בקשה לאישור תביעה כתביעה ייצוגית הוגשה לפתחו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, כנגד חברת טבעול, בטענה שהטעתה את הצרכנים בגין הכיתוב "עם שמן זית" אשר מתנוסס על סדרת סלטים בשיווקה. המבקשת טענה שבפועל, שמן הזית נכלל בסלטים בכמות זניחה ולא משמעותית שאינה מצדיקה את הכללת המרכיב על גבי האריזה כמוצר מרכזי. אך ביום ג' דחה בית המשפט את הבקשה מאחר שלא הוכחה כל עילה לתביעה, והמבקשת לא עמדה בדרישות הסף להגשת תביעה ייצוגית. המבקשת חויבה בהוצאות המשפטיות של המשיבה בסך של 50 אלף שקלים.


בבקשת האישור התייחסה המבקשת לשני מוצרים שהושקו תחת המותג "סלטי צבר", כאשר לטענתה רכשה אחד מהסלטים בשל העובדה שהוא מורכב בעיקרו משמן זית, אך בפועל גילתה שהוטעתה משום שבעצם רכשה מוצר אחר, פחות בריא ופחות איכותי, המורכב ברובו משמנים צמחיים אחרים.


האם הכיתוב בחזית המוצר בסמוך לשם של הסלט מהווה הטעיה?


לטענתה, החברה הפרה את הוראות התקן הישראלי, משום ששם המוצר מעביר מסר מוטעה לגבי מהות המרכיבים, כאשר הוא מכיל למעשה 1.5% שמן זית בלבד. לעומת שמן הזית שמופיע תשיעי ברשימת הרכיבים של אחד הסלטים, הרכיב הרביעי הוא שמן צמחי. הצרכן, כך טענה, לא צריך להידרש לחקור לעומק את רשימת הרכיבים כדי לגלות את מהותו האמיתית של המוצר שרכש.


בהקשר זה הוסיפה וציינה המבקשת כי התגלה לה שהשמן הצמחי הוא שמן קנולה, הנחשב זול ונחות משמן זית. נוסף על כך, לגבי אחד הסלטים טענה כי רשימת הרכיבים מופיעה באותיות קטנטנות וזאת כדי לנסות ולהסוות מהצרכן את ההטעיה.


יש לדחות את בקשתה, טענה המשיבה, משום שהצרכנים כלל לא הוטעו אלא החברה עמדה בכל הוראות החוק. רשימת הרכיבים מציינת בדיוק את אחוז שמן הזית, ואף אחד מהרכיבים לא הוסתר מעיני הצרכנים. הניסוח "עם שמן זית" נוצר במטרה להדגיש טעם מסוים, ולא במטרה שהצרכנים יחשבו כי מדובר במוצר שאינו מכיל עוד רכיבים מלבד שמן הזית. מלבד זאת, שמן הקנולה הוא בריא ואינו פחות באיכותו משמן זית.


השופטת שבחנה את הטענות לא סברה כי החברה הציגה מצג מטעה על גבי האריזות. הניסוח "עם שמן זית" אשר הוצג בסמוך לשם המוצר הודפס באותיות קטנות יותר, ואף הפרשנות שניתנה למילה "עם" על ידי המבקשת היא שגויה, מאחר שצירוף המילים דווקא מצביע על קיומם של רכיבים נוספים בסלט מלבד שמן הזית.

 

יש לך שאלה?

פורום תביעה אזרחית | תביעה משפטית
פורום תביעה ייצוגית | תובענות ייצוגיות


רכיבי המוצר לא הוסתרו אלא הוצגו בצורה גלויה, ולפיכך לטעמה של השופטת אי אפשר לטעון כי המשיבה הציגה מצג מטעה. למרות הכמויות הקטנות של שמן הזית, היות שהוא חלק מהמוצרים והאחוז המדויק שלו מופיע על האריזה, לא מדובר בהטעיה. לאור מסקנתה של השופטת, נדחתה הבקשה לאישור התביעה כייצוגית משום שלא גילתה עילה לתביעה כנגד המשיבה. המבקשת תשלם את הוצאותיה של החברה בסכום של 50 אלף שקלים.

 

ת"צ 42272-07-13