר לגבי העונש חוץ מנושא הפסילה בפועל, שבמסגרתו הוסכם על הקנס וההתחייבות הכספית. בנוגע לפסילת הרישיון בפועל טענה המאשימה שמדובר בשתי עבירות חמורות, הן נהיגה בלי רישיון והן ביצוע עקיפה על פס לבן. עם זאת גם היא התחשבה בכך שהוא הסיר את המחדל והוציא רישיון נהיגה ישראלי, ולכן ביקשה את פסילת המינימום שניתנת על עבירת נהיגה ללא רישיון.


אחת הסיבות להקלה בעונש החורגת ממתחם הענישה: העובדה שאין סיכוי לביצוע עבירה דומה בעתיד, משום שהנאשם הוציא רישיון ישראלי


מהצד השני הדגיש הסנגור כי ללא ספק מדובר בעבירה חד פעמית שלא תבוצע שוב בעתיד, היות שכבר יש בידי הנאשם רישיון נהיגה תקני. הוא לא ידע שאסור לו לנהוג בישראל עם רישיון רוסי משום שמרכז חייו נמצא ברוסיה, ופעל להוציא רישיון ישראלי ברגע שהבין כי מדובר בעבירה. לאור הסרת המחדל המידית, טען, אין הצדקה להטיל עליו פסילה בפועל. הוא הפנה גם לפסקי דין שניתנו במקרים דומים לביסוס טענתו.


אדם שמעולם לא הוציא רישיון מבצע עבירה חמורה יותר ממי שנהג בעת פסילה, ומי שיש לו רישיון אך הוא אינו בתוקף ביצע עבירה פחותה בחומרתה בהרבה, מאחר שהיא מתבטאת בעיקר באי ציות להוראות החוק.


העבירה שביצע הנאשם חמורה אף פחות מכך, משום שהיה לו רישיון בתוקף, רק שהוא לא דאג להוציא גם רישיון ישראלי. זו עבירה טכנית במהותה, כאשר הנהג המבצע אותה אינו מסכן את הציבור היות שיש לו הכשרה וניסיון. כמו כן, עקיפה על פס לבן אינה מחייבת פסילה בפועל בדרך כלל, אלא אם כן מדובר בעבריין תנועה.


השופט החליט להתחשב לקולא בסיבה שבגינה הנאשם נהג ללא רישיון, כשהוא היה תחת הרושם שדי ברישיון נהיגה זר בשביל לנהוג, וכן בנזק הקטן שהעבירה עלולה הייתה לגרום. מלבד זאת הוא הזכיר לטובתו של הנאשם את הודאתו במעשים בהזדמנות הראשונה, את הסרת המחדל שבוצעה באופן מידי, ואת העובדה שאין לו הרשעות קודמות בתחום התעבורה. אכן, כפי שטען בא כוחו, אין סיכוי שהנאשם יבצע עבירה דומה לאחר שדאג להוציא רישיון ישראלי.

 

יש לך שאלה?

פורום נהיגה ללא רישיון, ביטוח או טסט
פורום בית משפט לתעבורה


בנסיבות מיוחדות אלה ניתן לסטות מעונש הפסילה המינימלי ולהקל בענישה, כך קבע השופט אשר בסופו של דבר הטיל על הנאשם פסילה לתקופה של ארבעה חודשים, קנס בסכום 1,000 שקלים והתחייבות כספית בסך 7,000 שקלים שלא ינהג ללא רישיון בתוקף במשך תקופה של שנתיים.

 

תת"ע 2660-06-15