באופן טבעי, אנו מבלים את מרבית שעות היום במקום העבודה, ומלבד העבודה עצמה אנו יוצרים קשרים עם העובדים האחרים ומנהלים יחסי עבודה עם המעסיק. מטבע הדברים, במקום שבו אנו מבלים כל כך הרבה שעות נוצרים גם חיכוכים וסכסוכים, ולעתים המחלוקות נובעות מתנאי ההעסקה או מהיחסים בין העובד והמעסיק.


בין עובד ומעסיק קיים ניגוד אינטרסים נצחי, המהווה כר פורה לסכסוכים ומחלוקות. אך לא כל סכסוך עבודה חייב להגיע להכרעתו של בית הדין לעבודה. גישור בין הצדדים המסוכסכים יכול לעזור לפתור את המצב, תוך שמירה על האינטרסים של הצדדים. כמו כן, מאחר שבהליך הגישור מדברים על תחושות ורגשות ולא רק על הגדרות משפטיות כאלו ואחרות, במקרים מסוימים בסופו של הגישור מצליחים הצדדים להמשיך ולנהל יחסי עבודה תקינים זה עם זה.


במקרים רבים כאשר נוצרים סכסוכי עבודה, נדרשת הכרעה נסיבתית לגבי העובדות, למשל האם התקיימו יחסי עובד מעביד, האם חלה הרעת תנאים או האם העובד התפטר או פוטר. בעניינים אלו הליך הגישור מאפשר לשני הצדדים להעלות את תחושותיהם ולהציע הגדרה אחרת למצב שנוצר שאינה חד משמעית לכאן או לכאן.


אמנם רוב סכסוכי העבודה נפתרים בדרך זו או אחרת תוך זמן קצר, אך לעתים המצב עלול להסלים ולסכן את המשך פעילותו התקינה של העסק עד לסכנה להמשך קיומו. הליך הגישור יכול לסייע להימנע ממצבים כאלה.


כיצד מתבצע גישור הנוגע לדיני עבודה?


בתחילת ההליך תתקיים ישיבה משותפת בין הצדדים המסוכסכים שאותה ינהל המגשר. תפקידו של המגשר במהלך הפגישה הראשונה וביתר הפגישות שיגיעו אחריה הוא לנצח על הדיון ולכוון אותו לכיוון הסכמה משותפת של הצדדים עדי שהסוגיה תיפתר באופן מלא ויעיל. המגשר יקבע לפי הערכתו המקצועית את מספר הפגישות, וכמו כן הוא יוכל להזמין למפגשים גורמים נוספים, כמובן אם הצדדים יסכימו לכך.


הליך הגישור מותאם לנסיבות הסכסוך ולמהותו, ומסיבה זו ייתכנו מקרים שבהם פגישה אחת תספיק כדי להגיע לפתרון ולהסכמה משותפת, ובמקרים אחרים יידרשו מספר פגישות ואף מפגשים של כל צד בנפרד עם המגשר. מכל מקום המגשר אינו יכול לחייב מי מהצדדים בפעולה מסוימת אלא רק להציע פתרונות, וזאת בניגוד להליך בוררות שבו הבורר יכול לכפות על הצדדים תכתיבים.


אחרי שהגישור מגיע אל סופו והצדדים הצליחו להגיע להסכמות משותפות, ניתן להביא את ההסכם לאישורו של בית הדין, והדבר נחוץ בייחוד במקרים שהוגשה כבר פנייה לערכאה המשפטית על ידי מי מהצדדים. בית הדין יאשר את הסכם הגישור, ומרגע זה להסכם יהיה תוקף משפטי מחייב כמו פסק דין, על כל ההשלכות הנובעות מכך.


יתרונות הגישור בתחום יחסי העבודה


כל עובד שחש כי נפגעו זכויותיו יכול וצריך לפנות לבית הדין לעבודה. דיני העבודה בישראל הם מהמפורטים ומהחשובים שבחוקי המדינה, משום שמטרתם להגן על העובדים ולשמור על זכויותיהם. למרות זאת, תביעה בבית הדין פוגעת ברוב המקרים בפעילותו השוטפת של העסק ומקשה על ההתנהלות היומיומית בסביבת העבודה.

 

יש לך שאלה?

פורום יחסי עובד מעביד ( מעסיק ) - התעללות, התעמרות והשפלת עובדים בעבודה


מסיבה זו, כל עוד הצדדים מעוניינים שניהם לשמור על הישרדותו של מקום העבודה, יש חשיבות רבה לנסות הליך גישור לפני פנייה לערכאה המשפטית לצורך יישוב המחלוקת. הליך הגישור קצר ופשוט יותר מהליך מקביל המתנהל בבית הדין, וניתן לשמור באמצעותו על יחסי עבודה תקינים, במהלכו ואף לאחר סיומו.