תחילה הנאשם כפר בעבירת האיומים שיוחסה לו בכתב האישום, אך לאחר מכן הודה במעשה בשלב מוקדם בדיון המשפטי, עוד לפני השלב שבו נדרש להציג ראיות. הוא הודה בכך שהתקשר לאביה של מי שהייתה פרודתו באותו זמן, ואיים עליו שיהרוג את בתו ואת כל בני משפחתו.


בית משפט השלום בחדרה נתן משקל רב לעובדה שהאישה, כיום גרושתו, העידה כי הם מנהלים מערכת יחסים חברית והוא קשור לשתי בנותיהם הקטנות בקשר עז ואוהב, והחליט לאחרונה שמספיק להטיל עליו שלושה חודשי מאסר על תנאי לתקופה של שלוש שנים, וכן הורה לו לחתום על התחייבות כספית בסכום של 2,000 שקלים להימנע מהפגנת אלימות מילולית או פיזית כלפי האישה במשך שלוש שנים.


מבחינת המדינה, האיומים שהשמיע הנאשם כלפי האב נמצאים ברף הגבוה של העבירה ופגעו באופן חמור בשלוות הפרט. על כן סברה שהעונש חייב לכלול לכל הפחות מאסר לתקופה קצרה ועד שנה וחצי מאסר בפועל. היא הזכירה את עברו הפלילי המכביד אשר כולל הרשעה באלימות פיזית כלפי האישה.


היום מערכת היחסים בין הנאשם וגרושתו חברית ותקינה, ובית המשפט התחשב בעובדה זו מבחינת העונש


מהצד השני טענה הסנגורית שמאסר מאחורי סורג ובריח בנסיבות המקרה יהיה עונש לא מידתי ביחס לעבירה, כאשר הרקע לביצוע העבירה הוא ויכוח סוער שהתלקח בין הנאשם והאישה בתקופה סוערת מאוד בחייהם. הנאשם עשה את שעשה בצורה ספונטנית ומבלי לחשוב על הדברים שהוא אומר וכמובן מבלי שתכנן זאת קודם לכן. מיד אחרי אמירת הדברים הקשים הוא התחרט על כך מעומק לבו, וממשיך ומביע חרטה על הדברים גם היום.


בהמשך טענה הסנגורית כי כיום היחסים בין השניים השתנו מהקצה אל הקצה. הם התגרשו מאז, שתי הבנות קשורות אליו, גרושתו כבר אינה פוחדת ממנו והוא מהווה גורם משמעותי וחשוב בחיי המשפחה. הוא עובד בעבודה קבועה ומסודרת, הוסיפה, ומשלם בעקביות את דמי המזונות. גם אם יוטלו עליו עבודות שירות הדבר יפגע קשות במטה לחמה של המשפחה.


הרשעותיו הקודמות ישנות מאוד, וניתן לראות בבירור כי בשבע השנים האחרונות לא ביצע עבירות כלפי גרושתו והם מנהלים מערכת יחסים נורמטיבית, כאשר הרשעתו הקודמת התבטאה במשיכת תיקה של האישה מהכתף.


בבית המשפט התייצבה האישה ואישרה את דברי ההגנה, העידה על הנאשם שהוא אב למופת אשר תמיד משלם בזמן את המזונות ותומך בה אף על פי שהם מתגוררים בערים אחרות. הקשר ביניהם היום הוא חברי וחיובי. הנאשם עצמו מסר שמאסר בפועל יפגע בעיקר בבנותיו הקטנות ובאביו אשר נמצא בשיקום לאחר אירוע מוחי. הוא ביקש מבית המשפט להתחשב בו.


מציאות חיינו מלמדת שקיים רק פסע בין איומים לבין מימושם, הזכירה השופטת, בייחוד במקרים שבהם האיומים מופנים כלפי בני משפחה. עם זאת, לבית המשפט שיקול דעת רחב בהתחשב בנסיבות כל מקרה ומקרה.

 

יש לך שאלה?

פורום אלימות במשפחה
פורום רישום פלילי


במקרה הזה עמדתה של האישה אשר העידה כי מערכת היחסים ביניהם תקינה ואף מעבר לכך וכי הנאשם קשור מאוד לשתי הבנות, נשקלה בחיוב על ידי השופטת, אשר סברה כעמדת ההגנה שבשנים האחרונות אכן חל שיפור ניכר במעורבותו בעבירות פליליות. בהתחשב בכך גזרה עליו מאסר על תנאי לשלושה חודשים לצד התחייבות כספית להימנע מעבירות אלימות כלפי גרושתו במשך שלוש שנים.

 

ת"פ 61931-11-14