בתי המשפט בישראל קורסים תחת עומס התיקים, וכתוצאה מכך ההליכים המשפטים נמשכים על פני שנים ארוכות. כחלק מהצורך ההולך וגובר למצוא דרכים נוספות לפתרון מחלוקות מחוץ לכותלי בתי המשפט, מתחזקת המגמה לניהול תיקים רבים במסגרת הליכי גישור, אשר בסופם מגיעים הצדדים להסכם שיכול לקבל אישור ותוקף משפטי בבתי המשפט.


מעבר לעינוי הדין שיכול להיגרם עקב הימשכות ההליכים המשפטיים, בייחוד כאשר מדובר בסכסוך בנזקי גוף הכולל פגיעה גופנית של הצד התובע, ניהול תביעה בבית המשפט כרוך בעלויות גבוהות ובחוסר ודאות בכל הנוגע לתוצאת ההליך ולגובה הפיצויים שיתקבלו. מסיבה זו, במקרים רבים רצוי לנסות ולפתור את הסכסוך בהליך גישור בתוך פרק זמן קצר יותר ובהוצאות נמוכות יותר, בדרך של הסכמה.


במה עוסקים דיני הנזיקין?


דיני הנזיקין כלולים בתוך תחומי המשפט האזרחי, והם נוגעים לנזק שנגרם לאדם, לגופו או לרכושו, אם בשל רשלנות רפואית או עקב תקיפה, תאונת דרכים ועוד, כאשר הניזוק דורש פיצויים ממי שגרם לו לנזק.


פקודת הנזיקין בישראל נחקקה עוד בימי המנדט הבריטי, כאשר במשך השנים נעשו בה שינויים ונוצקו לתוכה פרשנויות חדשות באמצעות פסיקות בית המשפט. בדיני הנזיקין עולות שתי סוגיות עיקריות: האם המזיק אחראי לנזקים שנגרמו לניזוק, וכן מהם הסעדים המגיעים לניזוק ומהו סכום הפיצויים שהוא זכאי להם.


ייחודו של הליך בגישור בדיני נזיקין


הליכי גישור מתבצעים בכל תחומי המשפט האזרחי, אך ייחודו של הליך גישור בנזיקין נעוץ בעובדה שניתן להתמקד במהלכו בשתי סוגיות עיקריות: האחת, איך תחולק האחריות לנזק שנגרם בין כל הצדדים המעורבים, כלומר בין הצד התובע לבין הצדדים הנתבעים וכן בין הנתבעים לבין עצמם, כאשר ישנם כמה גורמים האחראים לנזק. השנייה, מהו סכום הפיצויים שהצדדים יכולים להסכים עליו ושיביא ליישוב הסכסוך ביניהם.


משך הליך הגישור מהווה יתרון משמעותי בייחוד כאשר מדובר בנזקי גוף קשים, למשל כאשר הנזק גרם לנכות שהובילה לפגיעה ביכולתו של התובע להתפרנס, והותיר אותו ואת בני משפחתו ללא אפשרות להמשיך ולהתקיים בכבוד. נסיבות אלו, כמובן, אף מקשות מאוד על הנפגע לנהל הליך משפטי מתיש וממושך, כאשר רק בחלוף שנים רבות יקבל את הפיצויים המגיעים לו.


מבחינת הצד הנתבע, היתרון הגדול עבורו בהליך הגישור טמון בין היתר בעובדה שעל הליך הגישור חל חיסיון מוחלט בהתאם לחוק, וכל הראיות שיוצגו בו, כמו גם הוויתורים שעשו הצדדים כדי להגיע להסכם במסגרת הפשרה, לא יתגלו לבית המשפט ויהיו חסויים מעיני הציבור הרחב.

 

יש לך שאלה?

פורום תאונות כלליות - בבית, ברחוב, שטח ציבורי, מתקני ספורט, פיצויים ועוד


לעתים בית המשפט עצמו יפנה את הצדדים לגישור, מתוך הכרה ביתרונותיו, ולעתים הגישור יתבצע ביוזמת הצדדים עצמם. בין כך ובין כך, בסמכות בית המשפט לעכב את כל ההליכים המשפטיים עד לסיומו של ההליך, גם אם התביעה כבר הוגשה. בתום הליך הגישור יתגבש הסכם בין הצדדים, שניתן להגישו לבית המשפט כדי שייתן לו תוקף מחייב של פסק דין.