בעל רישיון הטיס, בן כ-40, היה מוגבל בהתאם לרישיון שניתן לו לטוס רק באזור מסוים, מבלי להטיס נוסעים נוספים ותוך איסור לנחות במנחת מיוחד. הוחלט להתלות את רישיונו באגף הרישוי של מנהל התעופה האזרחי לצורך הגנה על שלום הציבור, וזאת לאחר שנערך לו שימוע בגין הפרת תנאי הרישיון.


למרות כל זאת ובזמן שרישיון הטיס לא היה בתוקף, ואף אחרי שהוחלט כי לאחר האירועים שבהם היה מעורב הוא לא יוכל לחדש את הרישיון במשך תקופה של חצי שנה, בשני מקרים שונים בתוך מספר חודשים הוא הטיס את מטוסו הפרטי היישר מתוך המנחת שהוקם במיוחד בשבילו בחצר ביתו, וחג באזור היישוב איתמר שבו הוא מתגורר, כל זאת ללא רישיון בתוקף.


לפני שבוע (יום א') ניתן גזר דינו בבית משפט השלום בכפר סבא, שבמסגרתו הוחלט להטיל עליו שישה חודשי מאסר על תנאי, קנס כספי בסכום של 2,500 שקלים וכן התחייבות כספית על סך 5,000 שקלים כי לא יבצע שוב את העבירה במשך שנתיים מהיום.


גם במשך הדיונים בבית המשפט, הצהיר הנאשם כי הוא ממשיך להטיס את מטוסו ואף ימשיך במעשיו אף אם יורשע


המדינה שהגישה נגדו את כתבי האישום ביקשה מבית המשפט לפסול את רישיון הטיס שלו ולהטיל עליו שירות לתועלת הציבור, קנס כספי ומאסר על תנאי. היא ציינה כי אמנם אין לו עבר פלילי, אך הפנתה להתנהגותו החמורה ולכך שבמשך הדיונים בבית המשפט הוא הצהיר כי הוא ממשיך כהרגלו ומטיס את מטוסו, ואף ימשיך לעשות זאת גם לאחר שייקבע עונשו משום שכלי הטיס שבבעלותו אינו רשום במרשמים הפנימיים.


לאור התנהגותו זו טענה התביעה שהוא מזלזל ברשויות החוק ומתנהג באופן מסוכן, כך שהוא אינו זכאי להקלה בענישה כנאשמים אשר מודים באשמה ולוקחים אחריות על העבירות שביצעו.


מנגד ביקש הנאשם שלא להרשיע אותו כלל ולהסתפק בצו שירות לתועלת הציבור. הוא הדגיש את עובדת היותו בעל עבר נקי מפלילים, טייס מילואים בחיל האוויר ואדם נורמטיבי. את שתי הטיסות ביצע מחוץ לשטחי המדינה, מאחר שהוא מתגורר בהתנחלות, והוא חשב בטעות שחוק הטיס אינו חל גם על שטחי איו"ש. הוא הביע צערו על העובדה שהוכחה בבית המשפט כי עבר על החוק, ציין כי הוא מצפה ללידת בנו ה-11 וביקש לציין כי אם יורשע בפלילים הוא לא יוכל לקבל רישיון טיס חדש.


מדובר במעשים חמורים, ציין השופט בתחילת דבריו, ואילו הנאשם הוסיף חטא על פשע בכך שהטיס את מטוסו באזור שאסור לטוס בו, בשטחי יהודה ושומרון, נוסף על העובדה שהטיס אותו ללא רישיון טיס בתוקף. זו התנהגות פורצת גבולות ומסוכנת, מאחר שטיסה בשטחים אלו מבלי שחיל האוויר יודע על כך מסכנת את הציבור, את הטייס עצמו ואת כוחות צה"ל.

 

יש לך שאלה?

פורום נהיגה ללא רישיון, ביטוח או טסט
פורום רישום פלילי


נוכח התנהגותו החמורה והצהרותיו כי ימשיך להטיס את מטוסו גם אם יורשע, ברור שיש לגזור עליו עונש המציב גבולות ומרתיע, וכמובן לא ניתן לסיים את ההליך ללא הרשעתו. השופט התחשב בכך שהטסת מטוסים אינה זרה לו בשל היותו טייס מילואים והדבר פחות חמור מהטסת כל הטיס על ידי אדם שמעולם לא הוציא רישיון, כמו כן הוא אדם נורמטיבי אשר תורם למדינה. בהתאם לכך הוטלו עליו שישה חודשי מאסר על תנאי, קנס של 2,500 שקלים והתחייבות כספית בסכום של 5,000 שקלים.


ת"פ 14654-01-14