הצתה היא עבירה פלילית מסוג פשע של הבערת אש מתוך כוונת זדון לפגוע במבנים, באנשים, באתרי טבע ובצמחייה. הצתה נחשבת לעבירה חמורה, גם כאשר היא מתייחסת לרכוש בלבד, זאת בשל הפוטנציאל הרב לגרימת נזקי גוף חמורים, שכן בעת ההצתה אין לדעת לאן תתפשט האש ובאיזו עוצמה תפגע. חוק העונשין מבחין בין הבערת אש במזיד ברכושו של אחר, לבין הבערת אש ברשלנות שהיא עבירה קלה יותר מסוג עוון.

 

סעיף 448 לחוק העונשין קובע כי אדם המשלח אש במזיד בדבר שלא שייך לו, צפוי ל – 15 שנות מאסר. כאשר מדובר בהצתה שבוצעה במטרה לפגוע בנכסי מדינה, בנכסים ציבוריים, באתרי טבע, בצמחייה או בבטחת תושבי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, העונש הצפוי הוא עד 20 שנות מאסר.

 

הבערת אש ברשלנות נחשבת לעבירה קלה יותר. אדם הגורם ברשלנות לשריפת דבר שלא בבעלותו, או גורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר שלא שייך לו, שלא מתוך כוונה תחילה, צפוי לעונש של שלוש שנות מאסר. יחד עם זאת חומרת העונש עשויה להשתנות ממקרה למקרה על פי נסיבותיו.

 

עבירת הצתה היא עבירה שתלויה בתוצאות המעשה, וקיומה של שריפה היא מרכיב מהותי בעבירה ובלעדיה אינה מתקיימת. על כן אדם המבעיר את רכושו, בין אם בכוונה תחילה ובמזיד, כמו למשל לצרכיי הונאת ביטוח, ובין אם ברשלנות, לא יוכל להיות מואשם בעבירות הצתה, גם אם הדבר נעשה במרמה.

 

בשנים האחרונות חלה מגמה של החמרה בהתייחסות בית המשפט לעבירת ההצתה, וכבר נפסק לא פעם אודות הצורך בענישה מרתיעה כאשר לביצוע העבירה קדם תכנון מוקדם, וכאשר גלום במעשה סיכון לחיי אדם ולרכוש, אולם רף הענישה אינו אחיד, וחומרת העונש עשויה להשתנות על פי נסיבותיו ותוצאות העבירה.

 

ניסה להצית את דירת שכנתו

 

כתב אישום בגין עבירות של הצתה ואיומים הוגש נגד תושב עפולה, רווק כבן 50 המתגורר עם אמו, אשר איים במספר הזדמנויות על שכנתו שיפגע בה, זאת על רקע סכסוך שכנים מתמשך. על פי עובדות כתב האישום, בסוף שנת 2014, הגיע הנאשם בשעת בוקר לדירת השכנה, כשהוא מצויד בניירות, קרטונים וגפרורים. הנאשם הצמיד את הניירות והקרטונים לפתח הדלת והצית אותם.

 

באותה שעה השכנה ובתה ישנו בדירה והתעוררו לריח העשן. כתוצאה מהמעשה נגרם נזק לחלקה התחתון של הדלת, ועשן חדר לדירה. השכנה פתחה את הדלת וראתה את הנאשם עומד מחוצה לה, מאיים שישרוף אותה.

 

בית המשפט המחוזי ביסס את הרשעת הנאשם על עדויות המתלוננת ובתה, ועל חוות הדעת של שירותי הכבאות וההצלה שתמכו בגרסתן. הנאשם מצדו לא נטל אחריות למעשיו, ולא הביע חרטה באשר לביצועם. בסופו של דבר, גזר עליו בית המשפט עונש של 22 חודשי מאסר בפועל, 8 חודשי מאסר על תנאי ופיצוי למתלוננת בסך של 1,500 שקלים.

 

גרימת שריפה ברשלנות של עמוד תאורת רחוב

 

במקרה נוסף הורשע נאשם בעבירה של גרימת שריפה ברשלנות, זאת לאחר שניסה להדליק עמוד עץ שאליו מחוברת תאורת רחוב, באמצעות בלון גז ומצית. כתוצאה מהמעשה נותר פיח על העמוד ולא נגרם עוד נזק. הנאשם כיום סטודנט לתואר הנדסאי להנדסה אזרחית ולנוהל רישום במרשם הנדסאים וטכנאים מוסמכים, ביקש להימנע מהרשעתו בפלילים, בטענה שהרשעתו יכולה לפגוע פגיעה קונקרטית ומוחשית בעתידו המקצועית.


יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

מאז המקרה הנאשם לא הסתבך בעבירות נוספות, ומלפנים משורת הדין התחשב בית המשפט במצבו של הנאשם, המוכר למערכת הפסיכיאטרית והורה על ביטול ההרשעה. בסופו של דבר גזר בית המשפט על הנאשם עבודות שירות לתועלת הציבור בהיקף של 180 שעות וקנס בסכום של 9,000 שקלים.