בסניף קופת החולים ברחובות, פנה אדם אל פקידת הקבלה וביקש לשלם עבור הטיפול הרפואי שקיבלה אמו עם שטר קרוע של 20 שקלים. הפקידה הסבירה לו כי לא תוכל לקבל את השטר משום שהוא קרוע והפנתה אותו אל המנהל. בתגובה גידף אותה הנאשם בנוכחות שאר האנשים שהיו באותו רגע במקום, ועזב את קופת החולים כדי להוציא שטר תקין. כאשר שב אל המקום והתבקש על ידי הפקידה לפנות לעובדת אחרת, הוא איים עליה ואמר לה לדאוג לצאת מהעבודה בליווי אבטחה.


הוא הודה בעבירת איומים במסגרת הסדר טיעון וביקש מבית המשפט לסיים את עניינו באי הרשעה. ביום ד' קבע בית משפט השלום ברחובות שלא ניתן להימנע מהרשעתו, בייחוד כאשר לא הוכח שהרשעה תפגע בו או בעתידו באופן קונקרטי, אך התחשב בעברו הנקי ובאחריות שלקח על מעשיו. לכן הוטל עליו מאסר על תנאי של שלושה חודשים שתוקפו לשלוש שנים, לבל יעבור שוב בעתיד עבירה הקשורה באיומים.


הנאשם המטפל באמו הנכה היה נסער עקב מצבה הרפואי ולכן התפרץ על הפקידה, קילל אותה ואיים עליה


במסגרת הסדר הטיעון סוכם לשלוח את הנאשם לשירות המבחן כדי שיערוך תסקיר בעניינו, כאשר אם התסקיר יהיה חיובי ויכלול הבעת חרטה מצדו והבנת מעשהו הפסול, התביעה תבקש להרשיע אותו, אך תסתפק בעתירתה במאסר מותנה ובצו שירות לתועלת הציבור, ואילו ההגנה תוכל לבקש לסיים את התיק באי הרשעה.


התסקיר שהתקבל אכן היה חיובי בהתאם לפרמטרים שנקבעו, ועלה ממנו כי מדובר באדם נורמטיבי שהסתבך עם החוק לראשונה בחייו. הוא מטפל ועוזר לאמו המוכרת כנכה בשיעור 100%, והסביר כי התפרץ על הפקידה על רקע החמרה במצבה של אמו בזמן שהגיע איתה לבדיקה בקופת החולים, כאשר היה נתון בסערת רגשות. קצין המבחן התרשם כי מעשהו היה חריג לאורחות חייו, ולאור הנסיבות המיוחדות שבגינן ביצע את העבירה המליץ לסיים את התיק באי הרשעה.


אך השופטת הזכירה כי ניתן להימנע מהרשעה רק במקרים חריגים שבהם הרשעה תפגע באופן לא מידתי בשיקומו של הנאשם ובהתחשב בסוג העבירה שביצע. משום שבמקרה זה לא הוכחה פגיעה ספציפית אלא דובר רק על פגיעה אפשרית בפוטנציאל התעסוקה שלו, הודאתו בביצוע העבירה והיעדר עבר פלילי לא היוו שיקול לעניין זה.


מלבד זאת לטעמה של השופטת, אם תימנע מהרשעה במקרה זה הדבר יפגע בצורה מהותית בשיקולי ההרתעה, היות שמעשי הנאשם כללו אלימות מילולית המתייחסת למוצאה של פקידת הקבלה ואיומים כלפיה משום שסירבה לשרת אותו לאחר שקילל אותה. לכן יש להעדיף את האינטרס הציבורי על הנסיבות האישיות של הנאשם, קבעה השופטת, והחליטה להרשיע אותו בעבירה הפלילית.

 

יש לך שאלה?

פורום מעצר | מעצרים
פורום רישום פלילי


עם זאת, הנאשם אכן נעדר עבר פלילי, והוא מטפל במסירות באמו הנכה. הוא הכיר באחריותו והודה במעשים, ומלבד זאת תסקיר שירת המבחן בעניינו היה חיובי ולא מצא דפוסי התנהגות עברייניים. על כן הוטל עליו עונש מאסר על תנאי בלבד בן שלושה חודשים.


ת"פ 7872-09-14
 


עודכן ב: 17/05/2018