נגד המנהל והחברה הוגש כתב אישום המייחס להם פגיעה במספר ערכי טבע מוגנים, במהלך עבודות עפר שביצעו בעמק הצבאים בירושלים באמצעות טרקטור, ובין היתר פגיעה בשני סוגים של פרחים מוגנים ופגיעה בצבאים השוכנים בעמק. בית משפט השלום בירושלים החליט לפני שבוע (יום א') לזכות את הנאשם מחמת הספק מפגיעה בפרחים, אך הרשיע אותו ואת החברה בפגיעה בצבי הארץ ישראלי בהתאם לחוק הגנים הלאומיים.


רשות הטבע והגנים הגישה את כתב האישום בטענה שעבודות הקרקע שבוצעו באזור בשטח של כ-30 דונמים, לצורכי הכשרת הקרקע למיזם עסקי חקלאי בתוך השטח, בוצעו ללא היתר ואף לא הופסקו למרות הוראת פקחי הרשות להפסיקן משום שהן פוגעות בערכי הטבע המצויים בעמק, לרבות הצבאים ופרחי "סתוונית היורה" ו"סתוונית ירושלים".


העבודות שבוצעו על הקרקע עקרו את העשבים המהווים מקור המחיה והמסתור של הצבאים בעמק


לטענת המאשימה, עבודות העפר פגעו בעשבים המשמשים מקור המזון העיקרי ואף מקום המסתור של הצבאים. העבודות לוו ברעש ובמהומה והעובדים שפקדו את העמק גרמו לצבאים להידחק לחלקו הצפוני במצב של סטרס, כאשר שטח מחייתם מצומצם מאוד. מלבד זאת נטען שבמהלך העבודות נעקרו עשרות פרחי סתוונית, דבר שגרם למותם.


חוק הגנים הלאומיים אוסר על פגיעה בערכי הטבע, וקובע מאסר של עד שלוש שנים למי שגורם נזק בלתי הפיך או חמור לערך טבע מוגן. הנאשם לא הכחיש שביצע את העבודות והכשיר את הקרקע במקום באמצעות טרקטור, אך טען כי מדובר בשטח חקלאי בבעלותם של שני קיבוצים. יש היתר לעבד את האדמה בשטח חקלאי, טען, אם העבודות נעשות למטרות חקלאיות, והוא פעל מכוח היתר זה לרווחת תושבי ירושלים.


מלבד זאת טען הנאשם כי פעל בהתאם להנחיות העירייה לצורך מניעת שריפות שהיו נפוצות באזור. העבודות בוצעו להקמת חווה חקלאית אורגנית, ובחוזה שנכרת בין הנאשם לשני הקיבוצים נכתב שהאחריות לקבלת ההיתרים הנדרשים היא שלו. במקרה זה הוא נדרש לקבל היתר ממנהל רשות הטבע והגנים.


למרות זאת, הוא החל בעבודות אף שלא קיבל את ההיתר כחוק וחרף ידיעתו שבשטח נמצאים מספר ערכי טבע מוגנים. השופט קבע כי הסתמכותו על הנחיות כלליות של עיריית ירושלים אינה מצדיקה את העובדה שלא קיבל היתר. גם טענתו שמלבדו עבדו במקום גופים נוספים ללא היתר נדחתה, היות שלא הוכח כי הם פגעו בערכי הטבע או מבלי שקיבלו אישור.


על פי חוות דעת של אקולוג מטעם הרשות, העבודות שביצע הנאשם פגעו במקור המזון של הצבאים, צמצמו את שטח מחייתם וגרמו לסטרס שיכול להוביל לתחלואה ולפעמים אף למוות. אמנם עלה כי גורמים נוספים פגעו באוכלוסיית הצבאים כגון הכבישים התוחמים את השטח וכלבים משוטטים שטרפו אותם, אך עצם הפגיעה בעשבים המהווים את המזון המיטבי עבור הצבאים פגעה בהם באופן ברור וחד משמעי.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני איכות הסביבה ורגולציה סביבתית
פורום כתב אישום במשפט הפלילי


על כן הנאשם וחברתו הורשעו בפגיעה בצבאים, אך הוחלט לזכותם מפגיעה בפרחים המוגנים היות שנותר ספק אם הפרחים נפגעו כתוצאה מהעבודות עם הטרקטור או שמא מגורם אחר.


ת"פ 4146-09