יותר ויותר זוגות נשואים מגיעים למסקנה שעליהם להתגרש, ובישראל כבר יותר משליש מהזוגות מסיימים את דרכם המשותפת בגירושין. ברוב המקרים, במסגרת הליך הגירושין הצדדים חותמים על הסכם גירושין שכולל את מגוון הנושאים אשר עליהם הסכימו, כגון גט, תשלום מזונות ילדים ואישה, הסדרי ראייה וחלוקת הרכוש.


מעבר לתחומים אלו, חשוב מאוד לתת את הדעת גם לחשיבותה של כתיבת צוואה. קיומה של צוואה חשוב מאוד גם אם מדובר בידועים בציבור שהחליטו להיפרד.


לאן תגיע הירושה ללא צוואה?


לפי חוק הירושה, כאשר אדם נפטר רכושו עובר ליורשים על פי דין. בן זוגו של המנוח בעת פטירתו הוא היורש הראשון בהתאם לדין, לפני ילדיו של המנוח או כל יורש אחר. אם לא הותיר צוואה, חצי מעזבונו יועבר אוטומטית לבן הזוג, והחצי השני יחולק לילדים. בן הזוג היורש לא חייב להיות נשוי למנוח שנפטר, וגם ידוע בציבור שניהל עם המנוח משק בית משותף יהיה זכאי למחצית מהעיזבון.


למה חשוב לערוך צוואה במהלך הגירושין?


לא צריך להכביר במילים על אורך התקופה שבה יכול להימשך הליך גירושין, כאשר ידוע שהוא יכול להימשך חודשים רבים ואף שנים. עוד לפני שמתחילים בהליך, חשוב לזכור שאם חס וחלילה מותכם יגיע לפני שהגירושין יהיו מאחוריכם, בן הזוג שממנו אתם מתגרשים יהיה זכאי לחצי מהעיזבון.


כבר קרה לא פעם שבעיצומו של הליך גירושין סוער, בין דיון לדיון אחד מהצדדים הלך לעולמו לפני שהנישואין הסתיימו, והצד שנותר בחיים ירש אותו חרף העובדה שהם היו פרודים במועד הפטירה. הסיבה לכך שבמשך כל התקופה שבה נמשכים הגירושין בן הזוג יכול לרשת את העיזבון, היא כי קיימת אפשרות לפיוס בין בני הזוג ושלום בית כל עוד הגירושין לא הסתיימו.


ניתן למנוע זאת בדרך יעילה, והיא עריכת צוואה כבר בשלב שבו בני הזוג נמצאים בדיונים סביב הסכם הגירושין, או אחרי שהם פותחים תיק גירושין ברבנות. כך ניתן להסדיר את חלוקת הירושה כפי שאתם מעוניינים, תוך נישול בן הזוג לשעבר מהעיזבון, גם אם לפני שהליכי הגירושין יסתיימו תלכו לעולמכם.


לדוגמה, אם האישה לא עבדה ואין לה פנסיה, ולגבר יש פנסיה לאחר שנות עבודה רבות, ובמהלך הליך הגירושין הוא הולך לעולמו, האישה בכל מקרה זכאית לקבל חצי מכספי הפנסיה. אם הגבר ערך צוואה, הוא יוכל לדאוג שאת החצי השני יקבלו רק היורשים שאותם מנה בצוואתו, ואם לא ערך צוואה אזי האישה תקבל עוד מחצית גם מחלק זה.


מה תוקפה של צוואה שנכתבת בזמן הגירושין?


כל עוד לא כתבתם צוואה חדשה שמבטלת את הקודמת, לצוואה שכתבתם יש תוקף משפטי ללא התיישנות. צוואה עדכנית יותר תבטל את תוקפה של הצוואה הישנה, אלא אם תציינו בה כי היא נכתבה כתוספת לצוואה האחרונה.


דינו של הרכוש המשותף שנצבר


גם אם אתם עורכים צוואה כדי לנשל את בן זוגכם לשעבר מהירושה, הדבר אינו יכול לפגוע בזכויותיו בכל הקשור לרכוש המשותף שצברתם במהלך הנישואין. היום חלוקת הרכוש המשותף נקבעת לפי חוק יחסי ממון, בדרך של איזון משאבים, אלא אם כן בני הזוג התחתנו לפני 1974 ואז חלוקת הרכוש תיקבע לפי הלכת השיתוף שהייתה נהוגה בארץ עד חקיקת חוק יחסי ממון.

 

יש לך שאלה?

עריכת צוואה | רישום צוואה


לסיכום, עריכת צוואה בזמן הליך הגירושין מהווה פתרון משפטי יעיל וטוב לנישול בן הזוג שממנו מתגרשים מהירושה, תוך הסדרת חלוקת העיזבון ליורשים כפי ראות עיניכם במקרה של מוות.