זה קורה לא פעם לאחר הגירושין: אף על פי שנקבעו הסדרי ראייה בבית המשפט במסגרת הליכי הגירושין, בין שמדובר בזמני שהות זמניים או קבועים, מוצא עצמו אחד ההורים חסר אונים כאשר ההורה השני אינו מקיים את הסדרי הראייה כסדרם.


הפרת הסדרי הראייה יכולה לקרות בשני מצבים נפוצים: כאשר ההורה שלא קיבל את המשמורת על הילדים, בדרך כלל האב, אינו מקפיד להיפגש עם ילדיו באופן קבוע ולמעשה מתנער מחלקו בנטל גידול הילדים ומשאיר את מלוא האחריות על ההורה המשמורן, או לחלופין כאשר ההורה שקיבל את המשמורת, לרוב זו האם, אינו מאפשר להורה השני לפגוש את הילדים בקביעות בניגוד למה שנקבע. אך לא חייבים להשלים עם המצב. אפשר ואף רצוי לפנות לערכאות המשפטיות כדי לחייב את הצד השני בקיום הסדרי הראייה כסדרם, באמצעות הטלת סנקציות שונות.


איך אוכפים הסדרי ראייה כאשר ההורה המשמורן אינו מאפשר לקיים אותם?


זכותו של ההורה הלא משמורן להסדרי ראייה עם ילדיו היא זכות בסיסית וחשובה להמשך קיום קשר רציף וקבוע עם הילדים. כאשר ההורה המשמורן אינו מאפשר לו לראות את הילדים באופן קבוע, הוא יכול לאכוף את זמני השהות באמצעות פנייה לפקידי הסעד, או על ידי פנייה לבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני או באמצעות פנייה למשטרה.


ניתן להגיש תביעה לפי פקודת ביזיון בית המשפט, שבמסגרתה יוטלו על הצד השני סנקציות כספיות בכל פעם שיפעל בניגוד למה שהוסכם לגבי הסדרי הראייה, במטרה לאכוף אותם. בית המשפט יכול לקבוע מנגנון שבמסגרתו בכל פעם שבה יימנע מההורה שאינו משמורן לקיים את זמני השהות עם הילדים על ידי ההורה המשמורן, יהיה על ההורה המפר לשלם קנס כספי.


במקרה שפקיד סעד הוסמך על ידי בית המשפט להסדיר את זמני השהות, ניתן לגשת אליו לפני שפונים לבית המשפט בבקשה שידרוש מההורה המשמורן לאפשר את הסדרי הראייה.


כמו כן אפשר להגיש תלונה במשטרה כנגד ההורה המפר. המשטרה יכולה להזהיר את ההורה או לזמן אותו למרכז לטיפול באלימות, ובמקרים קיצוניים של הפרת הסדרי הראייה יוגש נגד ההורה המפר כתב אישום.


אם כל הדרכים לאכיפת הסדרי הראייה לא הועילו וההורה המשמורן ממשיך לסכל אותם, יש אפשרות להגיש תביעה למשמורת על הילדים. בתי המשפט רואים בחומרה התנהגות המונעת את קיום הסדרי הראייה, ובמקרים קיצוניים רואים בכך עילה לשלילת המסוגלות ההורית.


ואם ההורה שאמור לקיים את הסדרי הראייה אינו מקיים אותם?


כאשר ההורה שאינו המשמורן, בדרך כלל האב, אינו מקיים את זמני השהות שנקבעו לו, מאוד קשה לאכוף עליו את קיומם הסדיר. במקרה שההפרות מתרחשות שוב ושוב, ניתן לתבוע את הגדלת דמי המזונות שעל ההורה לשלם, מהסיבה שהפרות אלה למעשה מגדילות משמעותית את הנטל הכלכלי המוטל על ההורה המשמורן לצורך גידול הילדים.


כמו כן ניתן לבקש לצמצם את זמני השהות שנקבעו. אמנם הנפגעים הראשונים מכך הם הילדים, אך הדבר יסייע להם להתרגל למצב החדש מבלי להתאכזב בכל פעם מאי הגעתו של ההורה, וכן יאפשר להורה המשמורן לתכנן לילדים פעילויות חלופיות.

 

יש לך שאלה?

פורום משמורת | הסדרי ראיה


אמנם קיום הסדרי ראייה אינם חובה חוקית, אך להפרתם עלולות להיות השלכות ארוכות טווח על הקשר עם הילדים, על הצד השני וגם על ההורה שמפר אותם, וניתן להפעיל סנקציות שונות כאמצעי הרתעה במטרה לאכוף את זמני השהות.