עבירת תקיפת שוטר נחשבת לעבירה פלילית חמורה הפוגעת בערך של שמירת הסדר הציבורי. תקיפת שוטר בזמן שהוא ממלא את תפקידו מהווה הפרה בוטה וחמורה של הסדר הציבורי ואף מסמלת פגיעה ישירה במדינה ובמוסדותיה הציבוריים.

 

כאשר אדם מתנגד למעצרו או מנסה להכשיל או לעכב שוטר בעת מילוי תפקידו, הוא צפוי לעונש מינימום של מאסר לחודש ימים עד שלוש שנים, וכאשר העבירה מתבצעת בנסיבות מחמירות, העונש הצפוי הוא עד חמש שנות מאסר.

 

הכשלת שוטר או עוזרו במילוי תפקיד

 

בניגוד לעבירות פליליות אחרות, עבירת תקיפת שוטר היא אחת מהעבירות שיש להן גם עונש מינימלי בחוק, וכך נאשם שמורשע בעבירה של תקיפת שוטר צפוי לעונש מרבי, אך גם לעונש של לא פחות מחודש מאסר. בית המשפט מחויב לגזור את עונש המינימלי, אלא אם העבירה בוצעה בנסיבות מיוחדות המצדיקות חריגה מהעונש.

 

נסיבות התקיפה חשובות מאחר שבמצב דברים שלפיו הותקף שוטר או עוזרו כאשר אינם מקיימים את תפקידם כדין, העבירה תיחשב לתקיפת סתם, אשר קובעת סנקציה עונשית פחות מחמירה. ניתן להרשיע בעבירה של תקיפת סתם, גם אם השוטר או עוזרו לא נפגעו ממעשה התקיפה, ודי בכך שהנאשם ביצע מעשה תקיפה בזיקה לעבודת המשטרה.

 

תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות

 

על פי חוק העונשין, אדם התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו, או תוקף אדם אחר העוזר לשוטר בעת מילוי תפקידו, צפוי למאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים. כאשר מדובר בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות העונש הצפוי הוא עד חמש שנות מאסר ולא פחות משלושה חדשים.

 

נסיבות מחמירות כוללות: כוונה בזדון להכשיל את השוטר או עוזרו בתפקידו, או למנוע או להפריע לו מלמלא אותו, תקיפה בנשק חם או קר ותקיפה של יותר משני אנשים.

 

הפרעה לשוטר בעת מילוי תפקידו

 

אדם העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, צפוי למאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים. אדם המיידה אבן או חפץ אחר לעבר שוטר או לעבר רכב משטרתי, במטרה להפריע לשוטר כשהוא ממלא את תפקידו כחוק או להכשילו בכך צפוי לחמש שנות מאסר.

 

תקיפה על פי הגדרות החוק היא מקרה שבו אדם מכה, נוגע, דוחף או מפעיל כוח בכל דרך אחרת, בין אם במישרין או עקיפין ובין אם ללא הסכמה או הסכמה שהושגה בתרמית. הפעלת כוח נחשבת גם הפעלה של אמצעי חיצוני כמו גז, חשמל, אור או כל דבר שעלול להוביל לחוסר נוחות או נזק, ואין כל צורך להוכיח כוונת תחילה כדי להוכיח עבירת תקיפה כאשר מדובר בתקיפת שוטר.

 

ענישה מקלה בתקיפת שוטר

 

במקרים מסוימים המשטרה היא זו שמפעילה אלימות כלפי האזרח התמים, ולמרות זאת האזרח מואשם בתקיפת שוטרים. כאשר אדם חשוד בגין תקיפה או הפרעה לשוטר, חשוב לפנות אל עורך דין פלילי המתמחה בנושא תקיפת שוטרים. עורך דין המתמחה בנושא יכול לסייע לבחון את העובדות מנקודות המבט של החשוד ואף לספק זווית ראייה משטרתית ולסייע בהתמודדות מול גורמי האכיפה.


יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

חשוב להדגיש כי המשטרה מחויבת להעביר כל תלונה נגד שוטר שפעל באלימות למחלקה לחקירת שוטרים, שהוקמה במשטרה לצורך חקירות שוטרים וקרויה מח"ש. המחלקה מחויבת לחקור את האירוע ולהגיש אישור שפיטה לבית המשפט. לכן חשוב מאוד כבר בעת החקירה הראשונית בתחנת המשטרה להעלות את כל הטענות כלפי השוטרים שפעלו באלימות.