ניצול שואה שמעסיק מטפל צמוד זכאי לתוספת של שעות סיעוד מגופים אחרים, בנוסף על השעות הניתנות לו על ידי ביטוח לאומי, זאת בתנאי שהוכר כנרדף על ידי הנאצים על ידי ועידת התביעות של הרשות לניצולי שואה, או על פי חוק הפיצויים הגרמני, ובתנאי שהוא זכאי לגמלת סיעוד בשיעור של לפחות 150%.

 

כדי שניצול שואה יוכל לקבל את התוספת בשעות עליו למלא טופס הפנייה לוועידת התביעות, המצורף לטופס התביעה לגמלה בכסף, והמוסד לביטוח הלאומי יעביר את הטופס לוועידת התביעות להמשך טיפולם. הליך הגשת הבקשה לקרן ניתן ללא עלות ואינו כרוך בתשלום.

 

ניצול שואה שבוחר לקבל גמלה בשירותי סיעוד, זכאי לקבל תוספת שעות הניתנת על ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, וכדי לקבל את התוספת יש לפנות ישירות לקרן, בכתובת: רח' תובל 5 בית צרפת, קומה 1, תל אביב. ת"ד: 7197 תל אביב 67897.


שירותי ייעוץ לקשיש לניצולי שואה

 

שירות ייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי, מעניק ייעוץ חינם לניצולי שואה, לקשישים ולבני משפחותיהם, כדי לסייע להם בפתרון בעיות ובמיצוי זכויותיהם. השירות פועל בכל סניפי המוסד לביטוח לאומי וניתן על ידי גמלאים מתנדבים שהוכשרו למטרה זו. שירותי ייעוץ לקשיש מספקים: ליווי ותמיכה בתהליך מיצוי זכויות במוסד לביטוח לאומי, ביקורי בית קבועים, קבוצות תמיכה במצבי משבר שונים ועוד.

 

גמלת סיעוד מטעם ביטוח לאומי מעניקה לזכאים שירותים המיועדים לסייע להם בפעולות יום יומיות והשגחה. הזכאות לגמלה מוענקת לתושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה, התלויים בעזרת הזולת בביצוע פעולות בסיסיות וגם למי שזקוקים להשגחה. בדרך כלל, הגמלה מוענקת בשירותי סיעוד, וכוללת בין היתר ביקורים במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, לחצן מצוקה, שירותי כביסה ועזרה של מטפלת.

 

ניצולי שואה המתקשים לתפקד ברמה היום יומית ונזקקים להשגחה צמודה, עשויים להיות זכאים לסיוע נוסף ולקבל תוספת שעות סיעוד. גם ניצולי שואה שאינם מקבלים סיוע מביטוח לאומי וחווים ירידה בתפקוד עשויים להיות זכאים לסיוע, ויכולים להיעזר בשירות ייעוץ לקשיש כדי לברר מהן זכויותיהם.

 

עזרה סיעודית מהקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

 

במטרה לסייע לניצולי השואה ששרדו את התופת הנוראית, נוסדה בשנת 1994, הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל בסיוע מרכז הארגונים של ניצולי השואה ובשיתוף ועידת התביעות.

 

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל מעניקה לניצולי השואה זכויות מיוחדות הקשורות לתוספת שעות טיפוליות מעבר לזכאות הרגילה הנהוגה על פי חוק סיעוד של ביטוח לאומי. הקרן מממנת תוספת של תשע שעות סיעוד שבועיות לניצולי שואה התלויים לחלוטין בעזרת הזולת, או תלויים בו במידה רבה.

 

ההגדרה של ניצולי שואה לצורך מימוש הזכויות מטעם הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל היא הגדרה מורחבת, מה שמאפשר את קבלת ההטבות לאוכלוסייה רחבה. הזכאים הם ניצולים שהוכרו על ידי גורם רשמי כמי שחיו תחת הכיבוש הנאצי בעת מלחמת העולם השנייה ושרדו את התקופה בגטאות, במחנות ריכוז או במסתור תוך סיכון חייהם.

 

יש לך שאלה?

פורום זכויות ניצולי שואה

 

בהגדרת הקרן לרווחה לנפגעי השואה נכללים גם מי שחיו בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית וסבלו מרדיפות הנאצים, כמו: רומניה, טוניס, בולגריה, מרוקו, צרפת, איטליה, הונגריה ועוד. וגם מי שברחו משטח הכיבוש מגרמניה אחרי שנת 1933, מאוסטריה אחרי שנת 1938, ומיתר הארצות אחרי פרוץ המלחמה וכיבוש עד לתאריך 8.5.1945. הסיוע לתוספת שעות סיעוד מתחיל לאחר אישור הגשת בקשה בקרן והפקת ההתחייבות לספק השירות. מלבד עזרה סיעודית, הקרן מפעילה גם פרויקטים בתחומים שונים, כמו מתן טיפול פרטני וסיוע בטיפולי שיניים.