עבירת קבלת דבר במרמה היא עבירה פלילית הקשורה לעבירות של מרמה, עושק וסחיטה. משמעות העבירה היא לקבל כספים, מקרקעין, רכוש, זכות וכל טובת הנאה, בדרך שקרית. כאשר תוצאות המעשה פוגעות באדם אחר, מהבחינה הכלכלית, הפיזית או הנפשית.

 

אדם המקבל דבר במרמה צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר בפועל. אם העבירה בוצעה בנסיבות מחמירות, העונש הצפוי הוא חמש שנות מאסר. אדם המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, צפוי לעונש מאסר של שנתיים.


קבלת שטח אדמה שלא כחוק

 

מרמה היא טענה עובדתית שקרית, כאשר השקר עצמו אינו מהווה עבירה פלילית, אולם אם המעשה מוביל לפגיעה בקניינו, בגופו, או בחירותו של אדם אחר, מדובר בעבירה על החוק. הכוונה לקבלת דבר במרמה היא כאשר הדבר שהתקבל באמצעות הצגת טענה עובדתית שקרית, מהווה יתרון תוך פגיעה במישהו אחר, כך לדוגמה, אם אדם המקבל חלקת אדמה ללא היתר הוא יכול למצוא את עצמו כחשוד בעבירת קבלת דבר במרמה.


קיום יחסי מין תוך התחזות לאדם אחר

 

סעיף 415 לחוק העונשין מגדיר "דבר" ככסף, רכוש, מקרקעין, זכות וטובת הנאה. "דבר" יכול להיות גם הישג שלא נובע מאינטרסים כלכליים וכספיים, אלא גם קיום יחסי מין שנעשו מרצון, אך לא ביושר. "מרמה" היא טענה עובדתית בעניין שאירע בעבר, בהווה או עומד להתרחש בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר האדם הטוען טענה זו יודע שאין מדובר באמת או שאינו מאמין שהיא אמתית.


השמטת פרטים מחוזה עסקי

 

מעשה מרמה יכול להיות גם מחדל כמו שתיקה והעלמת עובדות מהותיות, אשר צריך היה לגלותן, כמו בעת העמדה לדין או בחקירה פלילית, ואף הצגה חלקית של עובדות נחשבת כמרמה, כמו השמטת פרטים מחוזה עסקי. זאת כאשר תוצאות העבירה יכולות לגרום לפגיעה קשה באדם פרטי או בקבוצת אנשים, והערך המוגן שבבסיס עבירה זו הוא חופש הרצון, חופש הפעולה והבחירה של הנפגע.

 

מסירת מידע כוזב כדי לקבל קצבה

 

רוב כתבי האישום על קבלת דבר במרמה הם בגין קבלה של כסף, רכוש ומקרקעין, אולם העבירה מתייחסת לכל יתרון או הישג הגורם להנאה או לסיפוק נפשי או פיזי, כגון: קבלת טובות הנאה מיניות, ויתור על החזרים כספיים כמו בעת הבטחה לרווחים מהשקעות, קבלת קצבאות מהמדינה בעקבות מסירת מידע כוזב, זיוף מסמכים כדי להתקבל למקום עבודה, זיוף תעודות אקדמיות, חתימה על מסמך בשם אחר ללא סמכות כדין, ועוד.

 

האם ישנם נפגעי עבירה?

 

כדי להרשיע נאשם במעשה מרמה יש לוודא כי הוא פעל בידיעה כי מדובר בטענה כוזבת או פעל בהנעה לפעולה במרמה כאשר התקיים יסוד קבלת דבר שלא ביושר. הנעת אדם מבלי שהתקיים יסוד המרמה והכזב אינה נחשבת לקבלת דבר במרמה. בנוסף יש צורך בנפגע עבירה שיטען למרמה. לפיכך לא ניתן להאשים אדם אם פעל מתוך תמימות דעת, או נגד נפגעים שאינם ידועים.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

העונש המרבי על עבירת קבלת דבר במרמה הוא שלוש שנות מאסר, ובנסיבות מחמירות העונש מגיע עד חמש שנות מאסר. נסיבות מחמירות יכולות להיות אם העבירה בוצעה בנוסף לעבירה אחרת של זיוף, התחזות או הפרת אמונים, או אם בוצעה על ידי בעל סמכות שניצל את מעמדו כלפי אחר. לצד עונשי מאסר, צפויים עונשים נלווים כמו מאסר על תנאי והטלת קנסות, זאת בהתאם לנסיבות המקרה, חומרת העבירה ותוצאותיה, על פי שיקול דעת של בית המשפט.