פעמים רבות עולה המונח "שלום בית" במסגרת הליך גירושין, גם כאשר מדובר בתביעה לשלום בית שמגיש אחד מבני הזוג כנגד הצד השני, המוגשת מתוך רצון כנה לנסות שלום בית לפני שמתגרשים או כאמצעי טקטי במסגרת מאבקי הגירושין, וגם כאשר בני הזוג חותמים על הסכם שלום בית ולחליפין גירושין, הכולל את הסכמתם לנסות ולשקם את הקשר לפני התרת קשר הנישואין.


אמנם מדובר בשני הליכים שונים באופיים, מאחר שההסכם מוגש בהסכמת הצדדים והתביעה היא חד צדדית, אולם בשתי הדרכים בית הדין יכול להוציא פסק דין לשלום בית. ההלכה היהודית מתייחסת לברית הנישואין כבעלת ערך מקודש, אשר יש לשמרו ככל שניתן. על כן בית הדין הרבני מעודד את שלום הבית ובמרבית המקרים ימליץ עליו לפני שיתיר את הגירושין. הן תביעה לשלום בית והן הסכם שלום בית עוצרים את המשך ההליך המשפטי הנוגע לגירושין ולגט.


הסכם שלום בית או תביעת שלום בית?


בני זוג שמעוניינים לנסות ולשקם את קשר הנישואין לפני ההחלטה הסופית על גירושין, יכולים להגיש יחדיו הסכם שלום בית לבית הדין הרבני או לבית המשפט לענייני משפחה, הכולל את ההסכמות שהגיעו אליהן בכל הנושאים הקשורים לסכסוך ביניהם, כגון נושאי כספים, מערכת היחסים עם קרובי המשפחה או הילדים.


מלבד ההסכמות ההדדיות הנוגעות לשלום הבית, ההסכם יכול לכלול גם הסכמות המתייחסות למצב שבו שלום הבית לא יצלח ובני הזוג יתגרשו. הסכם המשלב בתוכו סעיפים הקשורים גם לגירושין יכול להוות יתרון בעתיד, מאחר שגם אם יוחלט להתגרש בסופו של דבר לא יהיה צורך לנהל מאבקים משפטיים ולהגיש תביעות גירושין, אלא רק להביא לאישור בבית המשפט את ההסכמות המקובלות על בני הזוג בכל הנוגע לגירושין שכבר גובשו מבעוד מועד.


את הסכם שלום הבית יש לאשר באחת משתי הערכאות המשפטיות המוסמכות לכך: בית הדין או בית המשפט, ולאחר אישורו יינתן לו תוקף מחייב של פסק דין. למרות זאת, אין אפשרות מעשית לאכוף אותו, וכמו כן ניתן לדרוש את ביטולו אם יוכח שנחתם שלא מתוך רצון אמיתי להשכין שלום בית.


תביעה לשלום בית, בניגוד להסכם, מוגשת על ידי אחד הצדדים המעוניין בשיקום הקשר עם בן זוגו או כצעד טקטי. לעומת ההסכם שאפשר להגישו גם לבית המשפט, את התביעה אפשר להגיש רק בבית הדין הרבני, אשר ניתנה לו סמכות ייחודית לדון בכך.


במסגרת התביעה יכול לבקש בן הזוג מבית הדין, באקט חד צדדי, לקבוע כי יש מקום לנסות ולהציל את הקשר לפני שממשיכים בבירור הגירושין, ולכן על הצדדים לשוב ולהתגורר יחדיו בביתם. מדובר בניסיון לחייב את בן הזוג לנסות ולקיים את חיי הנישואין, על כל המשתמע מכך. כאשר בית הדין מקבל את התביעה, הוא רשאי להורות לבני הזוג לנסות שלום בית.


מהן ההשלכות של הפרת פסיקה לשלום בית?


גם בית הדין הרבני יכול להציע לבני הזוג בעצמו ומיוזמתו, במקרים מסוימים, שלום בית. אמנם לא ניתן לחייב את הצדדים לקיים את פסק הדין לשלום בית, אך אם פסק הדין מופר, באפשרותו של בית הדין להטיל על המפר עונשים או סנקציות.

 

יש לך שאלה?

פורום הסכם שלום בית - איך עושים את זה?


אם בית הדין הוציא פסק דין המורה לצדדים לקיים שלום בית, בני הזוג מחויבים לקיים אותו ובמקרה של הפרה יופעלו סנקציות על הצד המפר. כאשר הבעל אינו מקיים את פסק הדין, הוא יכול להיות מוכרז כמורד, ואז יחויב לתת לאשתו גט וכן לשלם את סכום הכתובה. במקרה ההפוך, כאשר האישה מסרבת לקיים את פסק הדין ולנסות את שלום הבית, הבעל יכול לטעון שהיא אישה מורדת, מה שעלול לגרום לה לאבד את זכותה למזונות, להפסיד את הכתובה ועוד.