מדובר בסוגיה רגישה הנוגעת למשפחות רבות בישראל: חלוקת זמני השהות של ילדים אשר יש להם שני בתי נפרדים, אחד אצל האם והשני אצל האב, לאחר שהוריהם התגרשו. בדרך כלל, כבר בהליך הגירושין נקבעים הסדרי הראייה, הן זמני השהות השוטפים והן הזמנים המיוחדים בתקופות החגים והחופשות. ההסדרים נקבעים ברוב המקרים באמצעות עריכת הסכם גירושין, או על ידי פסיקה של בית המשפט לענייני משפחה.


אולם לעתים ההורים ממשיכים להתנצח ביניהם גם לאחר שהתגרשו, בייחוד כאשר ענייני המשמורת עוד לא נקבעו סופית או שמערכת היחסים ביניהם נותרה עכורה, ומנהלים סכסוכים על חשבונם של הילדים המשותפים. תקופת החגים מבחינה זו עלולה להחמיר את המצב ולהגביר את המחלוקת, כאשר בני הזוג לשעבר מתעקשים על זכויותיהם ושוכחים כי המאבק פוגע בעיקר בילדים, אשר מוצאים עצמם קרועים בין שני הצדדים.


חלוקת זמני השהות בחופשים ובחגים


בעת הגירושין נקבע מי יהיה ההורה שיקבל את המשמורת על הילדים, כאשר בדרך כלל האם היא ההורה המשמורן, ואילו להורה השני נקבעים זמני השהות עם הילדים. בישראל ישנן שתי ערכאות משפטיות מקבילות שבסמכותן לדון בנושא זה: בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, תלוי לאן הוגשה תביעת הגירושין קודם לכן.


זמני השהות כוללים הסדר קבוע שבמסגרתו ההורה שאינו ההורה המשמורן יפגוש את הילדים בשעות קבועות ובימים קבועים, מספר פעמים בשבוע, ובדרך כלל אחת לשבועיים בסופי שבוע.


בחגים ובחופשות מקובל לחלק את הסדרי הראייה שווה בשווה בין ההורים. הילדים יבלו אצל הורה אחד מחצית ממספר החגים בשנה, ואת המחצית השנייה של החגים באותה שנה יחגגו אצל ההורה השני.


עוד מקובל לקבוע כי סדר חלוקת החגים יתהפך בשנה העוקבת, לדוגמה כאשר הילד חוגג את חג הפסח עם אמו בשנה מסוימת, שנה לאחר מכן הוא יחגוג את הפסח עם אביו. את החגים הארוכים כמו פסח או ראש השנה נהוג לחלק בין שני ההורים, וילד אשר חוגג עם אמו בערב החג ישהה אצל האב בערב החג השני.


למה תקופת החגים עלולה לגרור סכסוכים בין ההורים לגבי זמני השהות?


למרבה הצער, דווקא בתקופות חג מוצאים עצמם בני זוג לשעבר בעיצומו של סכסוך קשה, מעצם הסיבה שהסדרי הראייה שנקבעו לגבי תקופות אלה משאירים פתח לפרשנות אישית או אינם כוללים את כל המקרים האפשריים שעלולים לצוץ.


לעתים ההורים מחליטים שלא לקבוע חלוקה מדויקת אלא מסתפקים בקביעה שערב החג ייחגג אצל אחד מהם ושאר ימי החופשה יחולקו ביניהם באופן שווה. אך הדבר עלול להיות בעוכריהם, כאשר ביום מן הימים יבקשו למשל לנסוע לטיול בן מספר ימים עם הילדים, אך הטיול יבוא על חשבון זמני השהות של ההורה השני.


מסיבה זו וכדי להימנע ממלחמות כאלו מראש, מומלץ לפרט ולדייק ככל האפשר את הסדרי הראייה בחגים כבר בעת עריכת הסכם הגירושין, ולא להשאיר פרצה לגנב ופתח לפרשנויות שונות. לטובת הילדים, חשוב לנסות ולוודא שהם יבלו גם עם אמם וגם עם אביהם בחלוקה שוויונית גם בחופשות ובחגים.

 

יש לך שאלה?

פורום משמורת | הסדרי ראיה


זכרו - הילדים יהיו המרוויחים העיקריים מחלוקה הוגנת ושוויונית של הסדרי הראייה, הנעשית בהסכמה הדדית של שני הוריהם. חשבו על זה כך, מה עדיף, לפנות בערב החג לעורכי הדין, למשטרה או לבית המשפט, או להגיע להסכמה משותפת ומאוחדת ברוח החג, וליהנות עם הילדים?