זוגות רבים חותמים על הסכם ממון במטרה להסדיר את ענייני הרכוש והכספים, אם לפני החתונה ואם במהלך הנישואים, כדי להגן על זכויותיהם הרכושיות גם במקרה שהקשר ביניהם יעלה על שרטון והם יחליטו להיפרד ביום מן הימים. מדובר בחוזה משפטי מחייב, אשר לאור המודעות הגדלה בקרב זוגות בכל הנוגע לענייני הרכוש, עליית גיל הנישואין שמשליך על כמות הרכוש והממון שמגיעים איתו לזוגיות וכן העלייה המתמדת בשיעור הגירושין, הפך להסכם פופולרי מאוד בקרב בני זוג.


אך מה קורה אם אחד מבני הזוג מבצע פעולה ברכוש שאינה לרוחו של בן הזוג השני? האם הדבר ייחשב להפרת ההסכם? אילו מקרים נחשבים להפרה ומה אפשר לעשות אם בוצעה הפרה במהלך חיי הנישואין, בהליך גירושין או לאחר הפרידה?


לפני נקיטת הליכים עקב הפרת הסכם הממון, בייחוד אם נמצאים בהליך פרידה או גירושין, כדאי לדעת אם בן הזוג אכן הפר את ההסכם. חייבים להבין כי לא כל דבר שנראה לא תקין לאחד הצדדים אכן נחשב להפרת ההסכם. אך אם אכן יתברר שבוצעה הפרה, ניתן יהיה לבטל את ההסכם ולדרוש פיצויים.


מה מוגדר כהפרת הסכם ממון?


הפרת הסכם ממון כמוה כהפרת כל חוזה אחר, ומוגדרת בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) כמעשה או מחדל שהתבצעו בניגוד לחוזה. מדובר על הפרה של אחד התנאים או יותר מההסכם או התנהגות המנוגדת להסכם. כדי לטעון שבוצעה הפרה, חובה על הצד הטוען זאת להוכיח שהצד השני התנהג באופן המנוגד לחוזה, וכי התנהגות זו גרמה לו להפסד או לנזק.


לצורך הדוגמה, נניח שבמסגרת הסכם הממון נקבע בין בני הזוג כי העסק שנמצא בבעלותו הבלעדית של אחד מהם, יישאר שלו גם במקרה של גירושין, מבלי שבן הזוג השני יקבל חלק ממנו. אם בן הזוג השני עובד כשכיר באותו עסק, ומתברר שמאז שהחל לעבוד שם העסק נמצא בהפסדים והיקף המחזור שלו ירד בעשרות אחוזים, וניתן להוכיח כי ההפסדים נגרמו עקב עבודתו הרשלנית, אז נוצרה עילת תביעה כנגדו משום שנוצר קשר משפטי בין התנהגותו לבין הנזק הכלכלי שנגרם לבן הזוג. אך אם נוצרו הפסדים ללא קשר להתנהלותו, לא קיימת עילת תביעה בגין הפרת ההסכם.


מה תוקפו של הסכם הממון אם רק אחד מסעיפיו הופר?


מה קורה אם רק אחד מסעיפי ההסכם הופרו? האם ההפרה תגרום לביטול ההסכם כולו? האם המחדל עקב הפרת סעיף אחד שווה ערך להפרת ההסכם במלואו? לפי חוק התרופות, התשובה לשאלות אלו ברורה: גם אם סעיף בודד הופר, המשמעות היא כי ההסכם כולו הופר.
זו טעות לחשוב שניתן לבצע הפרה שולית או הפרה של סעיף לא חשוב, מבלי שהסכם הממון בכללותו ייפגע מכך. להפרה קטנה יש משמעות רק מבחינת הסנקציות שיוטלו על המפר וגובה הפיצויים שיצטרך לשלם, אך כל הפרה, גדולה כקטנה, מצדיקה הגשת תביעה בגין הפרת ההסכם כולו.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם ממון


קבלת פיצויים בעקבות הפרת הסכם ממון


הוכחתם שהצד השני הפר את הסכם הממון וגרם לכם לנזק? תוכלו לתבוע ממנו פיצויים בהתאם לסעיף 2 לחוק החוזים, וכן לדרוש לבטל לחלוטין את ההסכם. הפיצויים יינתנו בעבור תוצאות הפרת ההסכם והנזק שנגרם, וגובהם ייקבע בהתאם למידת הנזק או לפי סעיף בהסכם עצמו הקובע מראש אילו פיצויים ישולמו בגין הפרת ההסכם.