הסתבכות עם השוק האפור, חובות כספיים שהלכו ותפחו ומצב כלכלי קשה הובילו את הנאשם, כבן 35, נשוי ואב לשתי בנות קטנות, לחטוא בעבירות מס שהיקפן לפחות כ-878 אלף שקלים. המצב הסבוך שאליו נקלע אף הוביל אותו לבצע ניסיון אובדני, והיום הוא עדיין מטופל בתרופות פסיכיאטריות.


גזר דינו ניתן ביום ה' בבית משפט השלום בתל אביב, אשר התרשם כי הוא הפנים את חומרת המעשים שביצע, התחרט על כך מעומק לבו ופעל ככל יכולתו לתקן את הנזק שגרם. לכן הוחלט שניתן להסתפק בענישה ברף התחתון של המתחם, והוטל עליו מאסר לתקופה של חצי שנה שירוצה במסגרת עבודות שירות, קנס בסכום 35 אלף שקלים ומאסר על תנאי של תשעה חודשים.


העבירות שבהן הורשע הנאשם בהתאם להודאתו כללו שלושה אישומים של כוונה להתחמק ממס באמצעות מרמה ותחבולה, כאשר במשך שלוש שנים הפעיל את עסקו ולמרות זאת הודיע לרשות המסים שסגר את העסק. כתוצאה מכך תיק העסק נסגר, אך בפועל המשיך הנאשם להפעילו והוציא חשבוניות מס ללקוחות, לא העביר לרואה החשבון את אותן חשבוניות, לא דיווח עליהן ולא ניהל ספרים.


בית המשפט: אף על פי שבאופן רגיל הענישה המתאימה היא מאסר בפועל, הנסיבות המיוחדות של המקרה מצדיקות ענישה של עבודות שירות בלבד


מדובר בהתנהלות מתוכננת ושיטתית שבוצעה על פני תקופה ארוכה, כאשר הנאשם פעל במזיד במטרה להתחמק ממס ולהפיק רווח כלכלי לעצמו, בסכום לא ידוע אך לפחות בגובה של כ-878 אלף שקלים.


רעייתו העידה על הניסיון האובדני שביצע אחרי שהסתבך כלכלית והיה במצב נפשי קשה. באותה תקופה, לדבריה, היה בעלה נתון בקושי רב, נפשי ופיזי, ואף קיבל איומים מגורמים בשוק האפור. גם מצבו הבריאותי אינו טוב, הוא עבר ניתוח שהסתבך והיה מאושפז במשך תקופה ארוכה שבה לא עבד.


מומחה לפסיכיאטריה שבדק אותו סבר כי נקלע למשבר מלווה בדיכאון ובחרדה לאחר שעסקיו התמוטטו והוא החל לצבור חובות כספיים. לדעתו מדובר באדם השרוי בדיכאון מתמשך ונזקק לטיפול תרופתי אינטנסיבי, ולכן המליץ להקל עליו ככל שניתן בשל מצבו הפיזי והנפשי.


המאשימה הבהירה כי הנזק הכספי שגרם לקופת המדינה מגיע לסך של 340 אלף שקלים, והזכירה כי במשך זמן רב פעל תוך זלזול ברשויות החוק. לטענתה, נסיבותיו הרפואיות, הנפשיות או הכלכליות אינן מצדיקות הקלה משמעותית בעונשו, ויש להעדיף את שיקולי ההרתעה על פני נסיבותיו האישיות.


במסגרת בחינת נסיבות ביצוע המעשים, התחשבה השופטת בעובדה שהעבירות נעדרו תחכום, מאחר שלקוחותיו של הנאשם דיווחו על החשבוניות שסיפק להם, כך שהיה ניתן לגלות בקלות את העבירות. היא הצביעה על פסקי דין של מקרים דומים שבהם ניתנה ענישה ברף התחתון, הכוללת שישה חודשי מאסר שניתן לרצותם בעבודות שירות, וסברה שבמקרה ניתן להטיל עונש דומה.

 

יש לך שאלה?

פורום צווארון לבן
פורום עבירות מס | מע"מ


הנאשם לקח אחריות על המעשים והביע חרטה עליהם עוד בשלב שבו נחקר ברשות המסים, ואף פעל להסיר את המחדל ולשלם את המס שהעלים. כמו כן התחשבה השופטת במצבו המשפחתי והרפואי ובהתמוטטות הנפשית שחווה, כמו גם בעברו הנקי. לפיכך, אף שבמקרה רגיל ראוי היה להטיל עליו מאסר מאחורי סורג ובריח, הוחלט לגזור עליו שישה חודשי עבודות, קנס בסך 35 אלף שקלים ומאסר על תנאי של תשעה חודשים.


ת"פ 51575-05-14